Ingrid Kristiane Fardal og Susanne Rude Lone på Sogn frivilligsentral. Foto: Nora Flatseth Trippestad.

Vil gi varm velkomst når ekstra mange flyktninger kommer

Innbyggere vil møte flyktninger med åpne armer, når uvanlig mange flytter til Nordre Aker. Vanligvis er det utfordrende å få bosette flyktninger der.
Onsdag, 29 november, 2023 - 13:01

NAV Nordre Aker skal bosette 36 flyktninger i løpet av to uker. Det er mer enn vanlig. Oranisasjonen har nemlig sørget for bolig til 9,8 flyktninger i måneden hittil i år, i gjennomsnitt.

De 36 personene flyktet fra Ukraina og kommer til Nordre Aker i desember. Nå går lokal frivillighet sammen for å gi en varm velkomst til de som snart er nyinnflyttet.

Mener lokalt engasjement er viktig

Susanne Rude Lone er ansatt i Sogn frivilligsentral. 

– Da Sogn frivilligsentral ble spurt om å være med å skape velkomsten, var det naturlig for oss å si ja. Vi jobber en del med flyktninger, forteller hun.

Hun ser for seg at velkomsten vil gjennomføres med både med suppe og julepynt, men intiativet er i planleggingsfasen. 

– Vi planlegger å ha frivillige tilstede på dag- og kveldstid, med en større tilstelning en av dagene. 


Susanne Rude Lone bidrar til prosjektet. Foto: Nora Flatseth Trippestad.

Rude Lone synes det er viktig at nærmiljøet er engasjert i å inkludere og integrere nyinnflyttede. 

 – Den beste måten å bekjempe fremmedfrykt og fordommer på er å snakke sammen. Velkomstprosjektet bidrar til å bryte ned fordommer.

Rude Lone forteller at et håp med prosjektet er å sette en standard for hvordan flyktninger blir tatt imot i Nordre Aker. 

Utfordrende å finne boliger til flyktninger i Oslo

Grunnen til at ekstra mange flyktninger kommer til Nordre Aker i desember, er antallet boliger som blir tilgjengelige for innflytting på det tidspunktet. 

Men til vanlig har NAV Nordre Aker utfordringer med å finne boliger til flyktninger og andre grupper, ifølge Veronica Gjul Gaustad. Hun er NAV-leder for NAV Nordre Aker. 


Veronica Gjul Gaustad jobber i NAV Nordre Aker. Foto: Berit Bergstrom.

– Det handler egentlig ikke om at det er spesielt utfordrende å finne boliger til flyktninger, men at det er krevende å finne boliger generelt. Dette har pågått en stund, men jeg tenker at utfordringene har tiltatt i 2023, mener hun. 

Hun er ikke sikker på hva som kan løse problemet med å finne bolig til flyktninger, men påpeker at det trengs flere boliger. 

– På tross av at det er et stramt boligmarked har vi klart å bosette mange flyktninger i 2023. Det er fordi det er stor velvilje i befolkningen til å leie ut bolig til dem. NAV Nordre Aker ligger an til å ha bosatt 160 flyktninger i løpet av 2023.

Ifølge Gjul Gaustad, har innbyggere i Nordre Aker leid ut bolig til flyktninger. 

– NAV Nordre Aker må bruke både egne kommunale boliger og de private leiemarkedene. Så vi er avhengige av velviljen til innbyggerne våre. 

En positiv overraskelse  

NAV Nordre Aker samarbeider med andre tjenester i bydelen om å ta imot flyktningene. Ingrid Kristiane Fardal er ansatt i bydelen og et kontaktpunkt for frivilligheten der. Hun har kontaktet lokal frivillighet for å få dem med på velkomstprosjektet.

– Tiltaket er fordi det er så mange flyktninger som kommer. Siden det er jul vil vi at flyktningene skal føle seg ekstra ivaretatt, sier hun. 


Ingrid Kristiane Fardal tok kontakt med frivilligsentraler for å få dem med på prosjektet. Foto: Nora Flatseth Trippestad.

Kjelsås og Grefsen frivilligsentral skal være med på velkomstprosjektet. I tillegg har Blindern videregående skole blitt spurt om å være med. 

Rude Lone er positivt overrasket over antallet som hittil vil delta i prosjektet. 

– Jeg forventer at vi blir kanskje 15 til 20 personer, sier hun. 

Samtidig mistenker Rude Lone at blest rundt Ukraina og flyktningene derfra gjør at flere engasjerer seg for ukrainske flyktninger enn for andre flyktninggrupper. 

– Vi må klare å ha den solidariteten med andre flyktninggrupper også, påpeker hun. 

– Vil passe på å ikke trenge oss på

Fardal er bevisst på at frivillig engasjement kan ha potensial til å bli for mye av det gode. 

– Flyktningene er sårbare personer som kommer til et nytt land og en ny by. Vi må passe på at vi ikke trenger oss på. Men det kan være fint for dem å møte noen andre enn NAV, sier hun. 

 

 

 

 

 

 

Emneord: