Sterke virkemidler i håp om boikott

Aksjonsgruppa Palestina mener Israel bør boikottes fra Eurovision i 2024. Nå demonstrerer de utenfor NRK.
Torsdag, 29 februar, 2024 - 12:52

Gruppen har uttalt at de vil stå utenfor NRK frem til finalen i Eurovision, 11. mai. NRK på sin side mener at en kulturell boikott av Israel vil bidra til å svekke allmennkringkasterens mulighet til å drive uavhengig og kritisk journalistikk på hendelsene i Gaza.