Natos styrker skal øve på å forsvare Norge i nord. Foto: Karelius Heitmann, Forsvaret.

Snart starter Nordic Response

I mars kommer 20 000 soldater til Norge for Nato-øvelsen Nordic Response. I år er fokuset rettet mot et sterkere nordisk forsvarssamarbeid, ettersom militæralliansen utvides til Sverige og Finland.
Torsdag, 22 februar, 2024 - 17:14

Hvert annet år har Nato-øvelsen Cold Response blitt holdt i Norge. I sammenheng med Finlands, og snart Sveriges, nye medlemskap i militæralliansen, bytter øvelsen navn til Nordic Response.

– Fordelen med at Finland og Sverige integreres i NATO, er at de tre nordiske landene, sammen med USA, snakker det språket som Putin respekterer – maktens språk.

Det sier Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets høyskole. 

Rekordstor

Nordic Response skjer hovedsakelig fra 3. til 14. mars, og er en del av den rekordstore Nato-øvelsen Steadfast Defender, der over 90 000 soldater deltar. 

Ifølge Forsvaret skal 20 000 soldater fra over 14 Nato-land innta sjø, land og luft i Norge i løpet av årets øvelse. 

Hensikten er å øve på å forsvare Norden og bli vant til operasjoner i arktiske strøk. 


Professor Tormod Heier sier det er viktig å få Norges naboland inn i samme militærallianse. Foto: Forsvaret

Tettere nordisk samarbeid

Sverige og Finland er ikke ukjent med Nato-samarbeid. I over 30 år har de deltatt på øvelser og operasjoner med militæralliansen – blant annet på Balkan på 90-tallet og i Afghanistan på 2000-tallet. 

Men med offisiell innlemmelse i Nato, må tettere samkjøring øves inn.

Professor Tormod Heier forklarer at årets øvelse derfor blir større, mer omfattende, og vil trekke lengre nord enn tidligere. 

– Svensk og finsk territorium vil brukes mer aktivt i øvelsen. Det vil også finske og svenske soldater, noe som vil gi øvelsen et større manøvreringsrom enn før, sier Heier. 

I år skal styrkene øve på å forsvare Finnmark. Dette er lenger nord enn øvelsen pleier å være, ifølge Heier. 

Økt sikkerhet for Norge 

– Det som er spesielt nå, er at man øver i en fellesnordisk ramme. At Norge, Finland og snart Sverige er medlemsland i NATO, gjør at vi kommer under et felles planverk med en felles kommandostruktur, sier Karsten Friis, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).


Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier det er viktig å styrke det norske forsvaret. Foto: Aurora Stray-Pedersen.

Et nordisk samarbeid er av økende viktighet. Etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i 2022, har verdens sikkerhetspolitiske situasjon blitt mer alvorlig – også for Norge. 

Det trekker også Forsvarsminister Bjørn Arlid Gram (Sp) frem:

– Det å få et samlet Norden i NATO er virkelig en stor endring i Norges sikkerhetspolitiske omgivelser. Det åpner for helt nye muligheter for et samkjørt nordisk forsvar, og er med på å gjøre Norge tryggere, sier Gram.

Avskrekking og opprustning 

Både Friis og Heier mener øvelsen kan virke stabiliserende og avskrekkende overfor Russland. 

– Militære øvelser som Nordic Response er en form for troverdig avskrekking. Vi viser at vi ikke bare har utstyret, men at vi også kan bruke det, sier Friis. 

Likevel påpeker Friis at det norske forsvaret på dette tidspunktet er helt avhengig av alliert hjelp, og at flere «hull» må dekkes for å styrke det. 

– Det viktigste vi kan gjøre for å beskytte oss selv er å øke forsvarsbudsjettet. Likevel vil det ta flere år før Forsvaret er helt oppe og går, sier Friis. 

Dette blir betydelig mye viktigere fremover. Finlands medlemskap vil trolig føre til russisk opprustning langs den finsk-russiske grensen. 

– Russland vil nå bygge opp sine militære styrker, fordi de frykter at Finland skal bli et utgangspunkt for amerikanske operasjoner, sier professor Heier. 

Selv med en avskrekkende funskjon, presiserer begge forskerene at Nordic Response er defensiv, og ikke offensiv, øvelse. Det gjør også Forsvarsminitser Gram: 

– Vi ønsker forutsigbarhet og stabilitet i nord, og den politikken står fast.