Taler, musikk og bønner i er noe av det KRIK-gudstjenesten har å by på. Foto: Lisa Lian Moe

KRIKmessa Oslo avholder første gudstjeneste i år

KRIKmessa Oslo sine arrangementer fungerer som et samlepunkt for unge kristne i hovedstaden.
Torsdag, 22 februar, 2024 - 15:30

– Vanligvis dukker det opp mellom 150-200 medlemmer, sier Filip Viland.

Viland (21) er leder for KRIKmessa Oslo og kommer fra Vennesla. Han studerer for tiden på Norges Idrettshøgskole og tar et årsstudium i KRLE.

KRIKmessa Oslo er et lokallag som er en del av den kristne organisasjonen Kristen Idrettskontakt, også kalt KRIK. De arrangerer blant annet leirer og arrangementer rundt omkring i Norge, som kombinerer tro og idrett.

– Det skal fungere som en trygg møteplass og fellesskap som sprer budskapet om Jesus.


Filip Viland forteller at kollekten fra gudstjenesten går til KRIK sine bistandsprosjekter. Foto: Lisa Lian Moe

Frivillig engasjement 

Tro har alltid vært en trygghet i familien til Viland. For noen år siden begynte sørlendingen å engasjere seg aktivt i KRIK og fikk se hva organisasjonen hadde å by på. Han forteller at mye av organisasjonen er drevet av frivillige.

– Det gjør KRIK enestående. Uten de over 300 frivillige som setter av tid og ferier, hadde ikke organisasjonen vært mulig å drive, sier han.

Videre forteller Viland at det til tider er mye arbeid, men at den største motivasjonen er å skape en trygg arena for alle.

– Kom som du er. Vi ønsker å skape en trygg ramme der folk kan glede seg til noe, dele et fellesskap og ikke minst høre om Jesus. Å spre Guds ord er motivasjonen bak det meste, sier han.

 På spørsmål til hvordan organisasjonen finansieres svarer Viland at lokallaget søker støtte fra hovedkontoret til KRIK. Slik kan de drive de forskjellige arrangementene, som denne gudstjenesten.

 

Fra Ecuador til kirkegulvet


Marte Jerpstad mener salt i Bibelen representerer Jesus sine holdninger og sinnelag. Foto: Lisa Lian Moe 

Marte Jerpstad er også frivillig i KRIK. Under gudstjenesten holder hun tale for venner og bekjente.

– Ha salt i dere selv, sier Jerpstad under talen.

Jerpstad referer til Bibelen på scenen. 

24-åringen har en bachelor fra det teologiske Menighetsfakultetet. Å undervise i kristen tro er noe hun er vant med.

– Talene kommer fra hjertet og det er sårt. Jeg tror gud har lagt ordene til meg fordi det er mennesker her som har vanskelige livssituasjoner. De trenger å høre disse talene av ulike grunner, sier Jerpstad.

 

– Jesus er også rave 

Jerpstad er barn av misjonærforeldre. De første årene av livet bodde hun og familien i Ecuador der foreldrene jobbet med ulike bistandsprosjekter.

– Deres måte å misjonere på har vært gjennom å bygge skoler og hjelpe vanskeligstilte familier. Det er vanskelig å ikke være stolt av, forteller hun.

Likevel var det først i ungdomsskolealder hun for alvor ble interessert i kristen tro. I senere tid har hun vært aktiv i Philadelphia-kirken og korbevegelsen «Sould Children».


Marte Jerpstad taler om hvordan lys, salt og identitet i Bibelen henger sammen. Foto: Lisa Lian Moe

I dag sprer hun budskapet til KRIK ved å være på leirer og arrangementer. Hun mener det er viktig å ha interesse for ungdom og vise at arrangementer er gøy å delta på.

– Jesus er ikke bare å sitte stille i kirken og lese Bibelen. Jesus er også fotball, rave og alt som kommer med. Så vi vil vise alle aspekter av kristendom, Jesus og det fellesskapet vi har i KRIK, avslutter hun.

 

 

Emneord: