Deichman Lambertseter der Tirsdagschill holder til. Foto: Aleksander Peersen Fretheim

Tirsdagschill på Lambertseter

Hver tirsdag arrangerer Deichman Lambertseter Tirsdagschill for ungdom. Dette er et tilbud for unge etter skolen.
Onsdag, 29 november, 2023 - 13:29

- Det er et tilbud for unge for å skape hygge, gjøre lekser og bli kjent, sier Abel Tesfaye som er ungdomsansatt på Deichman Lambertseter og har ansvar for Tirdagschill.


Abel Tesfaye har ansvar for opplegget og er med i Team Ung. Foto: Aleksander Peersen Fretheim

Han forteller også at de har et tilbud på onsdager som heter “Etter skoletid: Gaming”.

På nettsiden til biblioteket står det at Tirsdagschill er for ungdom mellom 13 og 18, mens onsdagstilbudet er for unge fra 7 til 12 år.

Tesfaye forteller at biblioteket tidligere har vært en plass kun for lesing og lekser, men at tilbud som dette kan skape mer mangfold og muligheter på biblioteket og i nærmiljøet. Han legger til at disse tilbudene er til for unge i området, og er en arena der de kan få venner og finne på ting. 

– Noen ganger er det bare to eller tre ungdommer her, mer noen ganger er det også en del. Som regel er det noen her til enhver tid, forteller Tesfaye.

Viktig med slike tilbud

Mental Helse Ungdom skriver i prinsipprogrammet sitt om forebygging og helsefremmende tiltak at “Det er godt dokumentert at gode sosiale arenaer minimerer risikoen for utviklingen av psykiske helseproblemer, rusproblemer og kriminell atferd.”

Videre skriver de at det er viktig at det finnes tilbud som dette, som er gratis og tilgjengelige for alle.

Tesfaye forteller at det ikke er veldig mange slike tilbud på Lambertseter, men sier at det er viktig å ha slike tilbud. Han sier videre at det er viktig for at unge kan bygge og styrke relasjoner mellom seg, i tillegg til at det forebygger at unge kan havne utenfor eller i dårlige miljøer. 

Emneord: 
Tags: