Seniorkonsulentene Martine Jakobsen (t.v.) og Marielle Halvorsen forteller at BARKs avdeling på Sagene har eksistert siden 2021. Foto: Marita Andreassen

Lange ventelister: – Skyhøyt behov

Barnas Røde Kors (BARK) er et ukentlig lavterskeltilbud til alle barn i barneskolealder. I bydel Sagene er pågangen stor, og ventelistene lange.
Onsdag, 29 november, 2023 - 12:26

Martine Jakobsen, seniorkonsulent i Barnas Røde Kors, forteller at etter pandemien har det vært en generell nedgang i antall frivillige over hele landet.

Nå ønsker organisasjonen å åpne en ny avdeling i bydel Sagene for å kunne dekke pågangen av barn som ønsker å være med på gratisarrangementer.


Seniorkonsulent Marielle Halvorsen sier at aktivitetene er åpne for alle barn mellom seks og tretten år. Foto: Marita Andreassen

– Det er et skyhøyt behov, som ikke dekkes ved at vi er der en gang i uka, sier Jakobsen.

– Antall frivillige er likevel på vei opp igjen, forteller Marielle Halvorsen, som også er seniorkonsulent i BARK.

Hun understreker at organisasjonen enda ikke har like mange frivillige som de hadde før pandemien.

Store forskjeller i levekår

BARK har tilbud i seks forskjellige bydeler i Oslo, som ifølge organisasjonen er strategisk plassert.

I tillegg til Sagene, har de arrangementer på Stovner, Romsås, Veitvet, Sinsen og Gamlebyen, men det er to som skiller seg litt ekstra ut:

– Spesielt i bydel Sagene og bydel Stovner ser man at det er lange ventelister på allerede eksisterende tilbud, sier Jakobsen.

Hun legger til at dette er to bydeler hvor det er store forskjeller blant innbyggerne, og at begge har en høy andel av familier med lavinntekt.

I følge Oslo kommunes levekårsindikator er elleve prosent av innbyggerne i bydel Sagene barnehusholdninger med lavinntekt.

Sammenliknet med bydel Frogner, har Sagene nesten to prosent høyere andel enn vestkantsbydelen, som ligger på 9,3 prosent.


Statistikk fra Oslo kommunes levekårsindikator viser at bydel Sagene har høy andel av både trangboddhet, og barnehusholdninger med lav inntekt. Kilde: Skjermdump fra Oslo kommune

Variert interesse

For å få frivillige, forsøker organisasjonen å rekruttere både ved hjelp av annonser og å stå på stand der de forteller om tingene de gjør.

Men interessen kan ofte være veldig varierende: – I annonsen der vi søkte frivillige til Sagene, hadde vi seks interesserte dagen etter, mens på Stovner var det ingen som meldte seg, forteller Jakobsen.

På spørsmål om hvorfor det er så vanskelig å finne frivillige, svarer Jakobsen at det kan ha med lokasjonen å gjøre.

– De fleste frivillige hos oss er jo gjerne jenter i tjueårsalderen og oppover, som ofte bor i sentrum, og da vil man kanskje helst være frivillig i sentrum, sier Jakobsen.

Frivillighet gir glede

Anders Lothe er en av de som er med som frivillig i bydel Sagene. Han forteller at under pandemien reflekterte han mye, og innså at han beundret de som tok seg tid til frivillig arbeid.


Frivillig i BARK på Sagene, Anders Lothe, jobber til vanlig som lærer på videregående skole. Foto: Marita Andreassen

– Frivillighet var noe som virket veldig positivt, og jeg fant en side på nettet der jeg så at BARK søkte etter frivillige, sier Lothe.

Han legger til at det å være frivillig er et positivt innspill i livet hans, og tror kanskje at mange som tenker på å bli det er litt nervøse for å forplikte seg til det.

– Men det er lov å teste det, og finne ut at det ikke var noe for deg likevel, forteller han.

Arrangementene som BARK setter opp er ofte sesongbaserte, og Lothe sier at på våren og på sommeren er de ofte ute og benytter seg av parkene i nærområdet.

– På vinteren kan det være litt vanskeligere, men da spiller vi gjerne litt brettspill inne, eller ser film med barna. Noen ganger går vi på kino eller teater, fortsetter han.

I tillegg til å være sammen med barna, deler de frivillige på ansvaret. En del av arbeidet går ut på å planlegge aktiviteter, og å holde oversikt over hvilke barn som skal delta.

– En oppgave vi også har er å lage mat, og det kan fort bli meg, ler Lothe. Han understreker at det viktigste er å være sammen med barna, og at alle skal ha det fint sammen.

– Det syns jeg vi får bra til, sier han.

Betyr mye for foreldre og barn

Lothe tror at det har mye å si for barn å ha et sånt tilbud. – I områder der det er en del utfordringer, tror jeg det er fint for de barna å ha en form for aktivitet en gang i uka, sier han.

I tillegg til at det er et godt tilbud for barna, tror Halvorsen og Jakobsen også at det har mye å si for foreldrene.


Seniorkonsulent Martine Jakobsen følger opp både barn og foreldre jevnlig. Foto: Marita Andreassen

Seniorkonsulentene forteller at det ofte kommer deltakere på arrangementene som gir uttrykk for at det kanskje ikke er nok mat hjemme.

– Fordi vi har mat på arrangementene, blir det en dag mindre i uka for foreldrene å planlegge eller å stresse hjem fra jobb, sier Jakobsen.

– Man får mer tid til å følge opp de andre barna i familien, og det blir mindre behov for at foreldrene må fylle dagene på egen hånd, fortsetter hun.

Om folks økonomi kan være årsaken til at det er større pågang hos BARK, er usikkert.

– Det kan hende det er fordi flere folk vet om oss nå, men det kan virke som at økonomien er den største medvirkende faktoren til pågangen, sier Jakobsen.

Ønsker seg trygge voksne

Seniorkonsulentene sier at de ønsker trygge voksne over 18 år til å bli frivillige, og at Oslo Røde Kors inviterer til startkurs for alle som melder interesse.

BARK har eksistert i Oslo siden 2015. I følge organisasjonens nettsider legges det til rette for gode mestringsopplevelser, nye vennskap og utvikling av sosialt nettverk.

Barnas Røde Kors vil fremme moro, mangfold og mestring for barn mellom seks og tretten år.

Emneord: