Avdelingssykepleier Sigrun Peymann og institusjonsleder Mette Noreng etterstreber at Stovnerskogshjemmet skal være et trygt sted å være for beboerne. Foto: Emilia Norberg

Dette er Oslos eneste sykehjem med forsterket rusavdeling

Sykehjemsetaten åpnet nylig syv forsterkede rusplasser på Stovnerskogshjemmets rusavdeling. Dette er den eneste institusjonen i Oslo som har dette tilbudet.
Mandag, 6 november, 2023 - 23:12

Plassene er et permanent botilbud for personer i aktiv, illegal rus som har fått omfattende somatiske helseutfordringer og omsorgsbehov. Avdelingssykepleier Sigrun Peymann forteller at det er et økende behov for plasser innenfor rus og psykiatri. 

– Det er helt klart et økende behov for plasser innenfor rus og psykiatri, disse faktorene henger sammen. Nå har flere et sidemisbruk utover alkohol, inkludert illegale rusmidler, forklarer Peymann.


Avdelingssykepleieren Sigrun Peymann påpeker at behovet for plasser i Oslo kommune er større nå enn tidligere. Foto: Emilia Norberg

Stigma rundt rusmisbrukere

Peymann er hovedansvarlig for å ta imot henvendelser og vurdere om det er riktige brukere etter kriteriene. Hovedkriteriene er at vedkommende har et pågående rusmisbruk og somatiske helseutfordringer. Det er også et alderskriterium på 50 år og oppover. 

Avdelingssykepleieren mener det er mye stigma rundt denne gruppen beboere. Hun opplyser om at personalet er opptatt av at beboerne skal føle verdighet, samt oppleve en givende hverdag. 

– Denne gruppen skal få et verdig liv. De skal bo på et sted hvor de opplever at de blir respektert for den de er, til tross for sine utfordringer. De skal også få helsehjelp, noe som er det essensielle her, understreker Peymann. 


Institusjonslederen Mette Noreng samarbeider tett med velferdsetaten. De ser at det er mange godt voksne rusmisbrukere som har pådratt seg store helseutfordringer. Foto: Emilia Norberg

En unik institusjon

Mette Noreng er institusjonsleder på Stovnerskogshjemmet. Hun forteller at velferdsetaten opererer i de aller fleste rusplassene i samfunnet, men at disse institusjonene ligger på et lavere omsorgsnivå enn det som nå finnes på Stovnerskogshjemmet. 

– Fremover er Stovnerskogshjemmet den eneste institusjonen i Oslo by hvor man finner en rusavdeling som opererer på et så høyt omsorgsnivå som dette, forteller Noreng. 

Den nye avdelingen er et bydelsomfattende tilbud, det vil si at de som skal bo i denne avdelingen kommer fra ulike bydeler i Oslo kommune. 

– Vår avdeling tar imot brukere fra hele Oslo kommune, dermed er ikke syv plasser veldig mye, forteller Noreng. 

Peymann tilføyer at det er stort behov for plasser i alle bydeler, og at det ikke er noen bydeler som utmerker seg noe særlig i antall rusmisbrukere.

Ikke et avvenningsprogram

Dette er et frivillig botilbud med både omsorg og medisinsk tilsyn. Noreng understreker at brukerne som bor her ikke er under avvending, og at de får gjøre som de vil, men med visse regler og under forordnede forhold. 

– Dersom beboeren er en heroinmismisbruker, må vedkommende få lov til å skaffe seg det stoffet h*n trenger. Det kan for eksempel skje at en medarbeider kommer inn på et rom og beboeren setter en injeksjon i seg selv, da må medarbeideren akseptere dette, opplyser Noreng. 

– Mange har hatt et langvarig rusmisbruk, og har dermed ikke motivasjon til å bli avruset. Flere ønsker å opprettholde denne livsstilen og det kan de, da de er samtykkekompetente og har rett til å bestemme over eget liv, tilføyer Peymann. 

Noreng forteller videre at det er mange som tror at Stovnerskogshjemmet skal være et sted for avvenning. Hun forteller videre at det aldri har vært mandatet for denne avdelingen. 


Øyvind Eugen Larsen (77) er én av 23 beboere på rusavdelingen på Stovnerskogshjemmet. Foto: Emilia Norberg

– Første klasse

Øyvind Eugen Larsen (77) har bodd på ordinær rusavdeling på Stovnerskogshjemmet i litt over to år. Han uttrykker at han strålende fornøyd med oppholdet på Stovnerskogshjemmet. 

– Når du først har havnet i en uheldig situasjon hvor du er nødt til å være på et hjem, kan du ikke være på noe bedre sted enn dette. Dette er første klasse, uttrykker han. 

Larsen forteller at han drikker omtrent seks enheter med alkohol daglig, men at inntaket av alkohol var betydelig større tidligere. 

– Jeg var en tyngre dranker før i tiden, da jeg ikke var en pleiepasient, forteller Larsen.

Selv om Larsen er veldig tilfreds med tilværelsen på Stovnerskogshjemmet, skulle han helst ønske at han kunne opplevd en naturlig alderdom. Han forteller om sine døtre, og beskriver dem som praktfulle. 

– Helst ville jeg hatt en naturlig alderdom, uten det handicapet jeg har. Da kunne jeg vært hjemme sammen med mine barn og barnebarn, sier Larsen.


Mandag 16.oktober ble rommene på Stovnerskogshjemmet innflytningsklare, de venter nå på nye beboere. Foto: Emilia Norberg

Innflyttningsklart 


Innflyttningsklart rom på sykehjemmet. Foto: Emilia Norberg

Rommene i den nyåpnede avdelingen er innflytningsklare. Tre av syv plasser er allerede belagt, og dermed er det fire ledige plasser igjen for øyeblikket. I velferdsetaten finnes det flere aktuelle kandidater som fyller kriteriene, men dette er en stor prosess.

– Fra før av var det én beboer som fylte kriteriene, og blir dermed overført fra ordinær rusavdeling til forsterket rusavdeling, forteller Peymann. 

Det er bydelene som er kjøpere av sykehjemmets tjenester. Flere bydeler er ikke godt kjent med tilbudet enda, men institusjonslederen regner med at resten av plassene blir fylt fortløpende. 

– Når dette tilbudet blir bedre kjent, tror jeg at pågangen vil komme sakte, men sikkert, sier Noreng.  

Emneord: 
Tags: