Lignende beholdere ligger rundt om kring på Stovner. Foto: Joost J. Bakker lJmuiden (CC BY 2.0 DEED Flickr)

Lystgasspatroner ligger strødd

Å bruke lystgass som rusmiddel blir stadig mer populært blant ungdom.
Mandag, 6 november, 2023 - 10:03

I Facebook-gruppen “Livet på Stovner” forteller mange at de finner tomme lystgassbeholdere rundt omkring på Stovner. 

Lystgass, eller denitrogenoksid, blir vanligvis brukt i medisinsk sammenheng, blant annet ved tannbehandling. Da blir stoffet brukt sammen med oksygen.

Grunn til bekymring

Mange ungdommer bruker lystgass som rusmiddel. Ifølge seksjonsleder i RUSinfo, Sturla K. Naas Johansen, er det vanlig å bruke lystgass sammen med alkohol.

Gassen kan gi både akutte skader, og skader som følge av langvarig bruk. Johansen forteller om de ulike skadene som kan oppstå.

– Når man puster inn lystgass fortrenger den oksygenet i blodet, og dette kan føre til kvelningsfare.

I tillegg kan lystgass ha skadevirkning ved langvarig bruk.

– Hvilke skader kan lystgass forårsake ved langvarig bruk?

– Ved langvarig bruk av lystgass kan man utvikle vitamin B12 mangel. Hvis det ikke blir tatt tak i, kan det gi permanente skader på nervesystemet, og man kan faktisk bli lam, forteller Johansen.

Lovlig i Norge

Til tross for disse konsekvensene ved bruk, er det lovlig å selge og kjøpe lystgass i Norge.

Rusmiddelet er dermed lett for ungdom å få tak i. Gassen har heller ingen lukt eller smak, så det er vanskelig å oppdage.

Men det er ulovlig å selge til rusformål, skriver Rusopplysningen på sine sider.

I andre land er reglene strengere. I land som Nederland og Danmark har de tall på bruken blant ungdom, og de har derfor innført strengere regler. 

Strengere regler

I vår fikk Folkehelseinstituttet (FHI) et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det gikk ut på å foreslå et fremtidig opplegg for å kartlegge bruken av lystgass i Norge.

FHI foreslår å kartlegge lystgassbruk gjennom undersøkelser som rettes mot ungdom.

På bakgrunn av rapporten fra FHI opplyser HOD at de vil vurdere om og hvordan lystgass bør reguleres.

 

 

 

 

Emneord: