Trikken går kanskje en usikker fremtid i møte. Foto: Magnus Karlsen

Vil starte utfasing av trikken

Oslo FrP mener det er siste gang Oslo burde investere i en ny trikkepark.
Mandag, 11 september, 2023 - 14:50

– Trikkene fungerer godt, men istedenfor å bygge ut mer skinnegående trafikk over bakken, vil det være mer naturlig å prioritere T-banen, sier Julianne Cornelia Ofstad, andrekandidat i Oslo FrP.  


Julianne Cornelia Ofstad, andrekandidat i Oslo FrP. Foto: Håkon Rusdal

I FrP Oslos program for 2023-2027 sier de at den nye trikkeparken som er blitt kjøpt inn er noe som skal dras nytte av i flere år fremover. Når levetiden går ut på den nye trikkeparken, vil FrP fokusere på annet enn skinnegående transport på gateplan. 

– Det vil være mer naturlig i fremtiden med en opprustning av T-banen, med tverrgående busser som sluser passasjerer inn fra steder der det ikke er T-bane-stasjoner, sier Ofstad.

Burde vært tenkt på før 

Oslo er i gang med utfasing av de gamle trikkene, og har allerede flere nye trikker kjørende på trikkeruter i hovedstaden. Ifølge Sporveien vil alle de nye trikkene være i drift ved slutten av 2024. 

Skal vi gjøre om på hele byen? Dette burde vi tenkt på for i hvert fall 30 år siden, sier Per Larsen, førstekandidat for Ullern Senterparti.  

Han stiller seg uforstående til at man nå skal begynne å tenke på utfasing av trikken, etter alt som er blitt gjort for å fornye trikkenettet. 

Vil føre til bedre veier 

Ofstad sier at FrP ønsker å erstatte trikkene med superbusser, altså busser som kan matche kapasiteten til trikken, men ikke er avhengig av skinner. 

– Dette vil også føre til bedre kvalitet på veien rundt om i Oslo, ettersom man kan fjerne skinnene, og bussene kun kjører på asfalt. FrP mener superbussene vil kunne gi et minst like godt tilbud som trikkene. 

For FrP er det også mer naturlig å satse på T-banen, ettersom den går under bakken, og derfor ikke er til hinder for annen transport, i motsetning til trikken.  

Ofstad understreker dog at dette ikke er noe som vil skje med en gang.  

– Dette er i et 30-40 års perspektiv, sier hun. 


Per Larsen, førstekandidat, Ullern Senterparti. Foto: Magnus Karlsen

Larsen derimot, mener det er unødvendig å fjerne trikken. Den er allerede i Oslo, og han mener at det er viktig å ikke alltid rive og bygge nytt, men heller ta vare på det vi har. Om vi skulle startet på nytt og valgt trikk i dag, er han derimot usikker på. 

– Det er jo trivelig og da, det må du ha med, avslutter Larsen. 

Trikken i Oslo er drevet av Sporveien, som kjører på kontrakt fra Ruter AS, og i 2022 fraktet 42 millioner passasjerer. 

En undersøkelse utført av Kantar/TNS for Sporveien i 2018 viser at 78 prosent av de spurte mener det er positivt at Oslo er en trikkeby, mens kun 7 prosent mener det ikke er det. 

De aller første sporvognene ble trukket av hest, men de ble erstattet av elektriske trikker i 1894.

Emneord: