Sajiv Uthayakumar (16), Afzal Ellahi (17), Abdirahman Mahas Faarah (17) og Said-kader Egueh (17), har entreprenørskap som valgfag i 2.klasse på videregående.

Vil ha flere unge i arbeid

Fire gutter fra Stovner videregående skole sliter med å få fast jobb, og mener at dette gjelder flere ungdom. De har nå startet en bedrift som forhåpentligvis kan hjelpe andre.
Mandag, 27 november, 2023 - 11:07

Husjobb.UB er en bedrift som drives av fire gutter fra Stovner videregående skole. De ønsker å ansette andre unge på Stovner, for at de skal få en enkel og rask måte å tjene penger på, uten å ty til det ulovlige. Guttene forteller at det er mye fattigdom blant innvandrerfamilier på Stovner, og at dette har negativ effekt på ungdommen. 

– Vi vet om flere som har valgt å selge ulovlige rusmidler for å tjene raske penger. Vi vil derfor at denne bedriften kan bidra til at færre ungdommer tar feil valg, sier Uthayakumar. 

Guttene opplever selv at det er vanskelig å få en fast jobb. De har alle søkt på flere jobber, men fått avslag hver gang. Tidligere har de hatt sommerjobb på Stovner i regi av Stovner jobbsenter, som deler ut 200 sommerjobber hvert år. De synes at dette er et fint initativ av jobbsenteret og har tidligere benyttet seg av dette tilbudet. 


Logoen har de utviklet på skolen. Målet var å lage en enkel og forståelig logo. Foto: Husjobb.UB

Vil drive bedriften privat

Guttene ville at navnet til bedriften skulle være enkelt, da ble det Husjobb.UB, hvor UB står for ungdomsbedrift. Husjobb.UB er helt i oppstartsfasen, men de fire guttene har ambisjoner for den ferske bedriften. De har som mål at bedriften skal ha minst 20 ansatte innen sommeren 2024. 

– Nå er det viktig at vi får promotert bedriften på Instagram, Tik-Tok og Facebook. Slik at folk vet at vi finnes, sier markedsføreren Faarah.

Siden dette er en skolebedrift, må den legges ned når guttene har fullført faget. De ønsker derimot ikke at dette skal være slutten på bedriften. Det er fordi de ser stort potensiale, og mener at det kan få positive ringvirkninger blant de unge på Stovner. 

– I juni er vi ferdige med faget, men vi ønsker å beholde bedriften videre og heller drive den privat, forteller Faarah. 


De fire guttene har tidligere spilt fotball sammen for Grorud IL, nå går de i samme klasse på Stovner videregående skole. Foto: Emilia Norberg

Delte meninger

Husjobb.UB er en bedrift som går ut på at de unge ansatte hjelper til med alt fra snømåking til barnepass. Målgruppen er hovedsakelig de eldre som trenger hjelp med flytting, vasking, bæring eller annet husarbeid. Når det kommer til hva slags arbeid de ønsker, er det delte meninger i guttegjengen.

– Jeg tror det hadde vært veldig gøy å passe barn, så det vil jeg gjerne gjøre, sier Egueh. 

– Jeg vil gjerne jobbe ute, hvor jeg kan måke snø og klippe gresset, sier Uthayakumar. 

Alt det grunnleggende ved bedriften er på plass. Planen videre er å få fotfeste og kunder på Stovner, men de er åpne for å gjøre jobber i andre bydeler også. De ser nå frem til hva denne bedriften vil medbringe og håper på at dette kan være til hjelp for andre unge i Stovner som sliter med å få fast jobb. 

 

Emneord: