SVs Helga Hustveit mener leksefri skole vil bidra til å jevne ut forskjeller mellom elevene. Foto: Maiela Baryar

SV vil ha leksefri skole

- Barn skal være barn, og ha fritid når de kommer hjem, sier SVs Helga Hustveit. Partiet vil erstatte hjemmelekser med skolelekser for de minste.
Mandag, 11 september, 2023 - 16:52

Hustveit som sitter i SVs miljøpolitiske utvalg for Akershus, mener det er stor forskjell på hvor mye hjelp elever får med lekser hjemme, og mener derfor at lekser bør foregå på skolen. 

− Vi mener at lekser kan være på skolen, og ikke hjemme, i de lavere trinnene, sier hun. 


Øystein Ulvestad er lærer og sosiallærer. Han har lang erfaring med å jobbe med barn. Foto: Privat  

Delte meninger om leksefri skole

Det er delte meninger om leksefri skole. Lærer Øystein Ulvestad (40) har mye erfaring med barn. Han har vært lærer siden 2010, og har også jobbet i skolen som blant annet assistent siden 2002. 

– I noen fag trenger man mer øving jevnt og trutt, for eksempel i matte og leseutvikling. Men man vet at det også er mange ulike hjemmesituasjoner, og ulike grader på om man får utbytte av leksene, sier Ulvestad. 

– Merker du at lekser hjelper elvene dine?

– Nei, jeg tror ikke det hjelper. Tvert imot så tror jeg de jobber bedre med at vi bruker tida godt og effektivt i klasserommet, sier Ulvestad, som underviser i KRLE. 

Erna Solberg, Høyres partileder, uttaler seg under partilederdebatten på TV2, 29. august, om hvorfor vi fremdeles har lekser på skolen.

– Vi må øve på oppgaver. Vi må bli flinke til å øve for å bli god i fagene våre, sier hun. 

Får mer fritid

Leksefrie skoler opplevde at 90 prosent av barna fikk mer tid til venner og familie. Konfliktnivået i hjemmet ble også senket. Skolen skal redusere sosiale forskjeller i samfunnet. 75 prosent av foreldrene mener at foreldres utdanningsbakgrunner skaper forskjeller når det kommer til lekser, alt dette kommer frem i rapporten fra forskere ved NTNU, som fulgte forsøket.

Øystein Ulvestad jobber også som sosiallærer. I denne jobben merker han at lekser skaper mer ulikhet blant elever.

– Jeg snakker med elever som føler de drukner i skolearbeid fordi de for eksempel mangler struktur, hjemmeforhold eller faglige evner. Derfor kan spriket bli enda større til de som kanskje allerede gjør det bra på skolen, og som har det ryddig og greit hjemme.

Hva tror du kunne vært en bra ordning? Noen får jo nytte av lekser, mens andre ikke. 

– Et alternativ kan være at man skiller litt på fag. Noen fag er leksefri og andre ikke, hvis man mener det er så viktig. Jeg heller mer mot at en helt leksefri skole hadde vært bra for både motivasjonen og utjevninger av forskjeller, svarer Ulvestad. 

Prioritert valgkampsak

Leksefri skole for elever fra første til fjerde trinn i Oslo er en viktig sak for SV. De mener dette er et tiltak for å utjevne forskjellene mellom elevene, og ta stresset mange unge føler på rundt lekser på alvor.

– Leksefri skole er noe vi kommer til å satse på. Det er bra at barn får mer fritid, og at de ikke får det presset fra skolen i den alderen. Det å pugge og øve er noe man får struktur på senere uansett, sier Hustveit. 

Emneord: