Det stemmes inne i stortingssalen. Foto: Dunia Zeinalzadeh

Stemte ned Israel-sanksjoner

De store partiene på Stortinget stemte nei.
Tirsdag, 6 februar, 2024 - 23:31

Tirsdag ettermiddag stemte Stortinget over en rekke sanksjoner mot Israel. Et tydelig flertall avviste forslagene om å innføre sanksjoner og boikott av Israel som følge av krigen i Gaza.

Bredt flertall stemte nei

Stortinget stemte over 30 forslag. I forkant av avstemningen hadde Arbeiderpartiet (Ap), Høyre (H), Senterpartiet (Sp) og Kristelig Folkeparti (KrF) varslet at de ville stemme imot forslagene om sanksjoner.

Et av forslagene gikk ut på at oljefondet skulle stoppe nye investeringer i israelske selskaper og selge seg ut av de investeringene de allerede hadde i Israel. Dette forslaget ble nedstemt.

Forslag om å fryse frihandelsavtalen mellom EFTA og Israel fra 1992 ble nedstemt. Stortinget voterte også over å be regjeringen fryse frihandelsavtalen om landbruksvarer mellom Israel og Norge, som ble inngått i 1992.

Dermed gikk flertallet imot et forslag som oppfordret norsk næringsliv til å unngå handel med israelske selskaper så lenge konflikten i Gaza vedvarer. Et forsøk fra Venstre på et mindre strengt sanksjonsforslag, som oppfordret regjeringen til å diskutere mulige sanksjoner mot individer og institusjoner i Israel som bryter folkeretten og menneskerettighetene med allierte land, vant heller ikke frem.

Et flertall stemte også ned forslaget om å øke støtten til FN-organisasjonen UNRWA.

Forrige uke stemte Stortinget ned blant annet forslag om et flerårig program for støtte til humanitær hjelp og gjenoppbygging av Palestina. Det var representantforslag fra Sosialistisk venstreparti (SV), Rødt (R) og Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Mener sanksjoner ikke vil hjelpe

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sa under debatten på Stortinget forrige uke ar han ikke tror det er lurt med norske sanksjoner. Videre sa han at sanksjoner ikke vil få avgjørende betydning for Israels vurderinger, melder E24.

–  Det vil skade veldig mange av de prosessen vi er dypt inne i, og som jeg vet at palestinerne ønsker at vi skal være inne i, sa Barth Eide.

Ber Norge revurdere

Raftostiftelsen jobber med å fremme menneskerettigheter og demokrati. Etter voteringer ber de Norge om å revurdere sanksjonen som ble nedstemt, skriver de i en pressemelding.

De ber også Norge intensivere presset mot Israel.

– Vi er skuffet over at ikke noen av tiltakene i sanksjonspakken ble vedtatt. I stedet nøyer man seg med å gjenta kritikk som tidligere har vært fremmet uten ønsket effekt. 

– Vi ber derfor norske myndigheter om å revurdere og iverksette ulike sanksjoner mot Israel.

Emneord: