Medisinstudent Paula Kvame-Aarrestad (24) og hennes medstudenter deltar i fysisk undervisning. – Mange studenter var bekymret, da vi ofte er mange i hver klasse som står veldig tett, sier Paula. Foto: Privat.
Covid-19 i Ungarn

Krevde fysisk oppmøte: – Skolen bryr seg ikke om vi blir smittet eller ikke

Medisin- og veterinærstudenter i Ungarn møtte opp til fysisk undervisning høsten 2020. Samtidig blomstret koronasmitten kraftig blant studentene. Dette informerte ikke universitetene om.

– Det virket som at universitet var mer opptatt av at vi skulle være på skolen enn hva det gjaldt risiko for at vi kunne bli smittet, sier Paula Kvame-Arrestad (24).

“Universitetet bryr seg ikke om studentene blir smittet eller ikke.”

– Norsk tredjeårsstudent ved Universitetet i Pécs

Paula studerer medisin i den lille byen Pécs sør i Ungarn. Høsten 2020 la studiet opp til at hun måtte delta på fysisk undervisning, til tross for at smitten økte blant studentene.

I november fikk 24-åringen påvist korona, men Universitetet i Pécs informerte ikke Paulas medstudenter om koronatilfellet. Studentene var selv nødt til å oppdatere et smitteskjema på skolens hjemmesider.

– Det gikk nok i glemmeboken for de fleste, sier Paula.

Sviktende politisk styre


Seniorrådgiver Bjørn Engesland. Foto: Den norske Helsingforskomité.

Utad har Ungarn gitt uttrykk for å ha god kontroll på koronasituasjonen. Bjørn Engesland, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, mener dette er feil. 

– Ungarn håndterer ikke koronakrisen noe godt, de håndterer den ikke i det hele tatt, sier han. 

Han påpeker at koronakrisen har gitt statsminister Viktor Orbán mulighet til å tilegne seg mer makt – uten å klare å begrense spredningen av viruset.  

Høsten 2020 skjøt smittetallene i Ungarn til værs. Likevel la medisin- og veterinærstudiene ved tre ulike universiteter opp til fysisk undervisning. Journalen har erfart utbredt smitte blant studentene uten at universitene verken informerte eller tok tak.

Smitten i Ungarn økte kraftig i siste halvdel av 2020, etter at studentene begynte på høstsemesteret. Landets smittetall nådde sin topp i desember. Nå er trenden igjen økende.

– Var bekymret

Det er september, og Paula er klar for å ta fatt på sitt tredje år ved medisinstudiet i den lille studentbyen Pécs. Universitetet ordner med koronatesting for alle studentene.

Paula tester negativt, og får derfor delta i fysisk undervisning. Hun mener at universitetet gjør en god jobb for å verne studentene for smitte.

– Men jeg vet at mange studenter var bekymret for sikkerheten vår, da vi ofte er mange i hver klasse som står veldig tett, sier hun om starten på semesteret.

 


Paula Kvame-Aarrestad sammen med medstudenter ved Universitetet i Pécs, her i patologitime i høst med munnbind og beskyttelsesdrakter. Foto: Privat.


Marit Aga Bergesen (24) fra Bergen. Foto: Privat.

 

Marit Aga Bergesen (24) er fjerdeårsstudent ved medisinstudiet i Pécs. Hun forteller at det kun var før den første fysiske undervisningstimen at studentene måtte vise til negativ Covid-19-test.

– Mitt fakultet byttet på digital og fysisk undervisning fra uke til uke, uten å kreve nye negative tester, sier hun.

En annen medisinstudent ved Universitetet i Pécs beskriver håndteringen som ulogisk og universitetet som motsigende.

– Jeg opplever det som at skolen ikke bryr seg om studentene blir smittet eller ikke, sier hun. Hun ønsker ikke å bli gjengitt med navn.

 


Ungarske Manuela Juhász (19) i full vernedrakt. – Ørene mine har blitt litt deformerte av disse maskene, sier hun. Foto: Privat.

Måtte melde ifra selv

Manuela Juhász (19) er født og oppvokst i Ungarn. Hun er førsteårsstudent på medisinstudiet ved Semmelweis University i Budapest, og kan fortelle at mesteparten av undervisningen høsten 2020 foregikk fysisk.

– De to første månedene av semesteret hadde vi kun fysisk undervisning, sier hun. 

Dersom studentene ble smittet måtte de selv melde ifra til forelesere og medstudenter. Semmelweis University informerte ikke andre studenter om smittetilfellene.

Det samme opplevde Paula på Universitetet i Pécs.
Hør henne fortelle om det i videoen under: 


 

Norske universiteter sin praksis under pandemien:

  • Kartlegger hvor smittede studenter og ansatte har vært
  • Kontakter mulige nærkontakter og oppfordrer dem til å gå i karantene
  • Oppfører antall smittede studenter og ansatte på universitetenes hjemmesider

Kilder: UiB, UiO, NTNU, OsloMet.

Manuela Juhász påpeker at Semmelweis University ikke har kommunisert godt med studentene, men hun er ellers fornøyd med utdanningen under pandemien. Regjeringen og statsministeren er hun derimot høyst skuffet over.

– Viktor Orbán har virkelig ikke tatt gode avgjørelser. Det plager meg veldig at regjeringen utnytter deres spesielle politiske status under pandemien, sier ungareren.

Journalen har kilder på at statsminister Orbán og rektor ved Semmelweis University er i samme omgangskrets. Studentene spekulerer i om rektoren har fått friere tøyler til å fortsette med fysisk undervisning under koronapandemien på grunn av deres relasjon. 

 


Ungarns statsminister, Viktor Orbán, beveger seg i en stadig mer nasjonalistisk politisk retning. Nå bruker har koronasituasjonen til å skaffe seg mer makt. Foto: Flickr.com (CC BY 2.0)

 

Korona som politisk grep

“Orbán ønsker seg mer makt. Han bruker derfor korona til å skaffe seg større fullmakter.”

– Bjørn Engesland

I mars 2020 innførte Ungarn en fullmaktslovgivning som gir statsminister Viktor Orbán utvidet makt. Loven innebærer at han kan vedta lover fra regjeringen uten at parlamentet godkjenner på forhånd. Målet er å hindre smittespredning, men Bjørn Engesland hevder at loven er unødvendig og snarere et politisk grep.

– Orbán bruker koronasituasjonen som en begrunnelse og en legitimering for det han gjør, sier Engesland.

Hør Bjørn Engesland på en lett forsåelig måte forklare Ungarns politiske situasjon og statsminister Viktor Orbáns utvikling her:

 

Statsministeren tilegnet seg altså fritt spillerom til å endre, innføre og vike fra lover. Dette benyttet rektorer ved Ungarns prestisjeuniversiteter seg av høsten 2020.

I utgangspunktet bestemte regjeringen at all undervisning for studenter skulle foregå digitalt. Dr. Péter Sótonyi er rektor ved University of Veterinary medicine i Budapest. Han ønsket å gjennomføre fysisk undervisning.

Rektoren søkte om unntak fra oppmøterestriksjonene, og med ny og utvidet makt ga statsminister Orbán grønt lys.


Kristine Åssveen (21) fra Lørenskog. Foto: Privat.

Norske Kristine Åssveen (21) er student ved veterinæruniversitetet i Budapest. Hun forteller om økt smitte blant studentene da universitetet krevde fysisk oppmøte.

– Kort tid etter vi startet på skolen i august var det en bølge med smitte blant studentene, men da var det ingen reaksjon fra ledelsen på skolen.

Manglende smitteoppfølging

I underkant av tusen norske statsborgere studerer i Ungarn.

Veterinærstudentene i Budapest deltok på fysisk undervisning hele høstsemesteret. Dersom de ble smittet med Covid-19, var de selv pliktige til å melde ifra om dette.

– De som testet positivt fikk beskjed om å melde ifra til en egen mail, og fikk “takk” som svar, med lite informasjon om hva de skulle gjøre med tapt undervisning, sier Kristine Åssveen.

“Det virket som om skolen var veldig opptatt av å holde et godt “image”.”

– Kristine Åssveen

Smittetilfeller tikket inn i koronamailen. Likevel fortsatte universitetet å kreve fysisk oppmøte.

– Vi reagerte på at universitetet aldri oppdaterte oss om at det var så mange tilfeller av studenter som testet positivt, sier veterinærstudenten.

I stedet fikk studentene greie på den utbredte smitten ved å snakke med hverandre.

– Det virket som om skolen var veldig opptatt av å holde et godt “image”, til tross for at situasjonen blant studentene tilsa at de burde ha stengt.

University of Veterinary medicine skriver i en lengre mail til Journalen at de ikke kjenner seg igjen i kritikken. De viser blant annet til en trivselsundersøkelse med svært gode resultater.

– 70 prosent var fornøyde med hybridundervisningen, 20 prosent var nøytrale, og bare 10 prosent var misfornøyde. Av de 10 prosentene var 15 studenter høylytte i å kreve at universitetet skulle stenge, sier Tibor Bartha, viserektor for internasjonale studier ved universitetet.

Helt til slutt legger han til at dersom de hadde stengt universitetet, ville alle studentene mistet et helt skoleår.

Nødvendig med fysisk undervisning

Høsten 2020 ble et studiesemester preget av lite informasjon for medisin- og veterinærstudentene i Ungarn. Paula Kvame-Aarrestad uttrykker like stor usikkerhet for årets vårsemester.

– Jeg vet ikke hvilke fag jeg må møte opp i og hvilke fag som blir digitale, sier hun.

Universitetet i Pécs har uttrykt til Journalen at den fysiske undervisningen er nødvendig for å gi studentene den kompetansen de trenger. Rektor Dr. Attila Miseta påpeker at universitetet ga 3500 studenter gratist koronatest da de kom tilbake til Ungarn i høst eller etter endt karantene.

– Dette var unikt i landet. Etter alle disse sikkerhetstiltakene og på grunn av stadig skiftende regelverk i Ungarn, ba vi studentene om å bli i landet og prøve å delta på fysisk undervisning, sier Miseta.

Journalen har ikke oppnådd kontakt med Semmelweis University i Budapest.

Heller ikke regjeringen i Ungarn har besvart våre henvendelser, men Ungarns Ambassade i Norge uttaler at de er glade for at studentene engasjerer seg rundt undervisningsmetodene. De mener imidlertid at kritikken er ensidig.