Anbefalingen om mobilforbudet er i følge flere feil løsning på problemet i skolene. Foto: Celinn Breidablikk

Kritisk til mobilforbud

Verken elever i grunnskolen eller i videregående skole bør få bruke mobilen i skoletiden, anbefaler Utdanningsdirektoratet. – Vil ikke løse problemet, sier Elevorganisasjonen.
Fredag, 9 februar, 2024 - 15:54

Petter Andreas Lona, leder av Elevorganisasjonen i Norge, mener den nasjonale anbefalingen om mobilforbud i skolen skjuler det reelle problemet:

– Det å innføre mobilforbud i skolen vil ikke minimere den nattlige scrollingen på apper som TikTok, og det er her problemet ligger, etter vår mening. Avhengigheten av skjerm er et samfunnsproblem og ikke et skoleproblem. 


Petter Andreas Lona synes det er synd at problematikken blir sentrert rundt mobiltelefonen. Foto: Celinn Breidablikk 

Han mener Utdanningsdirektoratet setter fokus på en konsekvens av et annet problem i samfunnet, og at den løsningen som blir fremlagt i anbefalingen, på sikt vil medføre større konsekvenser enn fordeler for barn og unge, særlig i skolesammenheng. 

Mobilen som et læringsverktøy

Lona synes det er synd at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ikke anerkjenner og ser de fordelene som mobilen gir, også i skolen. 

– Skolene har jo et dannelsesoppdrag overfor elevene, og det er viktig for elevene å lære om digitaliseringsproblematikken, personvern og nettvett, så elevene også er trygge på nett i fritiden, sier Lona.

Journalen har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun viser til pressemeldingen som kom ut om formiddagen 7. februar, hvor hun sier seg helt enig i direktoratets anbefaling:

– Mobiltelefonen har ingen naturlig plass i norsk skolehverdag. Jeg er trygg på at norske kommuner og fylkeskommuner følger nasjonale faglige anbefalinger. 

Politisk overkjøring

Fra august 2024 gjelder den nye opplæringsloven. Lona forteller at det som står sentralt i den nye loven, er at elevene skal ha innflytelse i skolehverdagen, noe som også inkluderer hva som skal stå i ordensreglementet som skolene følger.

– Hvis skolene velger å følge anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet og innfører mobilforbud, så overkjøres elevens rett til påvirkning i skolehverdagen, da dette ikke har vært igjennom en demokratisk prosess.

Lona sier videre at anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet mangler forskningsundersøkelser som vurderer norske forhold, og etterspør også den politiske oppfølgningen en endring som dette egentlig krever.

– Ministeren dropper å gjennomføre en lovendring, da hun mener dette skal iverksettes i skolene nå, sier Lona og mener at ministeren oppfører seg arrogant.

– Skolene vil føle at det er en instruks fra ministeren om at det skal implementeres, på tross av at det «bare» er en anbefaling, sier Lona.

Til dette svarer Nordtun:

– Forskningen viser at tilgang på mobiler for mange fører til dårligere konsentrasjon og læring, og bidrar til dårligere skolemiljø. Mobiltelefonen må ta sin del av skylden for den negative utviklingen i elevenes læringsresultater, men er bare ett av flere grep som må gjøres i norsk skole. 

Samfunnet digitaliseres

Dagens samfunn er sentrert rundt mobilen. De aller fleste har en, og de fleste er flittige brukere av den.

Lona mener det er helt naturlig at skolen også har opplæring i den digitale verdenen, ikke nødvendigvis mobilen, men hvordan man ter seg på nett.

– Nettvett, personvern og livsmestring skal også læres i skolen. I dagens samfunn er det kanskje enda viktigere at de unge lærer seg hvordan det digitale livet fungerer, avslutter Lona.

Også lærere reagerer på mobilforbudet

Ola Buxrud, lektor ved Foss Videregående skole i Oslo, synes den nasjonale anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet er helt unødvendig.

– Alle norske skoler, fra barneskolen og ut videregående, har egne regler om dette i dag, sier Buxrud.


Ola Buxrud mener at anbefalingen er unødvendig og mangler virkemidler for å kunne være gjennomførbar for skolene. Foto: Privat 

Han forteller at det reelle problemet ligger i at elevene ikke følger disse reglene.

– Lærerne har ikke noen virkemidler dersom elevene velger å bruke mobilen i klasserommet på tross av skolens regler. Hva skal en lærer gjøre med det?

Gjeninnføring av det gamle klassesamfunnet

Buxrud mener at mobilen i klasserommet er med på å gjeninnføre det gamle klassesamfunnet, der de dyktige og motiverte elevene klarer å la fristelsen være, mens de umotiverte elevene ikke klarer å la være.

– De som ikke får noe motivasjon hjemmefra, er særlig utsatt. Der vil fristelsen til å bruke mobilen være større, sier Buxrud.

– Resultatet er at de svakeste elevene blir hengende enda lenger etter de andre.

Ugjennomførbart uten virkemidler

Buxrud mener anbefalingen ikke vil løse noen problemer, og at det ikke er gjennomførbart i praksis, dersom det ikke medfølger noen virkemidler som lærene kan bruke.

– Det skjer ingenting hvis ikke lærerne får noe vi kan bruke dersom elevene bruker mobilen i klasserommet, avslutter han.