Ung Plattform har holdt foredrag med blant annet Chirag Patel fra Karpe og kjendislegen Wasim Zahid. Foto: Ung Plattform

Frivillig organisasjon ønsker å endre fritidsordningen

Organisasjonen Ung Plattform på Hovseter jobber for å skape fremtidige muligheter for unge. Nå ønsker de å endre fritidstilbudene.
Onsdag, 29 november, 2023 - 15:14

– Vi ser jo at mange fritidsklubber serverer pizza og tilbyr Playstation. De har glede av det der og da, men de lærer ikke så mye av det i lengden, mener Fahad Abby.

Fahad Abby (29) er leder av den frivillige organisasjonen Ung Plattform på Hovseter. Abby er selv oppvokst i området og har tidligere jobbet med mye veldedig arbeid.  


Leder Fahad Abby  (t.v.) og nestleder Shajat Iqbal (t.h.) Foto: Ung Plattform

– Organisasjonen vår bruker mer tid på utdanning, aktiviteter og kurs ungdommer tjener på, sier han. 

Camilla Bjørkum (22) studerer barnevern på OsloMet og mener fritidsklubber burde fungere mer forebyggende.

– Fritidsklubber burde også inkludere ting som er nyttig senere i livet. Det er jo hyggelig å arrangere film- og spillkvelder, men man trenger flere organisasjoner som den på Hovseter, sier hun.

Camilla har lang erfaring med barne- og ungdomsarbeid fra jobb og praksis. Her har hun sett flere ungdommer falle utenfor samfunnet.

– Man ser jo ofte at det starter i tidlig alder for mange. Hvis de ikke får den hjelpen de trenger, eller riktig oppfølging, faller man fort på feil spor, sier 22-åringen.

Ønsker å skape større engasjement

Abby startet organisasjonen med kompisen Shajat Iqbal (24) før sommeren i år. Nestleder Iqbal forteller at ideen kom da de så at ungdommen hadde for mye dødtid.

– Som sagt er vi født og oppvokst på Hovseter. Da vi så at ungdommene ikke hadde noe fritidstilbud og hang utenfor dagligvarebutikker, skjønte vi at vi måtte gjøre noe, forteller Iqbal.

De to mennene steller i stand en rekke arrangementer. Tidligere denne måneden besøkte de Politihøgskolen.

– Vi ønsket å gi ungdommene innsikt i hvordan politiet jobber og hvilke karrieremuligheter som finnes innenfor politiet, sier Abby.

Abby sier politiet har et ufortjent rykte blant unge og at de ofte assosieres med noen som har liten tiltro til ungdommen. Han mener det kommer av at Politireformen, fra 2015, slo sammen flere politidistrikter. 

– Vi har ikke nærpoliti lenger, og da har ikke politiet muligheten til å komme ut av bilene og snakke med ungdommene, sier han.

Han forteller videre at de ulike arrangementene blir planlagt i samarbeid med ungdommene.

– Arrangementene er for ungdommene med ideer fra dem. Vi tar bare det overordnede og de nødvendige telefonene.

Lederen sier det vil bidra til å gi ungdommen en mestringsfølelse og et eierskap til aktivitetene de planlegger. Han mener de lærer mye ved å engasjere seg.


Camilla Bjørkum går for tiden andreåret på Barnevern, OsloMet. Foto: Lisa Lian Moe

Camilla er enig i at dette kan skape et stort engasjement blant ungdommen.

– Da får de en følelse av deltakelse og medvirkning. Det gir absolutt en god erfaring. De får en større forståelse av hvordan samfunnet fungerer, sier hun.

 

Dørene er åpne 

Abby forteller at organisasjonen opererer uten økonomisk driftstøtte. 29-åringen sier at organisasjonen har gått rundt på engasjement, initiativ og hjelp fra foreldre og folk i nærområdet. 


Organisasjonen holder blant annet kurs i økonomi, administrasjon og ledelse. Foto: Ung Plattform

– Alle aktivitetene har siden oppstart blitt gjennomført med et begrenset pengebeløp. 

Dette er de veldig fornøyd med. Han mener det skyldes kontaktnettverket deres og skryter av styret til organisasjonen.

­– Det er mange skarpe folk med høy utdanning der, både innen finans, barn og ungdom og folk som jobber med HR, sier han.

Selv om organisasjonen er relativt ny, trekker den allerede ungdom fra uliker bydeler i Oslo.

­– Vi har latt døren stå oppe for alle som ønsker det. Det begynner å ekspandere. Under det siste kurset deltok ungdommer fra ulike områder i Oslo. Vi har sett en mangfoldig deltakelse, uavhengig av bakgrunn. 

Abby sier at de har som mål å arrangere opplegg minst én gang i uken i fremtiden.

– Vi er så og si nyoppstartet og jobber litt på frivillig basis alle sammen. For to uker siden hadde vi to arrangementer. Når det passer for alle, fikser vi.  

Kompisene har stor tro på ungdommen, og mener at det blir vanskelig å komme noen vei hvis de ikke tror på seg selv først.

– Alt lar seg gjøre, du må bare gidde, avslutter Abby.

 

 

Emneord: