Frilanstolkene krever handling nå. Foto: Catherine Marie Nerrant

Demonstrerer: – Tålmodigheten begynner å renne ut

Frilanstolkene markerer sin frustrasjon og krever handling fra Stortinget og NAV, for å bedre sine lønns- og arbeidsvilkår.
Onsdag, 29 november, 2023 - 11:15

27. november samlet en gruppe frilanstolker og brukere seg utenfor Stortinget for å sette fokus på de utfordrende arbeidsvilkårene de står ovenfor.

Blant deltakerne av demonstrasjonen var Anne-Line L. Kirste, en aktiv bruker av tolketjenester. Hun delte bekymringer om konsekvensene av dårlige lønnsvilkår for frilantolkene. 


Anne-Line L. Kirste er avhengig av tolk, og deltar på demonstrasjonen for å støtte frilanstolkene i aksjonen. Foto: Sara Susanne Jacobsen

– NAV er ekstremt avhengig av frilanstolkene, og de kan ikke fortsette med sosial dumping av dem. De siste årene har flere frilantolker sluttet eller vurdert å slutte på grunn av dårlige lønnsvilkår, og det påvirker døves deltakelse i samfunnet, sa Kirste. 

Demonstrasjon for bedre tolkevilkår

Den stille demonstrasjonen hadde som mål å rette oppmerksomheten mot utfordringene tolkene møter, samtidig som de tok hensyn til hvordan dårlige arbeidsvilkår påvirker brukerne.

 – Vi trenger ikke tolk bare på skole og jobb, men også ved begravelser, sykehusbesøk, legekonsultasjoner, politiske møter, foreldremøter, bursdager og familieselskaper, for å nevne noen eksempler. Vi trenger tolker for å kunne være en del av samfunnet. Uten tegnspråktolker kan vi ikke delta i samfunnet på lik linje med alle andre, og det er udemokratisk, forteller Kirste. 


Kathrine Goborg Rehder påpeker at det er vanskelig å kombinere frilanstolkyrke med et normalt liv. Foto: Sara Susanne Jacobsen

Kathrine Goborg Rehder, en erfaren frilantolk med 25 års erfaring, delte sin bekymring om frafallet i yrket og utfordringene med å kombinere tolkyrket med et normalt liv.

– Det er systemet som gjør at tolkene mister motivasjonen til å stå i yrket. Det kan ikke kombineres med et normalt liv, fordi tolkene jobber såpass mye for å oppnå en akseptabel årsinntekt, meddeler Rehder.

Demonstrantene rettet også kritikk mot departementet og NAV, og ba om handling snarere enn utredninger.

– I dag markerer vi vår situasjon for Stortinget. Det er der vi har den eneste forhandlingspartneren per nå. De må ta tak i saken i stedet for NAV, som sier at de skal utrede mer. Vi trenger en midlertidig løsning nå, for å unngå at folk fortsetter å forlate yrket på grunn av dårlig arbeidsbetingelser og lønnsnivå, forteller Rehder.


«Gi oss en lønn vi kan leve av!» er et av budskapene til frilanstolkene. Foto: Sara Susanne Jacobsen

Budskapet til NAV, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Stortinget var klart fra demonstrantene.

– De fortsetter å rasere rettighetene døve, døvblinde og hørselshemmede har til tolk på grunn av tolkenes dårlige arbeidsbetingelser. Tålmodigheten begynner å renne ut, avslutter Rehder.

Ny modell for kjøp av tolketjenester

I lys av demonstrasjonen utenfor Stortinget har Jan Erik Grundtjernlien, avdelingsdirektør i NAV, uttrykt bekymring over tolker som vurderer å slutte.

– Vi synes det er leit å høre at tolker vurderer å slutte på grunn av dårlige lønnsvilkår, sier Grundtjernlien


Jan Erik Grundtjernlien er avdelingsdirektør i NAV. Foto: NAV

Han understreker også NAVs ønske om gode lønns- og arbeidsvilkår for både ansatte tolker og frilanstolker. 

– Frilanstolkene er viktige for NAV, og for at døve, hørselshemmede og døvblinde skal kunne delta i samfunnet, forteller Grundtjernlien.

Grundtjernlien påpeker behovet for å beholde eksisterende tolker og rekruttere nye, og informerer om at det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som fastsetter takstene for avlønning av frilanstolkene.

– Vi er nå i gang med å utarbeide en ny modell for kjøp av tolketjenester, og i det arbeidet skal det også ses på lønns- og arbeidsvilkår for frilanstolker, forteller Grundtjernlien.

– Dette arbeidet vil ta tid fordi omleggingen blir omfattende, men det er viktig at organisasjonene som representerer frilanstolkene deltar i prosessen, avslutter Grundtjernlien.