Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sammen med samtlige parter fra norsk industri møttes fredag 15.03.2024 til pressekonferanse. Foto: Skjermdump av DSS´s livesending. (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, regjeringen.no)

Enighet om ny CO2-kompensasjonsordning

I dag varsler regjeringen at den vil endre CO2-kompensasjonsordingen.
Fredag, 15 mars, 2024 - 13:34

Regjeringen og partene i Norsk industri er enige, og forslaget om en ny CO2-kompensasjonsordning er viktig for en mer bærekraftig industri. 

Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister forteller at det ikke har vært noen hemmelighet at denne ordningen har vært utfordret av den store kostnadsveksten som har skapt uforutsigbarhet for flere parter. 

– Vi ønsker forutsigbarhet for alle parter, denne ordningen vil hjelpe oss og norsk industri inn i den grønne omstillingen, sier Eriksen.

Frode Alfheim i IE&FLT (Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk) forteller at de har bedt om forutsigbarhet.

– Vi har nådd enighet, og med denne enigheten så fjerner vi den usikkerheten som har ligget over oss, sier Alfheim og fortsetter:

– Vi har bedt om forutsigbarhet, det har vi fått og det er vi glade for.

Ønsker å rigge norsk industri for de neste 100 årene

Utgiftene forbundet med CO2-kompensasjonsordningen har vært stigende siden 2013, først og fremst grunnet kvoteprisreguleringen.

Ved innføringen av den nye kompensasjonsordningen så fjernes kvoteprisgulvet som er dagens ordning, der industrien kun mottar støtte dersom kvoteprisen på CO2 blir høyere enn dette gulvet.

– Vi er enige om at det innføres et årlig tak på hvor mye penger som utbetales til bedriftene. Det vil innføres et bevilgningstak på 7 milliarder kroner, som reguleres årlig, sier Eriksen. 

Innføringen av ordningen vil vi ikke kun hjelpe industrien med den grønne omstillingen akkurat nå, men også i fremtiden, forteller Eriksen.

– Med CO2-kompensasjonsordningen så innfører vi et offensivt krav, på at 40% av kompensasjonen bedriftene får som hovedregel skal brukes på tiltak som bidrar til utslippsreduksjoner og energieffektivisering i bedrifter eller i konsernet, forteller Eriksen og fortsetter:

– Inntil 2,8 milliarder kroner i året vil investeres i utslippsreduksjoner og klimaforbedringer i Norge, avslutter Eriksen. 

God dialog 

Ole Børge Yttredal fra Norsk Industri forteller at det har vært en god dialog mellom partene, noe som gir de beste forutsetningene under denne perioden.

– Den tette dialogen gir industrien de beste forutsetningene for videre investering, energieffektivisering og klimautslippsreduksjoner, sier Yttredal.

Kine Asper Vistnes fra Fellesforbundet avslutter pressekonferansen med at dette er en god dag.

– Dette er god klimapolitikk og det er god industripolitikk.

 

Emneord: