Leder for cruisenæringen i Visit Oslo, Eva Britt Kornfeldt, mener næringslivet vil lide dersom det blir stopp i cruiseanløpene. Foto: Vetle Ravn Viken.

Frykter konsekvensene av cruisestopp

Partiene er svært uenige i hvilke retningslinjer som skal legges for cruisenæringen.
Mandag, 11 september, 2023 - 17:16

Ifølge Oslo havn skal 153 cruiseskip anløpe Oslo i løpet av 2023. De største skipene tar nærmere 6500 passasjerer, mens de mindre tar omkring 400 passasjerer. Flere partier i Oslo ønsker, ifølge partiprogrammene, å forby cruiseskip i Oslo.

Det får interesseorganisasjonen Visit Oslo til å reagere. De frykter at de vil få store konsekvenser for turistnæringen i hovedstaden.

– Både større og mindre aktører vil merke det, sier Eva Britt Kornfeldt, leder for cruisenæringen i Visit Oslo.

360.000 turister

Kornfeldt sier at de forventer rundt 360.000 cruiseturister i løpet av 2023. Allerede i juni mistet cruiseskipene muligheten til å legge til kai ved to av Oslos fire kaier som egner seg for cruiseskip.

– Flere av cruiseanløpene er en del av en serie cruise. Hvis selskapene bare får kaiplass til noen av cruisene i serien, så er det fare for at de dropper Oslo, og seiler utenom.

Cruisenæringen har de siste årene fått mye kritikk for ikke å være et miljøvennlig reisealternativ. I Oslo er det nå etablert landstrøm på Filipstad og det er diskusjoner rundt å etablere det på Revierkaia.

– Vanvittig miljøutvikling

Kornfeldt poengterer at Environmental Port Index (EPI) er tatt i bruk i Oslos havner. EPI samler data fra cruiseskipene etter de har forlatt havnene. Avhengig av hvor bra de gjør det i en rekke utslippsmål, bestemmes en rabatt. Altså et insentiv for cruiseskipene til å bli mer miljøvennlige.

– Det foregår en vanvittig miljøutvikling innenfor cruisenæringen, som har møtt sterke tiltak, sier Kornfeldt som trekker frem EPI og landstrøm som to av de viktigste tiltakene som er innført.

Klimagassutslippet

Seniorforsker ved Vestlandsforskningen, Hans Jakob Walnum, sier til Journalen at turistreiser med langdistanse ferger og cruiseskip inn til Norge fra andre land utgjør 36 prosent av klimagassutslippet fra innkommende turister. 

– Tar man med lokale utslipp, scorer cruiseskipene høyt og er blant verstingene når det kommer til utslipp per person, sier Walnum

Forskeren påpeker at det samlet er høyere utslipp fra reisende med fly. Samtidig trekkes negative aspekter ved cruisenæringen frem.

– Det er klare tall på at den gjennomsnittlige cruisepassasjeren, legger igjen mye mindre enn andre turister.   

Tiltak gjort

Seniorforskeren bekrefter at det de siste årene, er gjort en rekke tiltak for å gjøre cruisenæringen mer miljøvennlig. Likevel lar de store endringene vente på seg. 

– Som skipsnæringen ellers er det vanskelig å omstille radikalt, fordi det er skip som er avhengige av tungolje og har høyt klimagassutslipp, noe som har en negativ miljøpåvirkning, sier Walnum, som understreker at det samme gjelder flynæringen
 

Uenighet blant partiene

Rødt og MDG er blant partiene som ønsker å stoppe cruisetrafikken til Oslo, mens Arbeiderpartiet ikke har tatt stilling til cruisenæringen i sitt partiprogram for Oslo. Venstre, på sin side, er helt imot, og høyre ønsker strengere krav til cruiseskipene. 

– Det blir bare tøys og symbolpolitikk. Et sånn forbud er det bare Oslo som taper på. Vi går glipp av turister til byen, sier Oslo Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke på telefon til VG.

Emneord: