Robert Mhyrer (67) forventer lavere inntekter i år, men det stopper ikke driften av Vedbua på Torshov, ifølge Mhyrer. Foto: Sebastian Jacobsen.

Trosser prispress: –Jeg forsvinner ikke med det første

Den lille vedbua på Torshov har vært i drift i over 100 år. Nå trues vedsalget av lave strømpriser og nye aktører med billig utenlandsk ved. Men vedbua forsvinner ikke med det første. Det gjør ikke den norske veden de selger heller.
Tirsdag, 7 november, 2023 - 11:21

I påvente av lavere strømpriser og prispress på ved fra nye vedselgere med utenlandsk ved, forventer Robert Mhyrer, eieren av Vedbua på Torshov, å selge mye mindre enn i fjor.

Likevel kommer Myhrer til å fortsette driften av bua, som ligger vegg-i-vegg med barndomshjemmet hans, uansett om intekten blir mindre.


Robert Mhyrer (67) sier at han kommer til å bli værende i minst ti år til. Foto: Sebastian Jacobsen.

Forventer mindre salg enn i fjor

Da de høye strømprisene preget strømmarkedet i 2021 og 2022, opplevde Robert Myhrer (56) en enorm pågang i vedsalget. I september i fjor kunne han få én bestilling i minuttet da trykket var på sitt verste.

– Det har vært to år med veldig mye salg på grunn av de høye strømprisene, sier Myhrer.


Mhyrer kjører ved inn i Vedbua på Torshov. Han forventer å selge mindre ved enn i fjor. Foto: Sebastian Jacobsen.

I september 2022 lå strømprisen på 3,5 krone per kilowatt i Oslo, ifølge Nord pool. I september i år lå den på 0,98 kroner per kilowatt. Myhrer tror at det kan være en av grunnene til at han selger mindre ved i år.

– Jeg tror ikke vi kommer til å selge mer enn vi gjorde i de foregående årene, tvert imot, sier han.


Mhyrers nevø, Oliver Mhyrer-Jørstad (16), hjelper til i vedbua. Foto: Sebastian Jacobsen.

Trykk fra nye aktører

På grunn av pågangen i fjor, har flere nye vedprodusenter og vedselgere dukket opp i markedet, ifølge Myhrer.

– De to siste årene har det vært et voldsomt trykk. Alle som drev med ved i Oslo-området gikk tomme [i fjor]. Det har ført til at det er mange nye aktører og produsenter av ved. Så nå er det mye ved i markedet, sier han.

I tillegg til billigere strøm, kan de nye aktørene gjøre at vedsalget minker for Torshov-bua. 

– Et par nye aktører presser prisene langt ned for å få kunder, forteller Myhrer.

Han forklarer de kan tilby lavere priser fordi de bruker baltisk ved. Selv tilbyr han kun norsk ved, til tross for at det er dyrere. Det forklarer han med at kvaliteten på den norske veden er bedre.


Mhyrer forventer lavere inntekter i de kommende månedene. Foto: Sebastian Jacobsen.

Blir værende uansett

Uansett om salget blir mindre i år, kommer Myhrer og vedbua til å bli stående i mange år fremover. 

– Jeg har ikke noe plan om å slutte. Nå er jeg 56, og jeg blir her i hvert fall i ti år til, sier Myhrer.


Robert Mhyrer (35) har lasset to paller med ved på lastebilen for dagens første leveranse. Foto: Sebastian Jacobsen.

Fast kunde

Martine Kragh (31) har vært fast kunde hos Vedbua på Torshov i fire år. Hun bor i en leilighet som er dårlig isolert, og trekk i leiligheten gjør at den egner seg dårlig til panelovn.

– Jeg bruker utelukkende vedfyring for å varme leiligheten, sier Kragh.


Martine Nilsen Kragh (35) liker å kjøpe lokalt, og hun har vært fast kunde hos Vedbua på Torshov i fire år. Foto: Sebastian Jacobsen.

Så på lørdag ettermiddag kommer Myhrer innom med to paller ved, som han har lastet opp på den lille, grå lastebilen sin.

Kragh har kjøpt ved for å kunne fyre hele vinteren, og totalt er det rundt 600 kilo med bjørkeved. Med Torshov-buas priser blir dette ca. 3000 kroner.

– Jeg liker godt å kjøpe lokalt, sier Kragh.


Alt veden skal lasses av lastebilen og fraktes ned i kjelleren. Derfor har hun fått hjelp fra pappaen sin, Arvid Nilsen, og Nicolai Freberg (35) til å frakte veden ned i kjelleren.

Personlige leveranser

Robert Myhrer trives med å drive smått fordi det gir han muligheten til å ha kontakt med kundene. Han kunne ikke tenke seg å drive noe særlig større.


Jakthunden Una er med i passasjersetet når Mhyrer kjører ved til kundene. Foto: Sebastian Jacobsen.

–  Skulle jeg ha ekspandert, måtte jeg ha startet en nettbutikk, og da hadde jeg mistet litt av kontakten med kundene. 

Han ser likevel ikke bort ifra å starte egen vedproduksjon på småbruket sitt i Sverige.

 

Emneord: