Grønland seniorsenter er i dag et populært tilbud til de eldre i Gamle Oslo. Nå trues brukerne med avvikling av seniorsenteret, hvis budsjettforslaget fra bydelen blir vedtatt. Foto: Celinn Breidablikk

Motstridende bydelsbudsjett skaper frustrasjon

I det fremlagte budsjettforslaget for 2024 poengterer Bydel Gamle Oslo at eldregruppen skal få økt støtte fremover, men allikevel forslås det avvikling av seniorsenteret i Breigata 9. Løsningen skal være relokasjon.
Onsdag, 29 november, 2023 - 11:30

Bydel Gamle Oslo har et økende antall eldre for hvert år, og tilbudet deres er viktig for lokalområdet. Seniorsenteret ligger i Breigata 9, i samme bygg som 90 omsorgsboliger, og dette er med til å skape et fellesskap som de eldre trenger.

Hva er promille?

Promille er det samme som tusendel, altså 1/1000.

Når man skal regne med promille, er reglene tilsvarende som for prosentregning, bare at man må dele med tusen i stedet for hundre. 

Kilde: Store Norske Leksikon

Onsdag 29.11.2023 demonstrerer beboere, frivillige og folk fra nærmiljøet mot forslaget fra Bydel Gamle Oslo i bydelsbudsjettet for 2024. Driften av seniorsenteret koster en promille av bydelens budsjettramme, men blir allikevel ikke prioritert. 

Frustrerte frivillige

Øyvind Michelsen er frivillig på Grønland seniorsenter, og er en av pådriverne for demonstrasjonen og informasjonsgruppen på Facebook.  

Han forteller at flere hundre brukere vil bli stående uten et senter fra 1. januar 2024, hvis senteret blir avviklet. 

Michelsen forteller videre at Bydel Gamle Oslo vil bli den eneste bydelen i Oslo uten et seniorsenter. 

Senteret har i dag i tillegg til mange hundre brukere også en rekke frivillige som bidrar med blant annet datasupport, matservering, matlaging, handling og øvrige oppgaver som er viktige for de eldre i området. Det er mange som besøker og bruker senterets mange tilbud daglig. 


Øyvind Michelsen er bekymret for seniorsenterets fremtid. Han håper politikerne forstår hva seniorsenteret betyr for brukerne og lokalområdet. Foto: Celinn Breidablikk

Viktig for de lokale

– Plasseringen av seniorsenteret i Breigata 9 er ytterst optimal, sier Michelsen. 

Han tillegger også at de har brukere som bor rett opp i heis fra seniorsenteret, som bruker tilbudet nede i første etasje for å sosialisere seg. 

Breigata 9 på Grønland ligger i umiddelbar avstand til T-banestasjonen og det er flere busser som har stoppesteder i området. Dette gjør senteret lett tilgjengelig, også for de som ikke bor rett rundt hjørnet fra seniorsenteret. 

– Vi har også de som gjør bruk av matserveringen og hjelpen de frivillige tilbyr da de er så dårlig til beins at de ikke engang kan forlate leiligheten sin forteller Michelsen. 

I dag er det ikke andre lavterskel tilbud i området som favner så bredt som det seniorsenteret gjør. Det er et flerkulturelt senter hvor brukerne er fra over 20 forskjellige nasjoner, og her er alle over 60 år velkommen.

Lokalene blir også brukt til å arrangere treff for forskjellige organisasjoner, f.eks. A-larm, som er et lavterskel tilbud for rusmisbrukere og pårørende. 

Seniorsenteret er også regnbuesertifisert og tilbyr en møteplass for eldre homofile. Blant annet arrangerer de regnbuetreff én gang i måneden. 

Demografisk endring krever en reaksjon

– Bydelsbudsjettet til Gamle Oslo er på over 2,5 milliarder kroner og seniorsenterets andel er på ca. 1 promille av budsjettet, forteller Michelsen. 

I budsjettet fremlegges det at den demografiske utviklingen i bydelen gjør at det oppstår endrede behov og rammer.

Befolkningssammensetningen i bydelen er under endring og det er færre borgere under 19 år, og en høyere andel over 67 år. Det vil derfor være nødvendig for bydelen å omprioritere ressurser fra barn og unge til eldre i den kommende perioden. 

En av hovedsatsningene til Gamle Oslo skal være utviklingen av lavterskeltilbudet til eldre, dette skal også inkludere å rekruttere eldre inn i aktivitetssentre.

– Seniorsenteret i Breigata 9 er et samlingspunkt av lavterskeltilbud til eldre, vi har alt fra trimrom til grupper som lager håndarbeid, vi tilbyr trening med fysioterapeut og dataopplæring. Per i dag finnes det ikke lignende tilbud i området, og det vil bli et stort tomrom i vårt miljø, hvis seniorsenteret blir lukket, forteller en bekymret Michelsen. 

Relokalisering skal være løsningen

Bydelen har vært å informert seniorsenterets brukere om nedlukningen, og i den forbindelse ble det fortalt at det skal skje en relokalisering av tilbudene.  

– Informasjonen er fin, men på forespørsel så kunne bydelen ikke svare på hvor, når og hva disse tilbudene ville være. Det er bekymringsverdig, sier Michelsen. 

Han tillegger at det per 1. januar 2024 antageligvis er over 100 eldre som ikke har noe samlingspunkt å gå til. 

Ensomhet er ofte noe de eldre går og føler på, og Michelsen forteller at på seniorsenteret er alle velkommen. De kan være her så lenge de har lyst, kjøpe god, hjemmelaget mat for en billig penge og snakke om alt og ingenting. 

18 millioner i kutt fra det borgerlige byråd

Journalen har også vært i kontakt med Ap-representant Agnes Nærland Viljugrein. Hun er selv født og oppvokst i bydel Gamle Oslo.

Hun forteller at budsjettforslaget bydelsadministrasjonen har fremlagt er basert på at det borgerlige byråd pålegger de et kutt på 18 millioner kroner. 

Videre forteller hun at Ap, MDG, SV og Rødt skal i gang med forhandlinger angående deres prioriteringer.

– Vi vil selvfølgelig forsøke å redde de forskjellige tilbudene i bydelen fra disse kuttene, sier Viljugrein. 

Store forbedringer på kort tid 

Nåværende helsebyråd Saliba Andreas Korkunc svarer på Viljugreins uttalelser vedrørende det nye budsjettforslaget for bydelen. Hun forteller at byrådet overtok et dårlig bydelsbudsjett for 2024 fra Ap/SV/MDG-byrådet. 

– Vi har gjort store forbedringer på svært kort tid. Det nye byrådets budsjett innebærer en styrkning av bydelenes økonomiske handlerom med om lag 150 millioner kroner sammenlignet med det vi arvet fra Raymond Johansens byråd. Og da er ikke en gang storsatsningen vår på psykisk helse og skolehelsetjenesten regnet med, sier Korkunc. 

For Bydel Gamle Oslo vil det nye byrådets budsjett utgjøre en styrkning på om lag 20 millioner i bedring sammenlignet med det forrige byrådets budsjett forteller Korkunc.

– Grønland seniorsenter er en del av helse- og omsorgstjenestene, og dette tjenesteområdet er reelt styrket med 7,4 millioner sammenlignet med budsjettet for 2023, sier Korkunc. 

 

 

 

 

Emneord: