Mange tyr til naturen for rekreasjon og gode opplevelser. Foto: Adam Gerritsma (CC BY-NC-ND 2.0 DEED, flickr.com)

Rekordmange nye medlemmer: – Bra for sjel og sinn

Naturopplevelser er gratis, men friluftsentusiasme henger ofte sammen med økonomi. DNT ønsker å gjøre friluftslivet tilgjengelig for alle.
Tirsdag, 6 februar, 2024 - 15:27

– Det er jo et nydelig vær, sier Dag Terje Klarp Solvang og slår ut med armene.

Været er mildt, og sola krangler med skyene. Ute på Sognsvann en søndag formiddag er et titalls mennesker samlet ute på isen. De sitter spredt i små grupper og nøkker i gjennomsiktige liner som forsvinner i isen. Lukten av bål dveler i luften, og naturens fredfullhet er til å kjenne på. Det mangler ikke på barnesmil denne formiddagen ute blant trærne.

Generalsekretær i Den Norske turistforening (DNT), Dag Terje Klarp Solvang, smiler bredt. DNT arrangerer Kom deg ut-dagen denne søndagen, noe de har gjort to ganger årlig siden 2006. Arrangementene rundt omkring i landet er gratis, for målet er å oppfordre flere til å komme seg ut i naturen.

– Vi ønsker at flest mulig skal få smake på friluftslivet og se om det er noe for dem, sier Solvang.


Generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang anslår at omtrent 1000 mennesker kom til Sognsvann for litt frisk luft på Kom deg ut-dagen. Foto: Andrea Ulriksen

Spennende opplevelser ute i naturen

Ute på isen fiskes det gjennom små hull. Oskar (9) og Maja (8) titter ned i det lille, sorte hullet, men alt de kan se, er vann og is som flyter rundt.

– Hva har vært best i dag?

– Å isfiske!

– Hva er det som er gøy med det?

– Å få fisk!

– Har dere fått fisk, da?

– Aldri!

Men spenningen og forventningen er likevel nok til å holde på interessen.


Vennene Oskar (t.v.) og Maja (t.h.) trives ute i naturen, særlig når de ser dyr. Foto: Andrea Ulriksen


Alle som vil får sitt eget isfiske-hull i dag. Foto: Andrea Ulriksen

Flere melder seg inn i DNT

DNT gikk inn i 2024 med flere medlemmer enn noen gang, ifølge turorganisasjonen selv. Ved fjorårets slutt hadde de 320 432 medlemmer.

Medlemsveksten ligger på 3,3 prosent siden året før, men blant DNT Ung-medlemmer er veksten enda større – der ligger den på 8 prosent. Solvang er stolt av medlemsveksten, for han tror at gode naturopplevelser kan føre til holdningsendringer.

– Det er en erkjennelse at stadig flere vokser opp i landet vårt - uansett hvor du kommer fra, om du er etnisk norsk eller ikke - og har en lengre avstand til friluftslivet. Vår oppgave er å få mest mulig folk ut i naturen, for da blir man glad i naturen, og så tar man vare på naturen, konkluderer han.


Også firbeinte venner tok seg turen ut på Kom deg ut-dagen. Foto: Andrea Ulriksen


Filippa Hirsch Steffens. Foto: Andrea Ulriksen

Solvang synes det er gøy at den største veksten er blant unge.

– Jeg tror at det er et stort natur- og klima-engasjement som gjør at unge mennesker trekker til oss som en friluftsorganisasjon, sier han.

Filippa Hirsch Steffens er en av de som har bidratt til medlemsveksten i DNT ung. Journalen møter henne inne på Friluftshuset en torsdag ettermiddag.

Vintermørket har satt inn for kvelden og vinden blåser kraftig ute på kaia, men inne i klatrerommet er det lunt og latteren går. Vi må snakke høyt, for rundt oss summer det av ungdommer som er glade for å se hverandre igjen.


En utvekslingselev som har vært i Norge i tre uker får god hjelp av en DNT-frivillig. Foto: Andrea Ulriksen

Billig tilgang på hytter var utgangspunktet for at Steffens meldte seg inn, men i tillegg fant hun et godt sosialt fellesskap der. Klatregruppa ble en arena for å knytte dypere vennskap.

– Det er det jeg syns er så fint å se her, at for eksempel han som var litt introvert i starten får åpnet seg mer etter hvert. Uansett om man har turerfaring eller ikke så føler jeg ikke at man trenger det for å være med her, det handler mer om at man skal være sosial og gjøre noe aktivt samtidig.


En ungdom utfordrer seg i klatreveggen. Foto: Andrea Ulriksen

Kan være positivt for helsa

Det er en klar positiv sammenheng mellom friluftsliv og helse, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) sin analyse av rapporten «Friluftsliv i Norge. Status og historisk utvikling» fra 2023.

Rapporten viser en forskjell i helse og livskvalitet mellom inaktive personer, og personer som driver med friluftsliv. Omtrent 90 prosent av de som beskrives som aktive folk melder fra om god helse. Blant de inaktive ligger andelen med god helse på omtrent 50 prosent.

I tillegg oppgir omtrent 30 prosent av inaktive folk at de har lav livskvalitet, mens bare åtte prosent av de mest aktive oppgir å ha lav livskvalitet.


Den sterke lukten av bål og pinnebrød på Sognsvann skaper ordentlig turfølelse. Foto: Andrea Ulriksen

Men, det kommer også fram i rapporten til SSB at det er en klar sammenheng mellom de som nyter friluftslivet, og de som har høyere inntekt. Den peker på at friluftsliv kan være en kilde til status og anerkjennelse, og at personer med høyere utdanning og inntekt ofte har bedre forutsetninger for å benytte seg av naturen.

SSB skriver at dette skyldes at de med høyere inntekt ofte har mer tid, bedre økonomi, og kanskje foreldre som har drevet med friluftsliv. Alle disse faktorene kan påvirke forholdet man har til friluftsliv, og gjøre det mer attraktivt og senke terskelen for å delta.

Rapporten fra SSB tyder likevel på at friluftsliv har stor positiv påvirkning på fysisk og mental helse, og Solvang fra DNT sier selv at han opplever naturen som bra for sjel og sinn.

– Ting blir veldig små ute i naturen! Det blir det lille avbrekket fra et samfunn hvor vi alltid skal levere mer, og det handler om prestasjoner. I friluftslivet kan du bare slappe av og være deg selv, sier han med et smil.


Monica Halvorsen og Eirik Meinert ble kjent på Gran Canaria, og møtes igjen på tur i Norge. Halvorsen er ikke medlem i DNT, men har deltatt på Kom deg ut-dagen årlig med sin 10 år gamle sønn helt siden han var ett år. Foto: Andrea Ulriksen

 

Emneord: