Erlend Lie Stabæk er en av de som tester studenter for COVID-19 utenfor campus. Han mener tilbudet fungerer godt, og sier de tester 80 personer om dagen på det meste. Foto: Isak Egge Brønseth.

Så mange tester seg for korona utenfor campus

I midten av august ble det satt opp stasjoner for koronatesting utenfor blant annet OsloMet og Blindern campus. SiO sin helsedirektør sier mange benytter seg av tilbudet, men at de også har større kapasitet.
Tirsdag, 13 oktober, 2020 - 12:20

Den mobile teststasjonen ved OsloMet er lett å få øye på i skolegården. Den er åpen mandag, onsdag og fredag hver uke fra klokken 09:00 til 14:30. Alle som vil teste seg må registrere seg og fylle ut et skjema på forhånd, men ellers kreves det veldig lite for å bestille en time.

Trond Morten Trondsen er dirketør for helse i Studentsamskipnaden SiO, som står bak tilbudet. Han synes studentene er flinke til å følge reglene, og at mange benytter seg av stasjonene.

– På et normalt dagskift ligger vi på rundt 80 til hundre som kommer for å teste seg. Den totale kapasiteten er på 120 tester om dagen. Noen ganger har vi folk på både dagskift og kveldsskift. Da får vi til enda flere, sier Trondsen.

Studentene tar det på alvor

Direktøren berømmer studentene i Oslo for at de tar koronaviruset på alvor.

– Vi opplever at studentene er flinke til å komme for å teste seg. De er også flinke generelt med tanke på smittevern, selv om dette har gitt noen begrensninger på hvor kjent man kan bli med hverandre, for eksempel i fadderuka, sier Trondsen.

Han drar fram spesielt ett eksempel som han mener at viser dette veldig tydelig.

– Vi hadde en hendelse der to studenter i et studenthus testet positivt for korona. Der bodde det spesielt mange førsteårsstudenter, og de hadde vært mye sammen. De har jo for eksempel felles bad og kjøkken. Så vi valgte å kjøre en massetesting. 160 studenter ble testet, men ingen andre hadde blitt smittet. Det er et uttrykk for at de som fikk viruset hadde vært veldig flinke, slik at vi ikke fikk smittespredning i det huset, forteller Trondsen.


Direktør i SiO Helse, Trond Morten Trondsen, sier koronaviruset gitt store utfordringer, og at de har måttet jobbe på nye måter. Foto: SiO / Unni Irmelin Kvam

Ikke bekymret for «koronaskam»

I forbindelse med blant annet sydenreiser i juni og kjøreturer over til Sverige, dukket begrepet «koronaskam» opp i norske medier. De som hadde vært uforsiktige og pådratt seg viruset, kunne på ulike måter føle seg dømt av andre.

Teststasjonen utenfor OsloMet er synlig for alle som befinner seg i området rundt campus. Trondsen tror derimot ikke at det er et problem at det er mulig å se hvem som går dit for å teste seg.

– Det blir jo et «drop in-tilbud» for studenter. Dersom man får symptomer, kan man teste seg ganske kjapt og enkelt. Det er lett å sette seg opp på time eller avbestille den. Oslo kommune ønsket å bygge opp den totale kapasiteten for testing, og dette er en del av det.

Han mener også at det å gå for å teste seg tvert imot bør være noe man er stolt av. Det er slik man viser ansvarlighet, påstår Trondsen. Han mener heller ikke det er risikabelt at stasjonen er plassert så nærme der alle studentene holder til.

– Det er god plass på campus, så jeg synes ikke det er problematisk at stasjonen står der. Hvis man kan komme seg dit på en trygg måte så er ikke dette et problem. Det skal heller ikke være noe annerledes å gå dit enn det er å gå til legen. Jeg mener det å gå for å teste seg bør oppfattes som et signal om at man er ansvarlig, sier Trondsen.

– Lettere for folk å komme hit

Erlend Lie Stabæk jobber på teststasjonenen, som ofte står plassert utenfor OsloMet. Der er de et par stykker som bytter på å ta imot registreringer og å faktisk teste folk for koronavirus.

Stabæk mener også at dette er et godt tilbud, og at det fungerer på en bra måte.

– Vi er her primært, men vi har også vært oppe på Blindern og utenfor BI. Det er veldig nyttig med en slik mobil stasjon. Ved OsloMet tester vi mellom 50 og 80 studenter på én dag, sier han.

Også han tror studentene viser ansvarlighet ved å oppsøke stasjonen.

– Jeg tror man blir sett på som et godt eksempel ved å komme hit. Folk er mer redde for å faktisk ha viruset og smitte andre, enn de er for å dra til oss og teste seg. Tilbudet er også lett tilgjengelig og gratis, forteller Stabæk.

Jobber på nye måter

Da koronaviruset brøt ut for fullt i Norge i midten av mars, måtte alle universiteter stenges ned. Undervisningen og mye annet i hverdagen er fremdeles preget av restriksjoner som skal forhindre smitte. Dette har gitt store utfordringer, også for SiO Helse.

– Det har vært veldig krevende. Hverdagen har jo blitt helt annerledes. Digitale løsninger er blitt det vanlige. Vi har også måttet opprettholde noen av våre tjenester ved hjelp av det. Vi har måttet tenke mye nytt, og brukt teknologien på måter som vi egentlig ikke var forberedt på, sier Trond Morten Trondsen.

Dette har derimot også hatt en positiv effekt, mener han.

– Det har nok fremskyndet utviklingen på mange måter. Driften vår er veldig endret, forteller han.

Viruset påvirker studentenes hverdag på flere måter. Som gruppe er de allerede utsatt for psykiske problemer, ensomhet og stor arbeidsbelastning. Disse problemene ble ikke mindre da pandemien kom.

– Dette påvirker livskvaliteten. Studentene blir ikke kjent på samme måte som før, og vi møter mange som blant annet sliter med motivasjonen. Men vi har styrket tjenestene våre rundt psykisk helse. Så håper vi at det kommer en vaksine på nyåret. Det er en ende på dette, men det er komplisert og vanskelig.