Mellom Oslo Spektrum i øst til krysset Pilestredet - St. Olavsgate i vest vil det være rigganlegg. Foto: Mikkel Aamodt Olsen

Byggeplass frem til 2027

Ring 1 skal midlertidig stenges fra sommer 2024 til sommer 2027.
Mandag, 26 februar, 2024 - 11:36

Nedstengningen skjer i sammenheng med oppgraderingsarbeid på Hammersborg- og Vaterlandstunnelen.

Kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen Erik Larsstuen, sier at området fra Oslo Spektrum i øst til krysset Pilestredet - St. Olavsgate i vest ikke vil være tilgjengelig for biltrafikk.

– Det er der det blir riggområdet hvor de skal ha alt det som de bruker for arbeidet i tunellene. Så der skal det være kontor, rigg, og lagerplass for det utstyret og de maskinene som de skal bruke i tunnelen da fra dag til dag.

Han legger til at påkjøring fra Mariboes gate også vil bli stengt fordi veibanen skal senkes, men at ingen andre veier for biltrafikk vil bli helt stengt.

Avbøtende tiltak

Oslo kommune sin nettside står det at Bymiljøetaten har satt i verk flere tiltak for å prøve å redusere ulempene med den treårige nedstengningen.

Blant annet å omlegge Colbjørnsens gate til enveis kjøring vestover, samt etableringen av sykkelfelt i begge retninger mellom Skovveien og Oscars gate.


© OpenStreetMap-bidragsyterene

I St. Olavs gate blir det etablert sykkelfelt fra Ullevålsveien/Akersgata i retning St. Olavs plass, og gateparkering på nordsiden av strekningen fjernes for å gi plass til syklistene og utvidet fortau.

Videre vil Stensberggata bli enveiskjørt østover fra Holbergs gate til Ullevålsveien, med sykkelfelt i begge retninger som et tiltak for å sikre trygge forhold for syklende som deler veien med bussen.

Sven Bruns gate og Staffeldts gate vil se utvidet fortau og tillatelse for sykling mot enveiskjøring, med fjerning av 14 parkeringsplasser for å forbedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende.

Emneord: 
Tags: