Geir Moe, styreleder i Lyn Ski, har jobbet for rulleskianlegget i over 8 år. Foto: Andreas Haug

Anleggsplanene ble stanset: – Treningsforholdene er svært dårlige

Utbyggingen av rulleskianlegget ved Sognsvann ble satt en stopper for. Det nye byrådet er derimot positive til å gjenoppta av saken.
Mandag, 4 desember, 2023 - 11:04

I 2015 ytret Norges Skiforbund, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk bekymring rundt økning av ulykker på rulleski. Siden da har Lyn Ski jobbet med opprustning av Sognsvann Snøpark ved å legge asfalt slik at anlegget både kan brukes på sommeren og vinteren.

– Tanken er at løypa skal gå i en sløyfe inn i snøparken, og videre rundt Sognsvannjordet. Sløyfen blir på rundt 3 km, og noe av løypa vil gå inn i Nordmarka, forteller Geir Moe, styreleder i Lyn Ski.

Lyn Ski leverte deretter en bestilling til Bymiljøetaten om utredning av et slikt anlegg. Det forrige byrådet i Oslo, bestående av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti, satt imidltertidig en stopper for bygningen. Forklaringen var at det ikke skulle bygges eller utvides eksisterende idrettsanlegg i Nordmarka.

Geir Moe mener forklaringen ikke henger på greip. 

– Ifølge markaloven skal det legges til rette for idrett, og her er det tydelig at idretten blir nedprioritert. Vi har hatt kontakt med for eksempel Naturvernforbundet, og jeg opplever at den løypa vi har kommet frem til er lite kontroversiell, forteller Moe

– Anleggssituasjonen er rett og slett begredelig

Styrelederen har lenge vært en forkjemper for anlegget. Han mener det er helt nødvendig å få dette på plass.

– I Lyn skiklubb har vi rundt 1000 medlemmer, og tilbudet for de yngre er svært dårlig. Vi har hatt mange uhell ved at de må gå over fortauskanter, og at de faller på grunn av at det er hull i asfalten der vi trener. Vi prøver å være så kreative som vi kan, men anleggsstiuasjonen er rett og slett begredelig i forhold til aktivietsnivået, mener Moe.

–  For alle

Selv om anlegget er tiltenkt å være ved Sognsvann, forklarer Moe at flere kan ta i bruk anlegget.

– Vi vil kanskje være hovedbruker av anlegget på grunn av hvor det ligger geografisk, men anlegget er ikke kun tiltenkt Lyn Ski. Dette skal være et anlegg for alle. Løypa vil være mest tilpasset de yngre rulleskigåerne, og folk som kanskje ikke har så mye erfaring med å gå på rulleski, sier Moe.


Her på Gaustadjordene ved Sognsvann er deler av løypa tiltenkt å være. Foto: Andreas Haug

Får svar fra Høyre og Bymiljøetaten

Byrådssekretær for kultur og næring, Philip André Charles, er positiv for bedre tilrettelegging for rulleski i Oslo.

– Vi vil legge bedre til rette for rulleski, og det vil vi følge opp i denne perioden. I det nye byrådsplattformen er byrådet positive til nye rulleskiløyper. Vårt ønske er å tillate rulleskibaner på Sognsvann og Linderud, og det er noe vi vil komme tilbake til, forteller Charles.

Seksjonssjef for idrett, Martin Sletten Løvik, i Bymiljøetaten, kommenterer også annleggsituasjonen på Sognsvann.

– For at Bymiljøetaten skal kunne gjenoppta prosjektet med rulleskiløype på Sognsvann er vi avhengige av en ny bestilling fra byrrådsavdelingen, og at det bevilges midler til gjennomføring, avslutter Løvik.

Emneord: 
Tags: