Fossrevyen i 2024 er en kommentar til sportsvasking, ifølge instruktør Elliot Vaughan.

Fire av ti unge synes at de ikke kan si hva de mener

Men under revysesong i Oslo, lager videregåendeelever show med samfunnskritikk.
Onsdag, 17 januar, 2024 - 09:51

Alexandra Palm er ekspert på unge og forteller om en ny undersøkelse ved navn UNG2024. Den viser at mange unge ikke synes at de kan se hva de mener på grunn av politisk korrekthet.

Unge som står bak årets revy ved Foss videregående skole, er komfortable med å lage revy med samfunnskritikk. Elliot Veughan er instruktør i Fossrevyen, og han mener at det er den mest politiske Fossrevyen på lenge. 

 

Emneord: