Nedgang på 25.000 medlemmer

Medlemstallet i Den norske kirke synker. Flesteparten av de som melder seg ut er under 40 år.
Fredag, 22 mars, 2024 - 11:40

I Sagene kirke er det ukentlig orgelkonsert med stort oppmøte. Til tross for dette synker medlemstallene. Diakon Anne Marie Sverdrup ønsker alle velkommen til åpen kirke, men savner ungdommen.

Jakob Harstad (22) er en av de som ikke føler tilhørighet til Den norske kirke, og meldte seg ut som 17-åring. 

Emneord: