Fra venstre Mikkel Aamodt Olsen, Mari Grinna Hagen, Kaja Mathilde Glende, Selma Wold Magnussen og Lisa Lian Moe. Foto: Ashley Scott Riddell

Mediedekning av krim og terror

Ved dekning av krim og terror må mediene ta flere hensyn.
Fredag, 22 mars, 2024 - 13:32

I dagens sending fikk Journalen besøk av Runar Kristiansen, som blant annet er ansvarlig for undervisning i retts- og kriminaljournalistikk på Høgskolen Kristiania. Han skal forklare oss hva kriminaljournalistikk er og hva som er hensikten med det.

Deretter kommer krimjournalist i Avisa Oslo, Stig Kolstad. Han skal snakke om hvordan redaksjonen dekker krim, og noen av sine egne opplevelser. Til slutt har vi forsker Øyvind Bugge Solheim som skal snakke om medier og terror.

I tillegg har Journalen snakket med studenter om deres inntrykk av krim og terror i mediene.

Emneord: