Valgboder på torget på Grønland. Foto: Celinn Breidablikk

Etterlyser politisk engasjement for minoriteter

Rådet for flerkulturelle minoriteter ber om at politikerne engasjerer seg mer i flerkulturelle nabolag gjennom hele året, ikke bare når det er valg.
Mandag, 11 september, 2023 - 16:19

 


Nosizwe L. Baqwa, leder i Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo. Foto: Celinn Breidablikk 

Rundt om i bydelene deles det ut partiprogrammer fylt med lovord som er aktuelle for mange, også minoritetene.

Journalen har snakket med Nosizwe Lise Baqwa, leder i Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo om mobiliseringen av det politiske engasjementet i Oslo kommune. Hun har følgende å si om saken: 

– Vi er ikke sjakkbrikker i et større politisk spill og vi mangler det hverdagslige engasjementet fra politikerne som skaper fortrolighet mellom dem og minoritetene. Det sies at politikerne kun er å se på Grønland og Tøyen tre uker før valget, ikke resten av året, sier Baqwa.

Baqwa mener at det generelt handler om manglende ressurser og lite kjennskap til menneskene i området og deres behov. Rådet for flerkulturelle minoriteter anser det som svært problematisk.

Gjenkjennelsesfaktor

Gjenkjennelse er en viktig faktor for å kunne skape tilhørighet i en gruppe, og vervingen av minoriteter i de politiske partiene kan være en avgjørende faktor for å få minoritetsstemmene. 

Baqwa sier at det er et strukturelt problem på mange arenaer, ikke kun i politikken. Som en konsekvens av manglende engasjement fra politikere, er det mange som kjenner på utenforskap og som velger å ikke engasjere seg, når de ikke føler de blir hørt.

– Bystyret i Oslo har i dag flere politikere med minoritetsbakgrunn, sier Baqwa som mener at det er bra.


Øyvind Håbrekke, 1. Kandidat til KrF Oslo Foto: Celinn Breidablikk

Øyvind Håbrekke, 1. kanditat for KrF Oslo sier at de har kandidater på valglistene i år som har flerkulturell bakgrunn, men disse har ikke sentrale roller. Dette er noe de må jobbe med, da de ønsker flere med flerkulturell bakgrunn i lokallagene og høyere opp i partiet. 

– Vi har ikke vært gode nok

Håbrekke forteller at KrF må etablere et bredere flerkulturelt nettverk. 

– Vi må gjøre mer, og har gått ut i forskjellige trossamfunn og invitert til dialog og samarbeid. Vi har blant annet besøkt moskeer og kristne migrantmenigheter med det formål å skape kontakt og relasjoner, ikke kun i forbindelse med valgkampen. 

– Hva tenker du om Baqwas kommentar om det manglende hverdagsengasjementet i de utsatte bydelene?

– Hennes observasjon er jo riktig, og det er for dårlig. Vi har et stort ønske om å forbedre oss, og vi må rette et mer aktivt fokus mot de flerkulturelle miljøene, og jobbe langsiktig, svarer Håbrekke. 

Legg innsatsen der det trengs

Baqwa sier at under korona valgte kommunen å sette innsatsen der hvor smittetallet var høyt og antall vaksinemottakere var lav, blant annet i bydel Stovner. I Stovner er antallet borgere som bruker digitale kommunikasjonsmidler lav og det samme gjelder språkforståelsen, og her var resultatene signifikante.

– Lignende kunne vært gjort på det politiske plan, gjennom demokratiguider i bydeler med lav valgdeltakelse, mener Baqwa.

– Er det forslaget som Baqwa og Rådet for flerkulturelle minoriteter foreslår, gjennomførbart?

Håbrekke svarer at kommunen kan og bør gjøre mer, og at det er en god idé med flere demokratiguider rundt om i bydelene.

– Som parti må vi bli bedre til å være ute i samfunnet hele året. Vi i KrF har vært ute i forskjellige trossamfunn med det formål om å gi informasjon som lederne kan gi videre til sine tilhørere. Fremover skal vi i KrF ha fokus på å verve bredere for å kunne skape flere og bedre relasjoner med alle grupper av samfunnet, sier Håbrekke. 

Emneord: