Borgar Hurum er nestleder i Industri- og næringspartiet Oslo. Foto: Sander Sebastian Amsrud

Nytt parti godt over sperregrensen

Industri- og næringspartiet nådde 6,1 prosent i Nettavisens januarmålinger. Partiet vil ut av EØS og koble Norge av den europeiske strømbørsen.
Mandag, 15 januar, 2024 - 15:12

9. januar klokka halv to på ettermiddagen publiseres Nettavisens januarmåling over de norske partiene. I målingen når det for mange ukjente Industri- og næringspartiet (INP) 6,1 prosent. Godt over sperregrensen. Det ville satt dem i en betydelig maktposisjon ved et stortingsvalg. 

Den digitale diskusjonen starter kontant på den sosiale medieplattformen X og andre diskusjonsforum etter målingens publiseringer.

– EØS avtalen MÅ sies opp skal vi klare å rydde opp i alt rotet som politikerne i Arbeiderpartiet og Høyre har stelt i stand, blir tvitret fra én.

– INP FRP 2.0, blir tastet av en annen.

Noen av kommentarene er anonyme, skjult bak digitale pseudonymer, mens andre kommer fra personer som er villige til å stå frem offentlig.

Diskusjonene engasjerer flere samfunnslag, men spesielt norske menn. Den seriøse tonen i kommentarfeltet er tydelig, men samtidig er det en del useriøse innspill som bidrar til å skape et mangfoldig debattmiljø.


Industri- og næringspartiets partiprogram ble grunnlagt gjennom diskusjoner i en facebookgruppe. Foto: Paul Ely (CC BY-NC-ND 2.0 DEED)

Noen kommentarer enkelt formulert, mens andre er mer nøye formulert. Det er tydelig at det hersker en usikkerhet om INPs ideologiske ståsted, og dette gjenspeiler seg i kommentarene.

Noen uttrykker aggresjon over det de mener er manglende klarhet, mens andre gir uttrykk for enighet og støtte til det de tolker som et friskt, nytt politisk alternativ.


På sosiale medie-plattformen X diskuters Industri- og næringpartiets politikk. Foto: Sander Sebastian Amsrud

Kommentarforfattere på X jakter etter et konservativt parti. De konservative jegerne mener INP er deres beste alternativ.

Imidlertid er ordet konservativ kun nevnt én gang på INPs nettsider. Det er ved en uttalelse av Owe Ingemann Waltherzøe: “INP er forfriskende fri fra religiøse overbevisninger, konservative tankesett, sosialistiske dogmer, kommunistiske og totalitære ideologier”.

Videre i uttalelsen forklarer Waltherzøe at INP skal være partiet med “dønn ærlige hensikter med visjoner om et land tuftet på sunn fornuft”. Sunn fornuft er i motsetning til konservativ nevnt hele 82 ganger på partiets hjemmeside.


Valgforsker Johannes Bergh. Foto: Institutt for samfunnsforskning (CC-BY-NC 4.0)

Valgforsker Johannes Bergh sier til Journalen at det kan være en fordel for INP å ikke ta noe ideologisk ståsted, slik at de kan samarbeide med partier på både høyre- og venstresiden.

På den andre siden kan det være vanskelig for kommunestyrerepresentanter å være samkjørte når de tar stilling til politiske spørsmål.

Tonene i nettkommentarene etter brakmålingene varierer fra vennlige og støttende til fiendtlige og ordknappe. Noen ønsker å gi partiet en sjanse, mens andre er skeptiske og kritiske. 

En grasrotbevegelse

– Mitt inntrykk av medlemmene er at de fleste er helt vanlige mennesker som aldri har vært involvert i politikk før. Men som nå sier nok er nok med dårlig politikk. Vi representerer en grasrotbevegelse, sier nestleder Borgar Hurum i Oslo INP .

Hurum er pensjonist, men har utdanning som bygningsingeniør. Han har hovedsakelig jobbet i byggebransjen, hvor han har fungert i ulike roller, blant annet som konsulent og prosjektleder.

Når Hurum blir spurt om hvorfor han valgte å engasjere seg i partiet, ler han og svarer:

– Fordi jeg leste partiprogrammet.


Borgar Hurum engasjerer seg mest for energipolitikken. Foto: Sander Sebastian Amsrud

– Det mest avgjørende var energipolitikken. Vi må ta kontroll over strømmarkedet. Hovedårsaken til de høye strømprisene er at strømmen omsettes på strømbørsen.

Hurum beskriver strømbørsen som en auksjon der de som ønsker å kjøpe strøm legger inn bud. Det høyeste budet blir fastsatt som gjeldende strømpris. Han påpeker at vi produserer strøm for 12-13 øre per kilowattime, men betaler mye mer på grunn av børsens mekanisme.

Valgforsker Bergh tror INPs strømpolitikk vil resonnere godt sammen med velgerne ved et stortingsvalg, dersom strømprisene fortsetter å være høye.

Billig kraft har vært Norges konkurransefortrinn

Norges konkurransefordel har tradisjonelt vært billig kraft, ifølge Hurum. Han uttrykker bekymring for at vi har unyttiggjort denne fordelen ved å eksportere kraft til Europa i stedet for å bruke den til industriproduksjon nasjonalt.

– Det er en ren katastrofe, deler Hurum.

Hurum informerer om etableringen av Alternativ energikommisjon bestående av professorer, fagfolk og byråkrater med erfaring fra kraftpolitikk. Disse eksperterne er enige om at strømmen må tas ut av børsen.

Internasjonalt samarbeid

Diskusjonen på X inkluderer kritikk av paradokset mellom navnet på Industri- og næringspartiet og deres politikk. Partiets navn antyder at de ønsker vekst i næringslivet. Økonomisk vekst er vanskelig å skape om man ikke vil samarbeide med andre land. Hurum har uttrykt lite støtte til den internasjonale strømbørsen og er skeptisk til EØS-spørsmålet.

– Men ønsker partiet at Norge skal bli selvforsynt?

– INP er mot EØS-avtalen. Den betyr fint lite for norsk næringsliv.

Selv om noen er skeptiske internt, har partiet bestemt seg for å si opp avtalen og argumenterer for at det finnes andre avtaler de vil klare seg fint med.

Hurum problematiserer EØS-direktiver som, ifølge ham, svekker grunnloven. Han påpeker at norske politikere aksepterer direktivene helt uten motstand, selv om EØS-avtalen gir dem rett til å si nei. Han mener Norge har sterke forhandlingskort, spesielt innen olje- og gassindustrien, som ikke blir utnyttet.

– Vindkraft er unødvendig og farlig

Også på Diskutopia, et av Norges største diskusjonsforum, interesserer internettdebattanter seg for INP etter målingen. På Diskutopia er innleggene lengre og mer grundige enn på X. 

Vindkraft blir trukket inn som et sentralt tema i diskusjonen. For de som har fulgt nøye med i den offentlige debatten om INP, er de tydelige på et standpunkt mot vindmøller. Dette har vært en betydelig kampsak for dem, og de har allerede oppnådd politisk gjennomslag i saken.


Ifølge de siste produksjonstallene fra NVE (2021) var det da 64 vindkraftverk i Norge med 1304 turbiner, skriver Teknisk Ukeblad. Foto: blubee (CC BY 2.0 DEED)

– Vi har allerede fått representanter på plass i flere kommuner som har oppnådd gjennomslag på punktet om null vindkraft.

Hurum forklarer at vi har tilstrekkelig med kraft her i landet, hvis vi ikke bruker kraften på unødvendige prosjekter som elektrifisering av sokkelen, datalagringssentre, batterifabrikker og lignende. 

Et ukjent fenomen for mange er farene ved vindkraft. 

– Vindkraft er farlig. Det kan slå ut strømnettet, som flere eksperter har påpekt.

Vindkraft krever balansekraft når det ikke blåser. Dette nødvendiggjør betydelige ressurser, påpeker Hurum. Manglende kapasitet til å opprettholde denne balansen kan føre til sjokk i strømnettet, og konsekvensen kan være blackout.

Balansekraft

- En konstant balanse mellom produksjon og forbruk er nødvendig for balanse i ethvert kraftsystem.

- Uten denne likevekten vil resultatet blir frekvensavvik og potensielt systemsvikt (Sintef).

Partimessig samarbeid

 X-miljøet har i etterkant av målingen uttrykt forvirring over hvem partiet har interesse av å  samarbeide med. Flere konservative velgere kjenner seg igjen i partiets politikk, selv om INP selv klassifiserer seg som et sentrumsparti. 

På spørsmål om samarbeid med andre partier, avviser Hurum den tradisjonelle blå-røde aksen og sier: 

– Vi snakker om saker. Når vi oppnår resultater i saker, samarbeider vi fra sak til sak. Internt fokuserer partiet på strategier, programmet og interne saker, og vil samarbeide med dem som gir mest gjennomslag for deres saker.


Borgar Hurum sier INP stort sett er enig i modellen som praktiseres i Norge. Men politikken på enkeltområder, som strøm, er hårreisende, mener han. Foto: Sander Sebastian Amsrud

 

Emneord: 
Tags: