I dette over hundre år gamle bygget, holder gjengen i Høybråten frivilligsentral til. Foto: Enya Heggestad

– Frivilligheten dør ut

Etter over tjue år med frivillig arbeid, risikerer Høybråten frivilligsentral å måtte legge ned. Det skyldes både for få frivillige og for få brukere.
Fredag, 24 november, 2023 - 18:45

I over tjue år har de frivillige i Høybråten frivilligsentral hjulpet de eldre og uføre i området. Nå mister de frivillige, i tillegg til at de har altfor få oppdrag.

Stor nedgang

Bare siden i fjor har antall frivillige på sentralen halvert seg. Nå er de bare 15 stykker.

– Frivillighetssjela begynner å bli borte hos folk, sier Wenche Brandt Sande, som er med som frivillig på sentralen.

De er for få frivillige. Wenche og hennes kolleger klarer ikke å forstå hva som har skjedd.

– Siden det er pensjonister som er frivillige, vil det være et “naturlig frafall”, men vi har jo halvert oss, sier hun.


Odd (f. v.), Wenche, Ann-Mary og Kari har ansvaret på frivilligsentralen. Foto: Enya Heggestad 

Færre som trenger hjelp

I tillegg til at de har færre frivillige, er det også færre som benytter seg av tilbudet.

– I fjor hadde vi totalt 230 oppdrag, men så langt i år har vi bare 106, sier Ann-Mary Larsen.

De frivillige på sentralen gjør små oppdrag som brukerne ikke klarer å gjøre selv. Det er alt fra å sette sammen møbler til å måke snø.

I år har det altså vært under halvparten så mange oppdrag som året før.

– Hvorfor har dere så få oppdrag nå? 

– Før fikk vi hvert fall tre til fire telefoner om dagen. Sånn er det ikke nå lenger. Vi forstår ikke hvorfor det ikke er behov, forteller Brandt Sande.

Nå har de mellom fire og fem faste brukere.

– De betyr mye

Mildrid Bendiksen er en av dem som benytter seg av frivilligsentralen fast, og trenger den hjelpen som hun får av dem.

– Jeg er veldig avhengig av dem, for jeg trenger mye hjelp. De hjelper meg med handling, de følger meg til legen, og de hjelper meg i hagen min.

Bendiksen har ingen familie i området, så hun er avhengig av hjelp fra frivilligsentralen.

– Hvis jeg mister dem blir det vanskelig, jeg må ha den tryggheten av å kunne spørre dem om hjelp om jeg skulle trenge det, forteller Bendiksen.


Frivilligsentralen holder til i det gamle stasjonsbygget på Høybråten stasjon. Foto: Enya Heggestad 

Lang historie

Frivilligsentralen ble starta opp i 1997, og Odd Gram har vært med siden 1999. På den tiden var de mange flere frivillige enn det de er nå.

– Alle er så opptatt med sitt og vil ikke binde seg til noe, mener Gram.

Før i tiden hadde de PC-opplæring på sentralen, og de hadde hobbyrom i kjelleren. Folk kom dit for å drive med forskjellige aktiviteter.

Frivilligsentralen holder til i det gamle stasjonsbygget på Høybråten stasjon. Bygget er hele 102 år gammelt. Der har det vært både kiosk og venterom tidligere.

Samarbeid med Kirkens Bymisjon

Høybråten frivilligsentral har et samarbeid med Stovner frivilligsentral og Kirkens Bymisjon. Gram forteller at de på Stovner har mange forskjellige aktiviteter som språkopplæring og strikkeklubb, mens de på Høybråten tar seg av diverese praktiske oppgaver for de som trenger det.

– Vi har også følgetjenester. Vi følger for eksempel eldre mennesker til legen og tannlegen hvis de trenger det, sier Gram.

Gjengen på Høybråten frivilligsentral håper virkelig at etterspørselen tar seg opp, og at flere frivillige melder seg.

Emneord: