Det var færre kontroller under pandemien på grunn av smittevernsregler. Foto Julie Fornasari

Færre betaler Ruterbillett etter pandemien

Ruters betalingsandel har sunket etter korona-pandemien. Dårlig økonomi og glemsomhet er noen av årsakene.
Onsdag, 20 mars, 2024 - 11:17


​Ruters gebyr for voksne over 18 er 1470kr eller 1200kr hvis man betaler på stedet. Foto: Ruter As / Nucleus AS, Peter Gløersen​ 

I følge Ruter lå betalingsandelen deres før korona-pandemien på ca 95 prosent. Under pandemien hadde den sunket til rundt 80 prosent. 

Cathrine Myhren-Haugen er kommunikasjonssjef for ruter. Hun legger til at betalingsprosenten har økt litt etter pandemien, men at det ikke er på samme nivå som perioden før korona. 

– Betalingsprosenten ligger i dag på ca. 91 prosent. Det betyr i praksis at 9 av 10 reiser med gyldig billett, forteller kommunikasjonssefen. 

Dårlig økonomi gir ubetalte billetter

Anine Guldhaug reiser daglig med med kollektivtransport, og er strålende fornøyd med Ruters reisetilbud. Hun tror at økonomi er en stor faktor for at folk unngår å kjøpe billett.

– Jeg vet at folk som er i ugunstige økonomiske situasjoner, kan unngå nå kjøpe billett. Det handler om prioriteringer om man skal kjøpe den middagen eller om man skal kjøpe en bussbilletten, sier Guldhaug.

Hun tror at det å unngå å kjøpe billett ikke er et samfunnsproblem per dags dato, da majoriteten gjør det.

– Forhåpentligvis utgjør ikke det et så stort problem, sier Guldhaug. 


Anine Guldhaug mener Ruter skal gjøre det mer gunstig med bedre og mer planlagte tider med rutene sine. Foto: Julie Fornasari 

Snike-grunner

Ruter har tidligere spurt kundene deres om hvorfor de reiser uten billett. Da svarte de fleste at de glemmer å kjøpe det.

– Vi har vi en del kampanjer som skal minne folk på å reise med gyldig billett, legger kommunikasjonssjefen til. 

Resten av kundene svarte at de tok sjansen, og en liten andel svarer at de reiser alltid uten gyldig billett. 

Tiltak 

Myhren-Haugen forklarer at Ruter har gjort tiltak for å minimere sniking på kollektiv transport. Billettkontroll er en av dem. 

– Vi har billettkontroll som skal ha en preventiv effekt. Det vil si at billettkontrollen er ikke tenkt å gå i overskudd, men er med på å sikre inntekter til kollektivtrafikken, sier kommunikasjonssjefen. 

Hun forklarer at dersom man blir tatt i billettkontroll, blir man ilagt et gebyr. 

– Det er veldig mange som ikke har lyst til å bli tatt i billettkontroll, og kjøper da billett i stedet, sier Myhrer-Haugen. 

Hun legger til at Ruter er opptatt av å informere om at det ikke er et selskap som skal gå i overskudd. Alle billettinntektene går tilbake til å både drifte og videreutvikle kollektivtilbudet. Så det er viktig å si at alle billettinntektene går tilbake til kollektivtrafikken.

 

 

 

 

Emneord: