Etter at førerhunden til Mette Nyhaug Leinum nesten ble påkjørt av en elsparkesykkel, er den engstelig hver gang det dukker opp en ny. Foto: Sarah Nordby Skipar

Snubler i sparkesykler, tør ikke dra til byen

Blinde Mette Nyhaug Leinum (59) ønsker strengere regler for elsparkesykler. Hun vil at byen skal være for alle.
Mandag, 11 september, 2023 - 15:15

Mette Nyhaug Leinum (59) kjente på en stor fortvilelse da det først kom elsparkesykler til Oslo. Det kraftig reduserte synet hennes gjør det skummelt å ferdes rundt i byen på egenhånd. 

Hun synes det er trist at ikke byen skal være for alle, og kunne ønske reglene for kjøring og parkering av sparkesyklene var enda strengere. 

– Før var jeg i byen mange dager i uka og gikk lange turer, men nå føler jeg meg ikke trygg lenger. Det er for skummelt, og det synes jeg er veldig synd, sier Leinum alvorlig. 

– Jeg tør ikke gå i byen alene. Jeg har alltid med meg assistent, og går minst mulig i sentrum. 

Vekk fra fortauet

Når det kommer til regelverket for sparkesyklene, er Leinum tydelig på hva som bør endres.

– Jeg vil aller helst ha dem helt bort fra fortauet, sier hun og viser til forbudet som nylig ble innført i Paris.

– Men det tror jeg ikke politikerne får til her i Oslo. Jeg håper likevel de innfører et forbud mot kjøring og parkering på fortau, i tillegg til å ha flere soner det er forbudt å kjøre i. 


Elsparkesykler ligger stadig vekk veltet på fortauene i Oslo. Foto: Sarah Nordby Skipar 

Leinum er likevel klar over at sparkesyklene bidrar til mye positivt for hvert enkelt individ, deriblant økt frihet. Hun understreker i tillegg at det er bra at sparkesyklene er miljøvennlige.

– Jeg mener altså ikke at det er feil å bruke elsparkesyklene. Jeg hadde brukt dem selv hvis jeg ikke var blind, sier hun og understreker at det er mangel på regulering som er problemet.

– Man må tenke at byen skal være for alle. Det kan ikke være sånn at man er livredd for å gå der.

– Beklagelig

Henrik Dahl Jacobsen (26) representererer Arbeiderpartiet i bystyret i Oslo. Han er enig med Leinum når det kommer til innstramming av regler for elsparkesyklene. 


Henrik Dahl Jacobsen (26) stiller til gjenvalg for Arbeiderpartiet i bystyret i Oslo. Foto: Sarah Nordby Skipar  

Visste du dette?

  • Du skal gå av og trille elsparkesykkelen hvis det er mange folk på fortauet. 
  • Du kan parkere på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge det ikke er til hinder eller ulempe for andre.
  • Hvis du parkerer til ulempe for andre, eller på områder det er skiltet med at parkering er forbudt, kan du få et gebyr på 900 kroner.

Kilde: Statens vegvesen

Jacobsen mener Oslo burde se på hvordan andre byer, som for eksempel Paris, har valgt å regulere bruken av det populære fremkomstmiddelet. 

Han mener det er nødvendig å stramme inn på regelverket for parkering, og ønsker samtidig å opprette nye parkeringssoner. 

– Man må kunne føle seg trygg i egen by. Her må vi ta ansvar og komme med flere reguleringer.

Jacobsen har fått inntrykk av at mange også synes det er ubehagelig at sparkesyklister kjører forbi dem i full fart på gangveier. 

– Det er rett og slett beklagelig at det er sånn som det er i dag. Derfor mener jeg at dette burde komme inn i mer kontrollerte former, sier han alvorlig.

– Det burde ikke være lov til å parkere midt på gata heller.

– Reglene er for strenge

Merete Martine Utheim (31), en av Fremskrittspartiets listekandidater for bystyret i Oslo, ser derimot ikke på elsparkesyklene som noe problem. Hun mener vi heller bør løsne opp i regelverket. 


Merete Martine Utheim (31), listekandidat i Fremskrittspartiet. Foto: Sarah Nordby Skipar 

– Vi synes noen av reglene er litt for strenge. Folk må ha frihet til å komme seg rundt der de vil, sier hun og forklarer hvor bra fremkomstmiddelet fungerer som en erstatning for bil.

Utheim og partiet hennes mener vi bør fokusere på folkeopplysning og med å skape gode holdninger blant folk, fremfor å komme med uønskede inngrep. 

– Vi tror folk er i fin stand til å ta ansvar selv. Dersom du forklarer problemstillingen, tror jeg man vil tenke seg om to ganger.

– Folk hiver jo ikke fra seg sparkesyklene midt på fortauet for å være slemme mot noen. Jeg tror heller det er fordi de glemmer seg.

 


Elsparkesykler blir ofte ugunstig parkert i nærheten av t-banestopp. Foto: Sarah Nordby Skipar 

 

Emneord: