Parkert sykkel i Bogstadveien. Foto: Sara Susanne Jacobsen

SVs forslag om bilfritt byliv skaper debatt

SV vil ha et bilfritt bymiljø i Oslo sentrum og i nærheten av skoler. Forslaget har ført til en debatt der FrP er blant motstanderne.
Mandag, 11 september, 2023 - 16:50

Siden 2015 har det vært rødgrønt flertall på Stortinget. SV har arbeidet aktivt de siste åtte årene for å redusere biltrafikken i Oslo. I kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 går SV til valg for å skape et bilfritt byliv i sentrum, rundt skolene og der folk bor. 

Rådgiver for Oslo SVs bystyregruppe Jens Aas-Hansen (42) sier at dette innebærer å frigjøre mer areal til folk og ikke til personbiler.

Ifølge Aas-Hansen vil mindre biltrafikk i Oslo være bra for både klimaet og bymiljøet.  

– Flere tidligere bilveier er blitt til gågater, og vi har omgjort flere parkeringsplasser til parker. Arealer som nå er okkupert av veier til biler, må frigjøres. På denne måten blir det mer folkeliv og lavere utslipp. 


Rådgiver for Oslo SVs bystyregruppe Jens Aas-Hansen er spent på årets valgresultater. Foto: Sara Susanne Jacobsen 

Forslaget om bilfritt byliv møter debatt og motstand 

Forslaget om et bilfritt byliv i Oslo har ført til debatt. FrP er blant dem som er uenig i et slikt forslag. 

I FrP sitt alternativt budsjett for Oslo 2023, påpeker de at det er viktig å etablere gang- og sykkelveier, men ikke på bekostning av antall parkeringsplasser.  

FrP ønsker ikke et bilfritt sentrum. De ønsker at Oslo skal være tilgjengelig for alle brukergrupper, inkludert privatbilister.

Ifølge FrP har parkering blitt vanskeligere for besøkende og beboere. De sistnevnte er ikke sikret parkering til tross for beboerbetaling. Den langsiktige løsningen i sentrale deler av Oslo er å bygge nye parkeringshus under gater og parker slik det har blitt gjort i andre byer. 

Forfatter Terje Holtet Larsen (60) utfordrer tankegangen om et bilfritt byliv i Oslo. Han mener at en by trenger biltrafikk. 

– Jeg er for bilfrie soner og gågater, men en by trenger også biltrafikk for å fungere. Et bilfritt bysentrum vil gå utover handel og andre strukturer som byen er avhengig av. 


Forfatter Terje Holtet Larsen hviler seg på sykkelen sin. Foto: Sara Susanne Jacobsen 

Balansegang og utvidelse 

Jens Aas-Hansen påpeker at SV ikke ønsker nulltoleranse for biler. Han nevner blant annet at det er viktig å tilrettelegge for at håndverkere, utrykningskjøretøy og mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne komme fram med biler. 

– Dette skal være en by for alle. Tidligere var Oslo en by som var alt for tilrettelagt for bilister, mens nå syns jeg at vi har fått en mye bedre balanse. 

Tidligere har et bilfritt sentrum i Oslo vært hovedprioriteringen til SV. Nå ønsker de å utvide slike tiltak til områder rundt skoler og der folk bor. 

– Vi må skape et tryggere miljø rundt skolene. Med bilfrie soner vil barn være tryggere når de skal gå til skolen. Istedenfor at all plassen skal gå til vei og parkering, vil vi skape tryggere nabolag for folk, sier Aas-Hansen. 

For å styrke mobiliteten i byen fokuserer SV på å styrke kollektivtransporten og legge til rette for nye sykkelveier. 

– Folk må kunne bevege seg fra et sted til et annet, men på andre måter enn at du skal drasse rundt på to tonn med stål, mener Aas-Hansen. 

Emneord: