I år har UNAIDS igangsatt en stor kampanje på sosiale medier. Årets fokusområde er avkriminalisering, som blant annet innebærer å bli kvitt skadelige straffelover som diskriminerer mennesker med hiv. Foto: UNAIDS

Vil bekjempe diskriminering mot hiv-smittede

Den internasjonale dagen mot diskriminering skal sette søkelys på alle typer diskriminering. I år er det fokus på HIV-smittede.
Onsdag, 1 mars, 2023 - 14:50

– Ingen land i verden er immune mot diskriminering. Man ser ofte flere former for diskriminasjon i absolutt alle land i verden, også Norge, sier Iselin Løvsett Danbolt.


Iselin Danbolt er kommunikasjonsrådgiver i FN-sambandet. Foto: Thuy Nguyen

Hun er kommunikasjonsrådgiver i FN-sambandet og forteller at dagen skal feire alles rett til å leve fullverdige liv. Danbolt forteller at målet for dagen er å rette søkelyset mot de millionene som lever med stigma og diskriminering, i alle verdens land.

Vil fjerne hiv-stigmaet

Dagen er spesielt rettet mot å bekjempe stigma og diskriminering av mennesker med hiv. Guro L. Sørensen er rådgiver i HivNorge, en pasient- og rettighetsorganisasjon for mennesker som lever med hiv.

– Ingen fortjener å bli møtt med stigma eller diskriminering, sier Sørensen.

HivNorge ønsker å forebygge diskriminering gjennom blant annet opplysningsarbeid og kunnskapsøkning. De mener økt kunnskap er et viktig tiltak for å forebygge diskriminering. Sørensen påpeker at det fortsatt er mange som er redde for mennesker som lever med hiv, grunnet feilinformasjon. 

–  Med rett kunnskap vet man det at mennesker som lever med hiv og er på behandling ikke kan smitte andre, sier Sørensen.

Fokus på avkriminalisering

Danbolt påpeker at dagen er viktig av flere grunner, og forteller at den blir feiret i flere deler av FN.

– Dagen er viktig for å skape en global solidaritetsbevegelse for å få slutt på alle former for diskriminering, sier Danbolt.

I år har UNAIDS igangsatt en stor kampanje på sosiale medier. Årets fokusområde er avkriminalisering, som blant annet innebærer å bli kvitt skadelige straffelover som diskriminerer mennesker med hiv.

Forebyggende tiltak

En viktig del av arbeidet mot diskriminering dreier seg om forebyggende arbeid. Danbolt mener at spesielt to ting er viktig i det forebyggende arbeidet. Hun nevner at det er nødvendig å ha de rette lovverkene på plass, som gjør det straffbart å diskriminere. Danbolt påpeker at kampen mot diskriminering må skje i flere deler av samfunnet, og mener det er først da man virkelig vil se en endring. 

– Det er også viktig å ha en dialog rundt diskriminasjon, på skolen, hjemme og på jobben. Det er det man trenger for å sikre at alle vet at diskriminasjon er et problem, og at vi alle har et felles ansvar for å bekjempe dette.