Arbeiderpartiet i Oslo sitt Helse- og sosialutvalg bekrefter at utrolig mange organisasjoner søker på tilskuddsordninger. Foto: Bernt Sønvisen, Oslo Ap (CC BY-ND 2.0)

Trangt nåløye for å få statlig tilskudd

Over 200 organisasjoner har søkt tilskuddsordninger for 2020. Bystyret i Oslo skal ha budsjettmøte 11. desember. Ikke før den tid blir det endelig avklart hva det blir gitt støtte til.
Mandag, 25 november, 2019 - 11:31

Fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Helse- og sosialutvalget i Oslo Jon Reidar Øyan forteller at det for året 2020 kom inn 211 søknader om tilskudd fra staten. 127 av disse er innstilt til å få tilskudd. Det betyr at det er 84 søknader som er innstilt på avslag. 

– Budsjettrammen for byrådets forslag, er lavere enn den summen bystyret endte opp med å bevilge i 2019, sier Øyan.

Det betyr i praksis at bystyret bevilget 11 millioner mer til organisasjoner under denne tilskuddsordningen enn det som byrådet hadde som utgangspunkt for sin fordeling i 2019. 

Avslag på tilskudd til skeive muslimer


Henza Anwar og Thee-Yezen Al-Obaide er skuffet over avslaget på søknaden sin. Foto: Marthe Laurendz Jensen. 

Salam Norge er en av organisasjonene som har fått avslag på sin søknad om tilskudd. De kjemper for skeive muslimer og ønsker å skape et trygt miljø for disse. Styrelederen i organisasjonen Henza Anwar ser på det som problematisk at de ikke får tilskudd ettersom de er fullstendig avhengige av støtte fra staten. 

– Det er paradoksalt at vi ikke får noe støtte av staten med tanke på at organisasjoner som HRS (Human Rights Service) får støtte. Det er motsigende hva det blir gitt støtte til, med tanke på regjeringens handlingsplaner, sier Anwar, som mener at det vil bedre den psykiske helsen å støtte organsisasjoner som denne. 

Uenig i avslaget


Bystyremedlem Jon Reidar Øyan(t.v.) mener at organisasjoner som Salam Norge burde få statlig støtte. Foto: Frank Melhus/TV2. 

Fraksjonslederen Øyan sier at Salam er en ganske ny organisasjon som ikke har søkt på disse midlene før.

– Nåløyet er kjempetrangt og det er veldig sjelden at organisasjoner som søker for første gang, kommer inn i ordningen, sier Øyan.

Øyan mener at en organisasjon som Salam Norge fortjener støtte i årene framover. Ettersom de er en landsdekkende organisasjon, synes han at regjeringen bør vurdere hvorvidt de skal innvilge de statsstøtte.

– Når regjeringen gir stattstøtte til HRS, så bør de i alle fall kunne gi det til Salam Norge også, mener Øyan.

Finanskomiteens møte i slutten av november kommer med sine endelige anbefaleringer og forslag til vedtak til bystyret i Oslo. Bystyret skal behandle saker i budsjettmøte 11. desember. Ingenting rundt tilskuddsstøtte er fullstendig avklart før dette møtet er avholdt.

 

Emneord: