Snøskutere skaper splid

Så langt har etableringen av snøskuterløyper i Trysil ført til få konflikter. Nå skal kommunen utrede flere løyper, men ikke alle er positivt innstilt.

Gummibeltene knitrer i snøen der en snøskuter baner seg frem over det kritthvite fjellandskapet. En eim av bensin blafrer forbi med et kraftig vindkast.

I Trysil-Knuts fjellverden er snøskuteren et viktig nyttekjøretøy. På vinterstid går det ikke vei helt fram til hyttene som ligger lengst ute på fjellet. Mange avhenger derfor av skuterskyss for å komme seg til hytta.

Andre steder i Trysil har snøskuteren blitt et fritidskjøretøy. I 2015 kom en endring i motorferdselloven som gjør det mulig for kommunene å anlegge egne snøskuterløyper for fornøyelseskjøring.

Siden den gang har det blitt etablert en 55 kilometer lang snøskuterled i Trysil, og det er planer om flere.

Stengte løyper

– Snøen er som sukker. Hvis man får en skuterski utenfor løypa, kan man falle gjennom, sier snøskuterguide Thron Sperre Olsen.

Olsen legger hånda oppgitt på den nedpakkede skuteren. Nå skulle han ha vært langt inni Ljørdalsskogen og guidet skuterglade turister, men det milde været har gjort det farlig å ferdes ute i løypene.

Oransje sperrebånd er festet foran påkjørselen til Trysils eneste skuterløype, og parkeringsplassen er helt tom.

– Vanligvis ville det vært fullt av biler, tilhengere og skutere her. Folk kommer fra over alt for å kjøre snøskuter, sier Olsen.

Han tar av presenningen på en av de sju utleiesnøskuterne for å demonstrere.

Olsen forteller at de guidede turene er spesielt populære blant utlendinger. Turister fra Thailand, England og Frankrike er av dem som har vært med på snøskutersafari. For mange er dette en helt ny opplevelse. Flere har aldri sett snø før.

– Noen av de som har kommet hit for å kjøre, visste ikke at folk faktisk bodde her, sier Olsen lattermildt.

Etableringen av snøskuterløypa har satt Ljørdalen på kartet.

Viktig for lokalt næringsliv

Ljørdalen ligger 40 kilometer unna Trysil sentrum, helt inntil svenskegrensa. I det lille dalføret er det bare 335 innbyggere.

Hytter er det derimot mange av. Bare de siste fire årene har det blitt solgt over 150 hyttetomter i Fulufjellet.

Jan Erik Nordnes er hytteutvikler i Fulufjellet, og mener at snøskuterløypa som ble etablert i Ljørdalen er med på å gjøre området mer attraktivt.

– Med snøskuterløyper har vi en fin kombinasjon med langrenn, alpint og snøskuter. Det trekker folk, sier Nordnes til Snøscooterimportørenes forening.

I Fulufjellet fantes det allerede et familievennlig alpintrekk, men han opplever at det har vært en økende interesse for området etter at snøskuterløypene kom.

Flest hytteeiere imot snøskuterløyper

Det er tydelig aksept for snøskuterløypa både blant innbyggere og hyttefolk i Trysil. Likevel er det ikke alle som er like positive til den. En undersøkelse utført av Norsk institutt for naturforskning viser at skepsisen er høyere blant hyttefolket.

 

Å oppleve naturen er den viktigste motivasjonen for turister i Norge, ifølge en rapport fra Innovasjon Norge. Det økte omfanget av skuterkjøring kan være til hinder for dem som søker seg til stillhet og urørt natur.

Ingen klager på skuterstøy

Snøskuterguiden Thron Sperre Olsen legger ikke skjul på at det kan være kontroversielt å kjøre snøskuter. I Ljørdalen er det tatt hensyn til dem som ønsker å oppleve naturen på andre måter.

– Her har man bevisst lagt traseen langt unna skispor, men vanlig skuterstøy blir det selvsagt, forteller Olsen.

Han mener likevel ikke at noen blir plaget av støyen. Så langt har det heller ikke kommet inn noen klager på den.

Skrev kronikk om skuterkjøring

Det var denne støyen tryslingen Dan Wiggo Bovollen reagerte på da han var ute på ski i Smoldalen naturreservat.

– Jeg hadde ikke gått så langt før jeg hørte motordur. Det var ikke veldig nærme eller veldig plagsomt, men det var nok til at jeg la merke til det, forteller Bovollen.

Han legger til at det var litt rart å stå inne i et naturreservat og høre en slik motordur.

Et naturreservat er den strengeste formen for fredning som finnes i Norge. Smoldalen er det største av totalt elleve naturreservater i Trysil kommune.

Det er på østsiden av dette reservatet at snøskuterleden i Ljørdalen snor seg.

– Jeg er veldig glad i å være ute i naturen, og synes det er godt med stillhet. Kanskje mer og mer dess eldre jeg blir, sier han.

Bovollen sier at han hele tiden har vært motstander av skuterløyper i Norge, men at han tenker det er greit med den ene løypa i Ljørdalen.

– Det skaper verdier, først og fremst for dem som liker å kjøre skuter. De kommer seg ut i naturen, selv om det er på en motorisert måte. Det er sikkert en fin opplevelse det også, resonnerer han.

Men nå er det flere skuterleder på gang.

Bovollen følte han måtte si ifra på vegne av både seg selv og andre. Etter skituren i Smoldalen tok han derfor pennen fatt og skrev ned sitt synspunkt på skuterdebatten. Under tittelen «Nei til mer snøskuter» ble kronikken hans publisert i Lokalavisa.

– Naturen klarer ikke si ifra selv. Noen bør være kritiske til den måten vi stadig vekk tilrettelegger den på, for det går kanskje en grense for hva man bør tilrettelegge, konkluderer han.

Halvparten imot flere løyper

Flere deler synet til Dan Wiggo Bovollen.

I kommunen er det spesielt et spørsmål som skaper splid. Både blant innbyggere og hytteeiere er det en tydelig deling i synet på om løypenettet bør utvides.

Over 100 kilometer med løyper

Etter to vintersesonger skulle ordningen med snøskuterled i Ljørdalen evalueres.

– Jeg synes det har gått forholdsvis bra i Ljørdalen, sier Øivind Løken, rådgiver for plan- og miljøforvaltning i Trysil kommune.

Denne oppfatningen var gjennomgående i vurderingen. I høringsprosessen kom det også inn forslag til flere løyper i kommunen.

På bordet i Trysil kommune ligger det nå forslag til 105 kilometer med nye løyper. I løpet av de neste ukene skal disse utredes. Ønsket er at man skal utvide snøskuterleden i Ljørdalen og åpne opp for løyper i både Flendalen og Vestre Trysil.

Løken tror synet på snøskuterkjøring fortsatt er ganske delt. Kommunen har et vidt spenn å operere i, og det å ha respekt for de ulike interessene blir derfor viktig.

– Men med all den plassen vi har i Trysil, mener jeg vi har plass til både stille områder og noen områder der vi kan tilrettelegge for snøskuterkjøring, sier Løken.

– Kan styrke tilbudet

I Ljørdalen er skuterguide Thron Sperre Olsen optimistisk. En utvidelse av snøskuterleden kan gjøre det mulig å kjøre ned til bensinstasjonen i Ljørdalen sentrum og opp til Fulufjellet. Det mener han kan styrke tilbudet betraktelig.

– Vi har et håp om å få traseen klar til neste år. Da kan også vi få kjøpt inn flere skutere, visualiserer Olsen.

Men enn så lenge må snøskuterne stå nedpakket. Det er håp om å få løypene i farbar tilstand igjen til helgen, da det er meldt kaldere vær.

– Ellers ville det jo blitt en veldig kort sesong, avslutter han.

Fakta om snøskuterkjøring i Norge

Endringer i motorferdselloven og tilhørende forskrifter i 2015 gjorde det mulig for kommunene å tillate snøskuterløyper for fornøyelseskjøring.

Per 2020 har 34 kommuner i Norge etablert egne skuterløyper.

Løypene har en sammenlagt lengde på 2509 kilometer.