Etter at Roe vs Wade ble opphevet, har tallet på aborter gått ned, ifølge førsteamanuensis Hilmar Mjelde. Foto: American Life Leauge (CC BY-NC 2.0) / Flickr

Splitter USA

Over en fjerdedel av statene i USA har strammet inn på abortlovene sine siden i fjor sommer. Nå følger Florida etter.
Mandag, 15 mai, 2023 - 12:02

Etter at USAs høyesterett i 2022 opphevet dommen i saken Roe vs Wade fra 1973, har flere stater innskrenket kvinners rett til selvbestemt abort. Nå har også Florida strammet inn reglene og forbyr abort etter sjette uke, med få unntak. 

– Abortmotstandernes mål er totalforbud mot abort i hele USA, sier førsteamanuensis Hilmar Mjelde ved Høyskolen på Vestlandet.

Ildsjel 

Fakta

Doula: Fødselspartner som hjelper kvinnen og hennes partner under fødselsprosessen, også i tiden før og etter fødsel

Clinic Escort: Hjelper pasienter og ansatte på reisen til og fra klinikkene

Hindrer eventuell trakassering eller trusler

En av dem som engasjerer seg mye i abortspørsmålet, er Lauren Ashley-Renee Overman fra North Carolina. Hun er clinic escort og doula, og hjelper mennesker som trenger veiledning. Overman gir råd, hjelper økonomisk og støtter dem som har behov for hjelp før, under og etter en abort. Hun er kritisk til lovendringene i Florida.  


Doula Lauren Ashley-Renee Overman. Foto: Privat

– Det er ikke overraskende, men likevel ødeleggende for innbyggerne i Florida og egentlig hele det sørlige USA. Hver nye begrensning skaper ringvirkninger som vil ødelegge helsesystemet vårt, sier hun.  

Overman er lokalisert i delstaten North Carolina, og hjelper mange i nærområdet. De fleste finner henne på internett. 

 – Alle typer mennesker ber om hjelp. Alt fra tenåringer til folk som trodde de var i overgangsalderen.  

Flertallet er mot totalforbud 

Hilmar Mjelde er førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. Han mener at flertallet av amerikanere er negative til et totalforbud mot abort. Tall fra 2022 viser at 61 prosent av den amerikanske befolkninger mener abort burde være lovlig i de fleste tilfeller. Det har også vært en vinnersak for demokratene ved flere valg de siste årene.  


Hilmar Mjelde. Foto: HVL

– Abort vil forbli et stort politisk tema i amerikansk politikk i all overskuelig fremtid, mener Mjelde. 

Etter at Roe mot Wade ble opphevet i fjor sommer, bestemmer delstatene nå over sin egen abortpolitikk. Roe mot Wade er en domsavsigelse fra 1973, der Høyesterett i praksis legaliserte abort i hele USA.

I mange republikanskstyrte delstater har lovene nå blitt innskrenket. Mjelde er ikke redd for at noe liknende skal skje i Norge.  

– USA er ganske alene på dette feltet, akkurat som i synet på dødsstraff. Spørsmålet er mer hvor dette stopper i USA, sier han.  

Et menneskerettighetsspørsmål  

Erik Fuhler fra Illinois er imot selvbestemt abort og mener det i 99 prosent av alle tilfeller er uberettiget drap av barn.  

– For meg handler ikke abort om kvinners rett til å bestemme over egen kropp eller ikke. Det er ene og alene et menneskerettighetsspørsmål. Det trenger ikke engang komme fra et religiøst standpunkt, mener han.  

Fuhler sier det er et skritt i riktig retning at flere stater nå strammer inn på abortpolitikken sin.  

–  Kun når morens liv står i fare, synes jeg abort er greit. Hvis begge ville ha dødd på grunn av fødselen, ville jeg ikke vært imot abort.  

(Saken fortsetter under bildet)

 

Etisk vanskelig 

Etiker og filosof Aksel Sterri mener det er underkommunisert hvor smertefullt en fødsel er.

– Det er få som ville latt en kvinne gå gjennom en slik tortur for å redde en baby hvis den ikke lå inne i magen hennes, mener Sterri.  

I spørsmålet om abort, er det tre parter som må tas hensyn til.  

– Både moren, barnet og samfunnets syn må inkluderes. Når barnet er unnfanget, er det på sett og vis et menneske, men det får større moralsk status etter hvert som det vokser.  

Han forklarer videre at lite har skjedd med barnet i sjette uke. På dette stadiet er det en celleklump i utvikling, sier han.  

– Mange kvinner kan føle seg presset og ende med å ta et valg under press om å beholde barnet. Dette er det ikke behagelig å leve med, sier Sterri.

Splitter befolkningen 


Mari Kuvås Holand. Foto: Privat 

I de mest konservative statene åpnes det for abort etter få uker dersom det står om mors liv og helse. Mari Kuvås Holand fra Norge har bodd flere år i Minnesota. Hun synes det er trist at restriksjonene er så strenge. 

– Jeg har sett flere eksempler hvor kvinner ikke får tatt abort og blir sykere og sykere, fordi de må vente til de blir syke nok før de får abort, sier Holand.  

Selv om Minnesota er en av de mest liberale statene når det kommer til abortlover, har Holand likevel merket at saken splitter den amerikanske befolkningen.  

– Jeg gikk på et katolsk universitet, så jeg har hatt mange diskusjoner med ulike folk angående dette temaet. Amerikanerne er veldig splitta mellom “Pro choice” og “Pro life”, sier Holand.  

Økonomisk krevende 

Doula Lauren Overman hjelper alle typer kvinner fra alle samfunnslag, men dessverre strekker ikke pengene alltid til:  

– Jeg hjelper folk gratis, men er kun én person og kan ikke hjelpe alle. Mange organisasjoner har kun en viss mengde ressurser, så det er folk som ikke får hjelp.  

Hun er enig med Kuvås i at USA er svært splittet når det kommer til abortspørsmålet. Overman trekker frem at dette har vært et betent tema, også før opphevelsen av Roe mot Wade. 

– Jeg tror ikke det er mulig i USA å lovgi abortomsorg på en trygg måte. Folk gjennomførte ofte abortene sine selv i USA også før Roe mot Wade ble opphevet, sier hun.