Per-Willy Amundsen gikk av som leder av justiskomiteen, i kjølvannet av flere uttalelser på politikerens Facebook-profil. Her avbildet på Stortinget tidligere i år. Foto: Peter Mydske/Stortinget (CC BY-NC-ND 2.0 Deed Flickr)

Derfor anmeldte de Per-Willy Amundsen

– Det ligger en latent trussel her som jeg tror mange ble redde av å lese, mener en av de som reagerte sterkt på ytringene fra Frp-politikeren.
Onsdag, 20 mars, 2024 - 14:52


Aman Singh er en av fire som har levert anmeldelse på Per-Willy Amundsen for hatefulle ytringer. Foto: Privat

Aman Singh er en av fire som har valgt å anmelde tidligere leder av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen, for rasistiske og misogynistiske uttalelser på Internett.

Med “latent trussel” sikter Singh til en av uttalelsene fra Amundsens Facebook-profil som lyder “La oss telle dere opp … og sende dere ut.”. Han forteller også at uttalelsen som ble postet i forbindelse med kvinnedagen, 8. mars, gjorde at han reagerte.

– Jeg lurer på om det norske demokratiet er tjent med å ha personer med ureflekterte holdninger i maktposisjoner, sier Singh, som mener at den tidligere lederen av justiskomiteen ikke har et reflektert forhold til egne fordommer.

Han understreker at hans motivasjon for å anmelde strekker seg utover rasisme, og han mener man burde jobbe mer aktivt med holdninger som kan føre til slike ytringer.

Stiller spørsmål ved tillit


Dette er en av uttalelsene fra Per-Willy Amundsens Facebook-profil som mange reagerte sterkt på. Foto: Skjermdump Facebook

I etterkant av politikerens uttalelser på Facebook, ble det levert fire individuelle anmeldelser mot ham på bakgrunn av straffeloven § 185, for hatefulle ytringer.

Tirsdag kveld ble det klart at Amundsen fratas partirettigheter og alle verv i Frp, ifølge NRK.

De tre andre som har anmeldt den tidligere lederen av justiskomiteen, ønsker ikke å stå frem med navn, men Journalen kjenner identiteten til disse. De er alle enige om at anmeldelsen var den eneste veien å gå.

– Jeg er redd, og jeg føler at Amundsen har oppfordret til mer hat mot muslimer, uttaler en av dem.

De forteller at de føler frykt for at slike ytringer i verste fall kan føre til kriminalitet mot muslimer, dersom det ikke blir tatt på alvor. De stiller også spørsmål ved om de kan ha tillit til at saker som har blitt behandlet under Amundsens lederskap i justiskomiteen, har blitt behandlet riktig og i tråd med loven.

– Han har trådd over lovens grenser, og det må etterforskes og taes videre, ytrer en av de som ønsker å være anonyme.


En av uttalelsene fra Per-Willy Amundsens Facebook-profil som fikk flere til å føle på frykt. Foto: Skjermdump Facebook

Bekrefter anmeldelser

Politiadvokat Caroline Lieungh bekrefter i en e-post til Journalen at politiet har mottatt fire anmeldelser i saken, og at Amundsen er anmeldt for overtredelse av straffeloven § 185 om hatefulle ytringer.

– Saken er under etterforskning og politiet har innkalt flere av de som har anmeldt Amundsen til avhør. Vi jobber samtidig med en sammenstilling av ytringene og for å se hvilken kontekst de har blitt skrevet i, skriver Lieungh i e-posten.

– Må ta ansvar

Singh stiller spørsmål ved hva slags samfunn man vil få, dersom man ikke tar slike ytringer alvorlig.

– Det er utrolig mange som føler seg utenfor og blir redde av disse holdningene, uttaler Singh, og sier at man må være på vakt for skjevheter i samfunnet vårt som kan gjøre at demokratiet svekkes.

En av de andre som har levert anmeldelse, mener at også stortingsrepresentanter må kunne stilles til ansvar for sine handlinger:

– Lovene er ufravikelige, uansett hvem det gjelder.

Journalen har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med Per-Willy Amundsen for å høre hans svar på kritikken, men har ikke lyktes med å få kontakt.

Emneord: 
Tags: