Senterpartiet sin valgbod på Karl Johan har vært mye tom under valgkampen. Foto: Mikkel Aamodt Olsen

Sp når ikke Oslo-folket

Flere slutter å stemme på Senterpartiet når de flytter til Oslo.
Mandag, 11 september, 2023 - 17:19


Morten Edvardsen mener det er paradoksalt at Oslofolket svikter Senterpartiet. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

– Det er jo et paradoks, siden Oslo består av veldig mange innflyttere.

Senterpartiets førstekandidat i valget og nåværende bystyrerepresentant, Morten Edvardsen, deler sin analyse av partiets situasjon i Oslo.

Han mener det er paradoksalt at Senterpartiet har begrenset oppslutning i Norges eneste storby, til tross for at byen består av en høy andel innflyttere fra distriktene.

– Jeg skulle ønske at flere av dem som stemte på oss der de bodde før, ville gjøre det når de flytter til Oslo, sier Edvardsen.

Han understreker nødvendigheten av å bevise at partiets politikk også fungerer i Oslo.

Når det gjelder å engasjere flere Osloborgere, legger Edvardsen vekt på å snakke om Senterpartiets kjernesaker, som inkluderer lokaldemokrati, reduksjon av sosiale forskjeller, og praktisk utdanning i skolen.

Han erkjenner også utfordringen med begrenset mediedekning av lokalpolitikk i Oslo og den nasjonaliserte politiske diskursen.

– Det er jo ikke noe «quick fix» svar på det, men vi må prøve å være så synlig som vi bare kan i Oslo politikken.

Vanskelig å mobilisere

Bård Follerås, en beboer i Sagene bydel og 20. kandidat for Rødt, gir sin innsikt om hvorfor Senterpartiet har vanskeligheter i Oslo. Han mener det er vanskelig å mobilisere på sentrum-periferi. 

– Vi er jo så i sentrum som det går an å komme i Norge i Oslo, da klart er det vanskelig.


Bård Follerås, 20. kandidat Rødt. Foto: Mikkel Aamodt Olsen

 – Du ser jo generelt hvor senterpartiet har oppslutning, det er småplasser som gjerne står i et motsetningforhold til enten Oslo eller byene rundt, da er det lettere å mobilisere på aksa i sentrumperiferien, fortsetter han.

Han peker på at partiet fokuserer på sentrumperiferi, mens Rødt mobiliserer på venstre-høyre-aksen. Follerås mener at Senterpartiet i Oslo har utfordringer på grunn av byens tydelige sentrale posisjon og at partiet må finne lokale saker som engasjerer.

 Et distriksparti


Vårin Strand, Osloinbygger. Foto: Mikkel Aamodt Olsen

Vårin Strand er Osloborger og påpeker at Senterpartiets politikk egentlig appellerer mer til de som bor i distriktene. Hun bemerker partiets retorikk og hvordan den ikke alltid passer med Oslofolkets preferanser, spesielt når det gjelder temaer som de lange strekningene og spørsmål i sentrumspereferien. Strand tror også at Senterpartiets plassering på den politiske aksen mellom høyre og venstre gjør det vanskelig for dem å tiltrekke velgere i Oslo.

– Også har vi jo Vedum som er litt sånn likanes, men litt rar også.

Ida Apenes, en førstegangs Oslo-velger, nevner at Senterpartiet har utfordringer nasjonalt med rykter om at de ikke holder valgløftene sine. Hun mener at partiets svake opptreden i debatter har påvirket dem. Samtidig er det en generell misnøye med regjeringen, som kan påvirke Senterpartiets resultater i Oslo og nasjonalt.


Ida Apenes, Førstegangsstemmer. Foto: Mikkel Aamodt Olsen

Folk forbinder jo partiet med hvordan de har gjort det som et av partiene i regjeringen, som mange er misfornøyde med for tiden.

 

 

Emneord: