Torkel Bjuland (21) er misfornøyd med likestillingspolitikken i Norge. Menn er ikke representert sier han. Foto: Anne Martine Justvik

Slår slaget for menn i likestillingskampen

Torkel Bjuland (21) sentralstyremedlem i KrFU mener likestilling i Norge ikke gjelder for menn.
Torsdag, 22 februar, 2024 - 11:23

For omtrent en måned siden skrev Torkel Bjuland (21) en artikkel om et nødvendig oppgjør i likestillingspolitikken.

I likestillingspolitikken til regjeringen nevnes nemlig ikke menn en eneste gang, dette er et problem forteller Bjuland. 

Opptatt av å løfte likestillingsutfordringene 

– Vi må ha mer enn bare rapporter, vi må ha tiltak, sier Bjuland 

Å løfte menn sine utfordringer er viktig og noe Bjuland er svært opptatt av.

1 av 5 gutter dropper ut av videregående utdanning og i tall om ungdomskriminalitet og selvmord er menn overrepresentert forteller han

Likevel er han opptatt av at å løfte menn sine likestillingsutfordringer ikke skal gå på bekostning av kvinnene. 

– Det må gå an å tenke begge deler 

Eget utvalg for menns likestilling  


Sylo Taraku (50) sitter i mannsutvalget. Han er enig i at likestilling for menn må bli tatt på allvor. Foto: Håkon Haugmo

I 2022 oppnevnte regjeringen et mannsutvalg for å utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge.

Sylo Taraku (50) er en av medlemmene i utvalget og forteller at det er et stort behov for å utrede for menns likestillingsutfordringer.

– Likestilling for menn må bli tatt på alvor, men det er viktig at man ikke setter kjønn opp mot kjønn, forteller han. 

Til våren skal utvalget legge frem en rapport om hvilke likestillingsutfordringer menn møter og forslag til løsninger. 

– Jeg ser frem til debatten og håper at utvalget og rapporten bidrar til en mer kunnskapsbasert og mindre polarisert debatt om likestilling i landet, sier Taraku


Bjuland (21) forteller at vi må ha tiltak, ikke bare rapporter og utvalg. Foto: Anne Martine Justvik

Tre konkrete tiltak 

Torkel Bjuland legger frem tre konkrete tiltak for å forbedre likestillingspolitikken.

Han ønsker å reversere 6 års reformen som handler om skolestartalder. Barn og spesielt guttebarn begynner for tidlig på skolen, de ble lovet lek, men slik ble det ikke. Han ønsker anonyme prøver på videregående skole og at man fjerner kjønnspoeng i høyere utdanning 

– Moderne likestillingspolitikk er ikke at en blir vurdert etter kjønn, men kompetanse man bidrar med, sier Bjuland

 

 

 

 

Emneord: