Politihuset på Grønland er et av stedene som få utdelt omvendte voldsalarmer fra 8.april. Foto: Ingrid Lang

Lovendring for omvendt voldsalarm

En ny lovendring gjør at alle politidistrikt skal få utdelt omvendte voldsalarmer etter påske.
Fredag, 22 mars, 2024 - 14:54

En omvendt voldsalarm brukes for at politiet skulle kunne kontrollere at en voldsutøver holder seg unna den voldsutsatte. Den har ikke vært mye brukt tidligere, men etter de mange partnerdrapene som har skjedd de siste månedene, skal det nå skje en endring.

 

Emneord: