Læreren Truls Solfjeld Rødsten sier at det viktigste er at elevene er beviste på sine nyhetsvaner. Foto: Anna Zenelia Fredriksson Hellgren

Mange unge leser kun nyheter på sosiale medier

Sosiale medier er blitt en mer populær nyhetskanal blant unge, men på Ullern videregående skole er de opptatt av å være kildekritiske.
Tirsdag, 7 november, 2023 - 11:46

 

En undersøkelse fra SSB viser at 17 prosent av unge i alderen 16-24 år utelukkende får sine nyheter fra SoMe.

Truls Solfjeld Rødsten er lærer ved Ullern videregående skole.

– ­Når jeg snakker med elever så bekrefter de det som kommer frem i denne statistikken.

Kildekritikk er noe han snakker mye om i alle sine fag, han underviser i historie, politikk og menneskerettigheter, historie og filosofi, og samfunnskunnskap.

Minutter brukt daglig på ulike medier (16-24år)

Papiravis      1 min
Bøker          15 min
Lydmedier 165 min
Internett     408 min

Oppsiktsvekkende tall

Mohamed Amin (18) er elevrådsrepresentant på skolen og mener det er viktig å være kildekritisk.

– Nå er det jo veldig aktuelt med Israel-Palestina-konflikten. Da henter jeg nyheter fra flere nyhetskanaler for å få flere sider av saken.  

– Hva tenker du om dine egne nyhetsvaner?

– Jeg er jo ikke perfekt, men det er nesten ingen som er perfekte når det kommer til kildekritikk. Man kan alltid bli bedre, sier han.  

Amin forteller hvordan han aktivt prøver å oppsøke nyhetskanaler som er nøytrale, men legger til at det er vanskelig å holde seg unna nyhetskanaler som har en mening om saken. 

– Hva tenker du om at 17 prosent av unge utelukkende henter nyheter fra SoMe?

– Det er jo oppsiktsvekkende tall, for alle vet jo at sosiale medier tar ting ut av kontekst. Samtidig forstår jeg det, når nyheter kommer på kartet så sprer det seg raskt, og det er lett å få det med seg på sosiale medier. Jeg klandrer ikke de som bruker sosiale medier, det er jo algoritmene som er grunnen, sier Amin.

Lite diskutert med venner 

Erlend Stornes (18) er fadderpresident på skolen. Han tenker at statistikken fra SSB stemmer godt overens med hans inntrykk. Selv leser han mesteparten av nyhetene på SoMe, et eksempel er VG på Snapchat. Innimellom leser han også nyheter på nettaviser på pc-en. Stornes tror at vennene hans har ganske like nyhetsvaner som han selv, men det er ikke noe som vennegruppen ofte diskuterer.

– Hva tenker du om kildekritikk?

– Jeg vet at mange baserer mye fakta og ting de har sett på TikTok, og da er man nok ikke så kildekritisk. Men vi lærer jo mye om kildekritikk på skolen, sier han.


Erle Valebrokk mener at fordelen med nyheter på SoMe, er at det er der unge bruker mye tid. Foto: privat

Erle Valebrokk (17) er elev i 3. klasse på Ullern videregående skole, hun og vennene hennes snakker heller ikke så mye om deres nyhetsvaner med hverandre. Hun henter oftest nyhetene sine fra VG, men hvis TV-en er på hjemme kan hun se litt på det også.

– Jeg kunne nok vært mer oppdatert på nyheter, men jeg får med meg ganske mye, blant annet via sosiale medier, sier Valdebrokk.

Tilgjengelige nyheter 

Alle tre elevene sier at fordelen med nyheter fra SoMe er tilgjengelighet.

– Sosiale medier er jo et mye lettere sted å nå ungdommer på. Vi er jo mye mer aktiv på Snapchat, Instagram og TikTok, enn det vi er på VG sin app for eksempel, sier Amin.

Han synes det er fint at tradisjonelle mediekonserner bruker sosiale medier.

– Da trenger de ikke ha så kjedelige nyheter, de kan personalisere innholdet og fange interessen til oss unge.

Læreren ved Ullern videregående skole er enig i hva elevne sier.

– Vi går jo alle rundt med en telefon i lommen, og de får jo med seg nyheter veldig kjapt, sier Rødsten.

Emneord: