En kvinne må i fengsel på vilkår etter å snoket i pasientjournaler. Foto: Paul Ely (CC BY-NC-ND 2.0 DEED)

Kvinne i 20-årene dømt for snoking i pasientjournaler

Kvinnen er dømt for grovt brudd på tjenesteplikten og for brudd på helsepersonelloven, melder NRK mandag.
Mandag, 19 februar, 2024 - 13:59

I artikkelen fra NRK står det at kvinnen skal ha søkt i journalene til 108 personer da hun var ansatt på Sykehuset Innlandet.

Ifølge dommen fra Østre Innlandet tingrett skal hun ha innrømmet deler av saken, men hevdet at noe av det var nødvendig i jobben. Dette var ikke retten enig i.

Kvinnen fikk 36 dager fengsel med vilkår, bot på 10.000 kroner og må betale sakskostnader til 5000 kroner. 

Vurderer anke

Påtalemyndigheten vil vurdere å anke dommen. De vil at kvinnen skal få fengselsstraff uten vilkår.

– Det er nødvendig å vurdere grundig om straffutmålingen skal bli anket, skriver aktor Henning Klauseie i en SMS til NRK.

De mener det store omfanget av ulovlige søk gjør at straffen burde ha vært strengere. 

Ba om frifinnelse

Advokaten til kvinnen, André Lillehovde van der Eynden, ba derimot om frifinnelse for kvinnen.

– Hun er åpenart uenig i det hun nå er domfelt for, det har hun vært hele veien, sier forsvereren til NRK.

Kvinnen anker likevel ikke dommen, hun velger å akseptere den for å komme seg videre. 

Emneord: 
Tags: