Demonstrerer mot Israels deltakelse i Eurovision. Foto: Mia Løkseth

Krever Israel utestengt fra Eurovision

Utenfor NRK har demonstranter stått i dagevis. Leder i Eurovision-fanklubb er bekymret for konkurransens fremtid.
Tirsdag, 14 mai, 2024 - 11:30

Da Journalen møter demonstrantene har de stått der i 56 dager. Margrethe Aaby er en av dem som jevnlig møter opp. Demonstrantene er klare over at Israel kommer til å delta i årets finale i Malmö. De fortsetter likevel å demonstrere, slik at folk ikke skal glemme hva de står for. 

– Vi får fokuset over på Israels folkemord. Derfor møter vi opp hver morgen, sier Aaby. 

De har med seg plakater og en utstilling som symboliserer likposer. I april skrev VG at nærmere 300 lik ble funnet i massegraver ved Gaza. 

Det vi viser her i dag er jo at det er funnet massegraver, med mennesker som er bakbundet. Trolig er noen av de begravd levende, og det er tydelig at dette var på et sykehus, forklarer Aaby.  


Utenfor NRK illustrerte demonstrantene funnet av massegraver med etterligninger av likposer. Foto: Mia Løkseth

Demonstrantene er ikke imot Eurovision i seg selv, men på grunn av krigen er de imot at Israel skal være med. De mener derfor at en boikott er riktig. 

Det drives et folkemord på Gaza, som er helt forferdelig og jeg kan ikke forstå at vi skal ha en folkefest. Vi sier nei til folkemord, og ja til folkefest, sier Aaby. 

EBU sitter med makten  

Med tanke på EBUs utestengelse av Russland, mener Aaby at Israel burde få samme dom.


Margrethe Aaby. Foto: Mia Løkseth

Det er ingen grunn for at ikke Israel også skal bli utestengt for sitt folkemord på Gaza. NRK sier at de ikke kan. Det er klart de kan, men de vil ikke, sier Aaby. 

EBU er forkortelse for Den europeiske kringkastingsunionen, og er verdens største sammenslutning av nasjonale tv- og radioselskaper. Israel er med i Eurovision på grunn av at deres kringkaster KAN er med i EBU. Eurovision arrangeres av EBU, og konkurransen er mellom kringkastere som er medlem av EBU. Altså ikke kun mellom nasjoner i Europa. 

– Det er en konkurranse for kringkastere, ikke regjeringer, og den israelske kringkasteren har deltatt i 50 år, sier EBU i en uttalelse. 

Siden mars har EBU slått fast med at det er uaktuelt å utestenge Israel fra årets konkurranse. De uttaler videre at de ønsker å forene publikum over hele verden gjennom musikken, ved å bevare konkurransens status som apolitisk.  

Forstår norsk deltagelse 

Det har blusset opp mye debatt rundt NRK, og deres ståsted for Israels deltagelse. Charlo Halvorsen, NRKs underholdningsredaktør, uttalte tidligere til NRK at de ikke kan ta stilling til årets debatt fordi de ikke kan ta side i saken.  

– NRK kan ikke gå inn for en kulturell boikott av Israel. Vi har ikke mandat til å drive utenrikspolitikk, sier Charlo Halvorsen, NRKs underholdningsredaktør. 

Musikkgruppa Gåte er Norges bidrag i årets Eurovision. I forkant av Melodi Grand Prix (MGP) uttalte Gåte at Israels deltakelse i årets konkurranse er problematisk. Når de vant MGP måtte de ta standpunkt til om de skulle delta i Eurovision, men bestemte seg omsider for å stille.

– Mener du Gåte burde ha boikottet Eurovision?   

Gåte er i en veldig vanskelig situasjon, som NRK har satt dem i ved at de ikke boikotter. Det er Gåtes avgjørelse. Hadde jeg vært Gåte så hadde jeg boikottet, men jeg forstår at ikke de gjør det, sier Aaby. 

Uenig i boikott

Leder i den norske fanklubben for Eurovision, Morten Thomassen, er uenig med Aaby om at Gåte bør boikotte årets Eurovision. Han mener gruppa ikke har noe å vinne på en eventuell boikott, og at problemet ikke vil løses på en musikkonkurranse.  

Eurovision er en unik mulighet til å vise frem musikken sin. Det er vanskelig å komme utenom at det er et bakteppe i år, men det palestinske folket får det ikke bedre av at noen land ikke velger å stille. Problemet må løses der det skjer, sier Thomassen. 

Jazzmusiker Natalie Aldema mener at det ikke er hensiktsmessig for konfliktløsning å utestenge Israel fra å delta i konkurransen. Hun mener det ikke vil gagne noen av sidene i konflikten av å stoppe kulturelle uttrykk. 

– Jeg tenker at å boikotte kultur, for å oppnå fred, er litt selvmotsigende når kultur er en form for fredelig utrykk. Det som er viktig i konflikt er brobygging, fortsetter Aldema.  

Hun mener også at det politiske engasjementet mot å få Israel boikottet fra Eurovision, kan være feilslått.  

–  Kunstnere og deres kulturuttrykk bringer håp. Det gleder mennesker, og er nettopp noe av det vår verden trenger nå, sier Aldema. 

Bør holde seg hjemme  


Morten Thomassen. Foto: Privat

Morten Thomassen forteller at Israel med sitt medlemskap i EBU har i sin fulle rett til å delta. Han synes derimot ikke at de har noe å vinne på ved å stille opp i konkurransen. Han er redd for at det kan oppstå stygge scener hvis demonstranter for og imot Israel eventuelt skulle brake sammen.  

Jeg mener at de bør holde seg hjemme. De risikerer mye ubehag ved å stille, og jeg tør nesten ikke å forestille meg reaksjonen den israelske artisten kommer til å få i salen, sier Thomassen.  

Margrethe Aaby tror også det blir oppstyr i Malmö. 

Norsk politi er allerede beordret dit for å støtte svensk politi, for de regner med at det blir bråk. Det er jo synd at det ikke blir en ordentlig folkefest som det kunne blitt hvis Israel hadde blitt utestengt, sier Aaby. 

Bekymret for konkurransens fremtid 

Thomassen er kritisk til EBUs tankesett om å la Israel konkurrere i Eurovision. Han forteller at å arrangere Eurovision er belastende i seg selv, og da særlig i år på grunn av de store sikkerhetskostnadene som følger med.

Han mener EBU i større grad burde ha tenkt på omdømmet og fremtiden til konkurransen. 

 Eurovision er et slags OL for musikk, det er et arrangement nesten ingen har råd til å arrangere, og kostnadene er spesielt høye i år på grunn av sikkerheten. Jeg er redd for konkurransens fremtid hvis det skal være såpass tungvint å arrangere det, sier Thomassen.

For mer informasjon om konflikten kan du lese om den på FN-Sambandet.