Klima- og miljøministeren holder et introduksjons-innlegg om hva de jobber med i klima- og miljødepartementet. Foto: Frida Falkenstein.

Klima- og miljøministeren til studenter: — Vi skal forme fremtiden i fellesskap

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen møtte studenter ved UIO til samtale og diskusjon.
Fredag, 23 februar, 2024 - 12:19

For studentene ved bachelorprogrammet i filosofi, politikk og økonomi er slike møter relativt vanlige.

Det er en tradisjon at vi arrangerer en seminarrekke, forteller Theodor Bredal-Thorsen, leder av programutvalget til studiet. 

Videre forteller Bredal-Thorsen at de pleier å invitere forskjellige personer til å snakke for dem, for eksempel politikere. De inviterte forteller om jobbene sine og om andre ting som interesserer studentene. De har blant annet hatt besøk av tidligere politiker og journalist, Torbjørn Røe Isaksen og Sidsel Wold, journalist i NRK.


Theodor Bredal-Thorsen, leder av linjeforeningen/ programutvalget står sammen Ola Gullikstad som er økonomi- og sosiale medier-ansvarlig. Foto: Frida Falkenstein.

 

Lavutslippsland

Et land hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. For at Norge skal klare det, må vi omstille oss. Noe som blant annet innebærer å redusere utslipp.

Tydelig budskap

I et introduksjons-innlegg sier Bjelland Eriksen at klimapolitikken er vanskelig og uhåndgripelig å forstå seg på.

Klimapolitikk virker, og internasjonalt samarbeid virker, sier han.

Helt på slutten av seminaret kommer han med klar tale;

– Vi kommer til å bli et lavutslippsland innen 2050, enten om vi går inn for det selv eller vi til slutt blir nødt til å være det, sier han.


Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Foto: NTB Kommunikasjon/ Statsministerens kontor.

 

Ivrige studenter

Temaer som nedbygging av natur og internasjonalt miljøsamarbeid blir satt på agendaen av studentene. Det ble også gruvedrift på havbunnen.

Sirkulærøkonomi

Handler om å ta vare på produktene vi produserer og materialene de er laget av, slik at de kan brukes om igjen.

– Hvordan kommer man frem til et sånt valg? spør Ola Gullikstad.

– Vi trenger mye mineraler i det grønne skiftet, svarer Bjelland Eriksen.

Ministeren forteller at det kommer til å være et mineralbehov også i fremtiden, i tillegg til å drive med sirkulærøkonomi.

– Derfor blir det nødvendig å samle kunnskap for å forsikre oss om hvor ressursene kommer fra, og om kan skje på en bærekraftig måte, også etter 2050, sier han.

I 2015 skrev Norge under på Parisavtalen, en klimaavtale, hvor de forpliktet seg til å redusere utslipp innen 2050.


Et knippe av bachelorstudenten før ministerbesøket. Foto: Frida Falkenstein

Sigve Prytz, Kristine Heier, Villas Vidvei og Ola Gullikstad, alle studenter ved bachelor programmet filosofi, politikk og økonomi, er kjempeglade for at politikere som klima- og miljøministeren tar seg tid til å komme og snakke for dem. 

Noe i gjengjeld

– Hva er hensikten med å komme hit i dag?

– Det er å bli utfordret og får gode innspill. Det er vi som skal forme framtida i fellesskap, og da trenger vi å høre på de som skal være med å leve i den, forteller Bjelland Eriksen.

Emneord: 
Tags: