Ulf Rogde og Waris Ahmed Hussein vil kjempe for å få Reza Rezaees Plass. Foto: Marita Andreassen

Ville hedre ildsjelen - men ble nedstemt

I Sagene bydel har innbyggerne gått sammen om å skape et eget sted til minne om en lokal ildsjel.
Tirsdag, 7 november, 2023 - 13:48

Ett år etter lokalpolitiker og nærmiljøaktivist Reza Rezaees bortgang, har innbyggerne bak initiativet Reza Rezaees Plass på Sagene samlet til sammen 736 underskrifter.

Underskriftskampanjen er et forsøk på å få en ikke tidligere navngitt park oppkalt etter Rezaee, som har etterlatt seg et stort tomrom i nærmiljøet.

I Bydelsutvalget 2. november ble forslaget nedstemt.

Glemmer aldri


Reza Rezaee passet alltid på at hun hadde det bra på skolen, forteller Waris. Foto: Marita Andreassen

– Reza var ubeskrivelig. Han så alltid alle, og ingen var utenfor, forteller Waris Ahmed Hussein (15), en av ungdommene i innbyggerinitiativet.

Hun deler videre at uten Rezaee, så tror hun ikke at hun ville vært politisk engasjert i dag.

– Ingen var utenfor og alle var involvert, sier Hussein, som har vært med på å samle underskrifter fra engasjerte mennesker som vil hedre Rezaees minne.

Ulf Rogde, innbygger i Sagene bydel, er en av de som har stått bak underskriftskampanjen.

Han forteller at det ikke er mulig å snu seg i bydelen uten at Rezaee har vært der og klart å få til noe for andre mennesker.

– Det gjør sterkt inntrykk når noen står sånn på, uavhengig av hva de selv får ut av det, sier han.

Han legger til videre at Rezaee nok hadde gjort det samme uansett hvor han bodde.

– Man glemmer aldri en sånn som Reza når man først har møtt han.

Samhold og inkludering


Asbjørn Følling og Victoria Pihl Lind legger frem forslaget til Bydelsutvalget i Sagene. Foto: Marita Andreassen

– Noen mennesker er som et lys, og Reza var uten tvil et sånt lys. Han så ressurser i alle, uavhengig av bakgrunn og alder, sa Victoria Pihl Lind da innbyggerinitiativet la frem forslaget til Bydelsutvalget.

Hun argumenterte også for at Reza Rezaees Plass vil være en mulighet for å bygge samhold og inkluderende møteplasser.

I forkant av Bydelsutvalget, hadde innbyggerinitiativet til sammen samlet over 700 underskrifter fra mennesker i Sagene – og utenfor – som alle har til felles at de vil ha et sted som kan bære vitne om Rezaees arbeid i bydelen.

Til tross for at så mange har skrevet under, ble forslaget om Reza Rezaees Plass nedstemt i Bydelsutvalget.

Glad for lokalt initiativ

– Rezaee var en folkevalgt, og en viktig innbygger, sier nylig konstituert leder i Bydelsutvalget og Ap-politiker Jørgen Foss under Bydelsutvalgets møte.


Jørgen Foss (Ap) oppfordrer alle som har en hjertesak til å lage innbyggerinitiativ. Foto: Marita Andreassen

Likevel fremmet Arbeiderpartiet forslag om at saken i stedet tas opp igjen mot slutten av denne fireårsperioden.

Arbeiderpartiets motforslag til Reza Rezaees Plass ble flerstemmig vedtatt.

Foss syns likevel det er bra at folk engasjerer seg, og forteller at han er glad for et lokalt initiativ som dette:

– Rezaee fortjener en plass i bydelen oppkalt etter seg, sier han.

Han legger til at det er gode grunner til at man har en norm om at man ikke skal navngi et sted før fem til ti år etter noens bortgang.

 – Det handler om å ikke gjøre vedtak i en sjokktilstand eller i affekt, men vi skal sørge for at det blir et formelt vedtak om navneendring i løpet av denne fireårsperioden, sier Foss.

Han oppfordrer likefullt innbyggerne til å ta i bruk plassen mellom Sagene Samfunnshus og Uelands gate til minne om Reza Rezaee.

– Ha demokrativerksted, skap engasjement, gjør det i Rezas ånd – bruk plassen selv om den formelt ikke har fått det navnet enda, uttaler han.

Kommer ikke til å vente

I etterkant av vedtaket, forteller medlemmene i innbyggerinitiativet at de syns det er altfor lenge å vente i fire år på at parken skal få det formelle navnet.


Ulf Rogde sier at innbyggerne er klare til å kjempe for å få Reza Rezaees Plass. Foto: Marita Andreassen

– Det er på en side en klar uttalelse fra politikerne om at man skal ha som mål å navngi plassen innen utgangen av perioden, men på den andre siden er det et ganske løst forslag, sier Ulf Rogde.

Pihl Lind, som la frem forslaget til Bydelsutvalget, sier at hun syns det er spesielt at det skal brukes fire år på å navngi noe som ikke har et navn fra før av:

– Det er en samlende sak i bydelen, som ikke koster noe. Det gir ingen mening, og vi kommer ikke til å vente fire år på at det skal skje.

Rogde forteller at normen om å vente fem til ti år ikke føles passende, og at det blir veldig lenge å vente på å få det formelle navnet, både for ungdom og voksne i bydel Sagene.

– Det levende engasjement som bærer vitnesbyrdet om Reza er aldri så levende som det er her og nå.

Se video fra den aktuelle parken her:

Emneord: