Illustrasjonsbilde av FNs flagg. Foto: UN Photo/Kim Haughton

FN: – Norge diskriminerer mot afrikanere

FN ber norske myndigheter ta grep mot rasismen i landet.
Tirsdag, 19 mars, 2024 - 12:11

I ny pressemelding ytrer FNs ekspertutvalg dyp bekymring for rasisme rettet mot afrikanere i Norge. Utvalget gir myndighetene 42 anbefalinger for bedre praksis.

Kulturinsensitivt barnevern

Utvalget kritiserer særlig det norske barnevernet. De mener at for mange barn med afrikansk opphav blir fratatt foreldrene sine med tvang. Norsk barnevern må lære om kultursensitivitet, oppfordrer ekspertene. Videre bes myndighetene om å innføre et bedre samarbeid mellom Introduksjonsprogrammet og barneverntjenestene. Dette skal hindre farlig praksis.

Også lærere, sosialarbeidere og politi bør lære mer om konsekvensene av rasistiske utsagn og mobbing. Dette skriver FNs utvalg i rapporten deres.

Diskriminering i arbeidslivet

Utvalget oppdaget at norsk arbeidsliv er diskriminerende mot afrikanere.

Relevant kompetanse undervurderes og overses i arbeidslivet. Afrikanerne dømmes ut ifra navn og etnisitet, og tilbys jobber som ikke er i tråd med deres kvalifikasjoner.

Også unge afrikanere oppvokst i Norge omfattes av diskrimineringen. Gruppen blir holdt utenfor gjennom sosial og økonomisk ekskludering, hvilket negativt påvirker deres identitetsdannelse. 

 

Emneord: