Pasienter har tatt turen til Storgata i flere generasjoner. Foto: Sander Moen Johansen

Dette har legevakta betydd for Oslo

Legevakta i Storgata har en lang historie bak seg, men Oslo kommune har bestemt seg for å la historien leve videre på Aker sykehus.
Tirsdag, 28 november, 2023 - 11:12

Forrige uke flyttet legevakta lenger østover i hovedstaden, og den vil nå finne sted på Aker sykehus.

Legevakta i Storgata har tatt imot pasienter med små og store skader i flere generasjoner. Historien startet allerede i 1859, da Kroghstøttens sykehus ble etablert. I 1900 etablerte sykehuset en egen legevakt, og kun tre år senere ble legevakta en selvstendig avdeling.


Ambulansene i Storgata har fraktet pasienter i flere år. Foto: Sander Moen Johansen

Utvidelse av legevakta

I 1959 ble legevakta utvidet med et nytt bygg ved siden av det som allerede stod der. Det nye bygget er det vi kjenner som hovedbygget. Ifølge Oslo kommune er dette bygget utdatert og har for liten plass, og det er grunnen til at det nå er satt opp en ny legevakt på Aker sykehus.

– Den nye legevakten vil ha det samme tilbudet som dagens legevakter, men med bedre kapasitet og i nye, moderne lokaler, skriver Oslo kommune på sine hjemmesider.

Oslo kommune skriver også at legevakta vil bli nabo med et fullverdig akuttsykehus når Nye Aker sykehus står klar i 2031.


Oslo komunne har varslet om at legevakta flytter på blant annet sosiale medier og over høytallerannlegget på trikken. Foto: Sander Moen Johansen

– Fordel for Oslos befolkning

Atif Chaudhry er tillitsvalgt for fastlegene i Oslo. Han mener at flere generasjoner forbinder legevakta med Storgata.

– Jeg tror de fleste som har en tilknytning til Oslo, enten som student eller fastboende, har visst hvor legevakta var, sier Chaudhry.

Selv om legevakta i Storgata har eksistert så lenge Chaudhry kan huske, så ser han det positive i at den lange historien nå fortsetter på Aker sykehus.

– De fleste i Oslo vet at det har vært en legevakt på Aker sykehus, men at alt nå flytter er en stor fordel for Oslo befolkning. Det er helt nye lokaler og moderne fasiliteter, sier han.

Chaudhry legger til at legevakta i Storgata har vokst seg ut av lokalene, og at det derfor var helt nødvending å flytte. Han tror også at dette kan bidra til et større felleskap blant de ansatte.