Olesia Shmagun er i ferd med å gå over i jobben som graveredaktør for den uavhengige, russiske avisa Novaja Gazeta Europe. Foto: Vetle Ravn Viken.

Risikerer livet for fri presse

Gjennom bøter og fengsling blir kritiske, russiske stemmer stilnet.
Torsdag, 16 mai, 2024 - 11:17

– Jeg vil være smart med tanke på risiko. Jeg har en familie og en datter, så jeg vil ikke gjøre noe uforsvarlig. Jeg prøver ikke å være noen helt, men jeg ser viktigheten av å ivareta grensene til det normale liv. 

Det sier den prisbelønte, russiske gravejournalisten Olesia Shmagun. Om kort tid starter hun i jobben som graveredaktør i den uavhengige, russiske avisa Novaja Gazeta Europe. Fredag 3. mai var hun til stede da årets pressefrihetsindeks ble presentert ved Nobels fredssenter i Oslo.  

Russland har steget to plasser fra fjoråret, fra 164. til 162. plass pressefrihetsindeksen.

Selv om Russland klatrer på rangeringen, betyr ikke det at situasjonen er blitt bedre for russiske journalister. Den totale poengsummen er nemlig enda lavere enn i fjor (se faktaboks).

– Det er vanskelig å være verst når man konkurrerer med Iran, Kina og Nord-Korea, men Putin prøver hardt, sier Shmagun. 

Pressefrihetsindeksen og Russland

 • Pressefrihetsindeksen gis ut årlig av RSF.
 • 180 land rangeres etter poengsum (beste er 100, laveste er 0).
 • Landene vurderes etter fem indikatorer: politiske-, rettslige-, økonomiske-, sosiale- og sikkerhetsmessige.
 • Russland falt 14 plasser fra 2021 til 2023.
 • Landet steg to plasser i 2024.
 • Russlands totalscore sank fra 34.77 i 2023 til 29.86 i år.
 • RSF-nettsiden ble i april sensurert av russiske myndigheter.  

        Kilde: rsf.org


Vis-à-vis den russiske ambassaden i Oslo er det hengt opp bilder av døde journalister og opposisjonsfigurer. Foto: Aurora Stray-Pedersen.

Lever i eksil 

Shmagun studerte journalistikk ved Statsuniversitetet i Moskva for ti år siden. Hun forteller at det har skjedd drastiske endringer siden den gang.

Spesielt etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i 2022 har det kommet en rekke lover som begrenser ytringsfriheten til alminnelige borgere og journalister.  

– Myndighetene prøver å endre hva som er et normalt liv i Russland, og erstatte det med mord og krig mot et naboland. Jeg mener det er viktig å være den makten som husker på at dette ikke er normalt, sier den påtroppende graveredaktøren.  

Lovene har blant annet ført til at avisen Novaja Gazeta, der Shmagun tidligere har jobbet som journalist, har måttet dele seg i to redaksjoner. Den ene, Novaja Gazeta, forblir i Russland og forholder seg til de strenge lovene. Samtidig har Novaja Gazeta Europa, som skriver på engelsk, gått i eksil.  

Shmagun holder nå til i Latvia, hvor hun bor med ektemannen og deres datter. Foreldrene hennes bor fortsatt i Russland. Shmagun sier hun ikke liker tanken på at de skal bli utsatt for noe på grunn av hennes journalistikk.  

– Risikoen for at noe skal skje med dem er nok høyere enn for mange andre, men de støtter meg og vet hva jeg jobber med. De vet hvor viktig del det er av livet mitt. Man kan ikke alltid se seg tilbake og tenke på risikoen, men det er noe jeg har i bakhodet hver eneste dag, sier hun.

En farlig jobb

Mens Putin har vært landets president, har 13 journalister mistet livet. I tillegg har mange titalls journalister blitt anholdt, forfulgt og fengslet av russiske myndigheter og deres lojale støttespillere.  

Senest i februar 2024 døde opposisjonspolitikeren og korrupsjonsjegeren Aleksej Navalnyj under fengselsoppholdet sitt i nordlige Sibir. 


Siden 2022 har Natalia Moen-Larsen vært seniorforsker ved Norsk utenrikspolitiskinstitutt. Hun forsker blant annet på medier og politisk kommunikasjon i Russland. Foto: Vetle Ravn Viken

Seniorforsker Natalia Moen-Larsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) mener at pressefriheten i Russland er ikke-eksisterende. For journalister som ytrer seg kritisk i dagens Russland, kan konsekvensene være store.   

– Det er en farlig jobb. Du kan få bot, bli anholdt og i verste fall bli drept. Det skjer ikke med alle, men det faktumet at det skjer, legger et press på de andre journalistene, sier Moen-Larsen.  

“Ekstremister” og “utenlandske agenter”

Da Russland invaderte Ukraina for fullt i februar 2022, ble en rekke nye lover implementert. I tillegg har flere eldre lover blitt praktisert på nye måter som innskrenker pressefriheten ytterligere.  

Lover som innskrenker presse- og ytringsfrihet i Russland: 

 • Loven mot “falske nyheter”: Brudd kan føre til 15 års fengsel. 
 • Loven mot “utenlandske agenter”: Lovbrudd kan føre til bøter og/eller fengselsstraff. 
 • Loven mot “uønskede organisasjoner”: Ulovlig å samarbeide med. Hvis stemplet som uønsket, må all virksomhet opphøre. 
 • “Anti-ekstremisme”-loven:  Risikerer tolv års fengsel for lovbrudd. 

Lovene er vanskelige å tolke og forbyr blant annet negativ omtale av det russiske militæret. 

–  Lenge kunne man bare kalle krigen for spesialoperasjon. Sensurlovene blir bare strengere og strengere. I tillegg til dette blir flere ekstremismestemplet, og vi har «utenlandske agenter»-loven, som blir utvidet, sier Moen-Larsen. 

Loven mot “utenlandske agenter” brukes mot aktører som anklages for å ta imot utenlandsk støtte, samt utøve uakseptabel politisk aktivitet. 

Graveredaktør Olesia Shmagun ble stemplet som “utenlandsk agent” allerede i 2021. 

Det er en del som ser på det å bli stemplet som utenlandsk agent som et kvalitetsstempel. Men samtidig er det ikke noe verdighet knyttet til stempelet, det er en ydmykelse som myndighetene bruker til å tie stemmer, sier Shmagun.  

Flere land har fulgt i Russlands fotspor og vedtatt tilsvarende lover mot “utenlandske agenter”, blant annet Ungarn i desember 2023.

Georgias parlament vedtok en slik lov tirsdag 14. mai. Dagen før demonstrerte 50 000 mennesker i hovedstaden Tbilisi mot loven, ifølge Reuters. Demonstrantene mener “Russland-loven”, som de kaller den, vil trekke Georgia vekk fra Europa og et potensielt EU-medlemskap. 

Media som Kremls virkemiddel

Moderne, autoritære ledere som Vladimir Putin ønsker ofte å gi en illusjon av demokrati. En viktig del av dette har ofte vært å tillate et par mindre, kritiske medier.

Men etter Ukraina-invasjonen har flere medier, som frem til 2022 kunne uttale seg kritisk, måtte flytte i eksil eller legges ned.  

Samtidig betyr ikke eksil-tilværelsen at de har avsluttet arbeidet med kritisk journalistikk, forklarer seniorforsker Moen-Larsen. 

Deres største leserandel er inne i Russland, der leserne bruker VPN for å koble seg på. Så de som er interessert i informasjon, kan finne den.  

Myndighetene i Russland gjør bevisste inngrep i pressefriheten for å styre informasjonsflyten i landet. Det er ifølge Moen-Larsen en enkel logikk bak det.  

– Man vil forene folket rundt et kollektivt narrativ og ha så få motstemmer som mulig. Myndighetene må overbevise om hvem som er fienden, og både pressen og andre medier brukes for å gjøre det.  

– Finnes ikke frie medier

Jan Espen Kruse har vært NRKs utenrikskorrespondent i Moskva i flere perioder. Den første fra 1991 til 1996, og den andre fra 2018 til 2022. Under hans siste periode opplevde han kolossale endring. 


Tidligere Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse jobber fortsatt med utenriksnyheter, men holder nå til i andre etasje på NRK Marienlyst. Foto: Aurora Stray-Pedersen.

– I løpet av årene ble situasjonen nesten snudd på hodet. Parlamentet vedtok lov etter lov etter lov som begrenset alle friheter, også for journalister. Det finnes ikke frie medier fordi all kritikk er farlig å ytre, sier Kruse.  

Det ble stadig mer utfordrende for NRK-korrespondenten å få russere til å uttale seg til vestlig presse. På grunn av de nye lovene risiker de mye ved å uttale seg kritisk om myndighetene.

Kruse forteller at det derfor var umulig å vite hva intervjuobjektene faktisk mente.  

– Det gikk fra å være enkelt å bli invitert hjem til noen og filme dagligdagse situasjoner, til å plutselig bli helt umulig. Eksperter som vi hadde hatt kontakt med i mange år, sa plutselig at de ikke lenger turte å snakke med oss. Det endte opp med at nesten den eneste måten å snakke med folk var ved å overraske dem på gata.  

Siden Putin tok over makten i 2000 har Kreml påført den russiske befolkningen og journalister en forsterket strøm av propaganda og strengere sensur. Kruse har opplevd disse endringene tett på.  

– Jeg rakk å oppleve Sovjetunionen, som også drev propaganda, men de nåværende myndighetene har drevet det mye lenger. Det var også strenge begrensninger da, men det var ikke så detaljstyrt som nå, sier Kruse. 


Da Russlands fullskalainvasjon av Ukraina startet i februar 2022 rapporterte Jan Espen Kruse fra Russland for NRK. Her fra Rostov-na-Donu. Foto: Jurij Ignatiev/NRK. Jurij Ignatiev/NRK.

Da Russland gikk til full invasjon av Ukraina i februar 2022, var Kruse i den russiske byen Rostov-na-Donu. Han ble kalt hjem da myndighetene innførte loven som kunne gi 15 års fengsel for negativ omtale av det russiske militæret. Han returnerte til Russland etter å ha fått klarhet i hva lovene innebar og var der ut korrespondenttiden sin. 

Statlig monopol

Helsingforskomiteen jobber for å fremme menneskerettigheter, og støtter blant annet journalister som jobber i utsatte områder som Russland.

På kontoret til en av deres fremste Russland kjennere, Inna Sangadzhieva, henger alt fra karikaturer av Putin til bilder av drepte og voldsutsatte journalister.  


– Det står fuck Putin, sier Inna Sangadzhieva om dorullen som står i bokhyllen på kontoret hennes. Foto: Aurora Stray-Pedersen.

–  Det er en streng, statlig sensur, der hvem som helst som er kritiske til myndighetene kan få mange år i fengsel. Derfor må de mediene som er igjen i Russland, som Novaja Gazeta, velge ordene sine varsomt, sier russiskfødte Sangadzhieva. 

I vestlige medier er krigen i Ukraina en stor del av nyhetsbildet, og mange av sakene omtaler Russlands krigføring på en negativ måte. Dette er ikke situasjonen i russiske medier.  

– Muligheten folk har til å ytre seg blir stadig snevret inn. Nå vil staten ha et monopol på informasjon. Dermed blir det falsifisering av det som skjer. Det gjelder krigen og nyheter, men man skriver også om historien, sier hun og legger til:  

–  Dagens situasjon kan minne om den i Tyskland da Hitler kom til makta, hvor man dyrker bildet av interne og eksterne fiender. 

Sangadzhieva viser frem et bilde av den russiske journalisten Elena Milashina som ble grovt banket i Groznyj, hovedstaden i den russiske republikken Tsjetsjenia. Helsingforskomitteen jobber aktivt med å hjelpe journalister som Milashina.


Innrammet er bildene av Elena Milashina, en journalist i Novaja Gazeta. I fjor ble hun truet og banket opp i den russiske republikken Tsjetsjenia. Nå er bildet et av mange på kontoret til Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen. Foto: Aurora Stray-Pedersen.

For tross de dystre bildende som tegnes av journalisters arbeidsforhold, reiser russere som Milashina tilbake til Russland for å rapportere om det som skjer.  

– Jeg tror det er fordi det fortsatt finnes håp. Når russiske myndigheter er så redde for medier, viser de svakhet. Jo mer man skriver om hva som skjer i autoritære land, desto mer avdekker man disse korrupte regimene, sier Sangadzhieva.  

Journalen har vært i kontakt med Den Russiske Føderasjons Ambassade i Kongeriket Norge. Ambassaden henviste til det russiske presseforbundet. Presseforbundet har ikke svart på Journalens spørsmål.