Dette var en av de første erfaringene "Emilie" hadde med seksuell trakassering på nett. Bildet er basert på det Emilie har beskrevet til Journalen. Illustrasjonsfoto: Sofia Björlin.

"Emilie" ble utpresset for nakenbilder som 14-åring

– Jeg følte meg litt hjelpeløs. Jeg synes jo det var skummelt å måtte ringe til politiet, men jeg tenkte at det her var siste utvei, forteller "Emilie" om sin erfaring med seksuell trakassering.

Å dele seksuelt innhold har blitt en stor del av unges tilværelse på nett, og i takt med økende bruk av sosiale medier har faren for at innholdet havner i feil hender økt.

Journalen har snakket med “Emilie” som ønsker å holde identiteten sin skjult.

Da hun var 14 år gammel hadde hun sitt første møte med seksuell trakassering på nett.

– En fyr jeg snakket med truet å legge ut nakenbildene jeg hadde sendt ham, hvis jeg ikke drakk mitt eget tiss.

Trusler og frykt for spredningen av nakenbildene

Dette er dessverre ikke det verste Emilie har opplevd gjennom ungdomstiden.

En dag hadde hun matchet med en gutt på datingappen “Hot or Not”. Etter denne matchen, la de hverandre til på Snapchat. Her gikk samtalen fort over i utveksling av nakenbilder.

Emilie sendte et bilde av brystene sine til denne gutten, og ikke lenge etter fikk hun en venneforespørsel på Facebook av en helt ukjent mann.

– På den tiden tenkte jeg ikke så mye over det, så jeg bare godtok venneforespørselen.

Den ukjente Facebook-vennen startet fort opp en samtale med Emilie, hvor han blant annet sa at han var “jævlig kåt” og at han “ville se kroppen hennes”.

– Jeg tenkte bare “nei, ikke faen”

Da Emilie viste motstand til mannen på Facebook, sendte han meldingen:

“Hvis du ikke sender meg et bilde av deg selv i BH, så legger jeg ut det bilde her”. Bildet var det tidligere nakenbildet av brystene hun hadde sendt på Snapchat.

– Da sendte jeg han et bilde da, siden jeg ikke ville at han skulle legge det ut.

Denne utpressingen ble grovere og grovere. Emilie måtte sende bilder av brystene sine, vaginaen sin, og videoer der hun onanerte. Til slutt prøvde hun å blokkere han, men dette resulterte bare at en ny bruker la henne til som venn på Facebook. Denne profilen startet samtalen med å sende det siste nakenbildet hun hadde sendt, og det hele startet på nytt igjen.

Ikke alene om å bli seksuelt trakassert

Emilie er derimot ikke alene med å oppleve seksuell trakassering på nett. Katarina Fedøy forteller til Journalen om hennes opplevelse med seksuell trakassering.

Hun er 22 år og vokste opp i Søgne på Sørlandet. I oppveksten var hun del av et kristent-konservativt miljø og gikk på en kristen privatskole. Når hun senere i livet fikk sine første seksuelle erfaringer på nett, føltes det ulovlig og ubehagelig.


Katarina opplevde at seksualitet var et skambelagt tema i hennes oppvekst. Foto: Maria B. Simonsen. 

I videoklippet lenger ned i saken forteller hun om blant annet hvordan guttene på den kristne ungdomsskolen spurte om nakenbilder i bytte mot penger.

Mer seksuell trakassering på nett

Journalen har spurt 193 unge mennesker i alderne 17-25 år om deres opplevelse med seksuell trakassering på nett.

I undersøkelsen kom det fram at 3 av 5 har opplevd seksuell trakassering det siste året. Nesten 50 prosent opplever mer seksuell trakassering på nett, enn det de gjør i det virkelige liv.

 
 

I undersøkelsen definerte vi seksuell trakassering på nett som uønskede spørsmål om kropp, ufine kommentarer på kropp og utseende, kjønnsbaserte skjellsord, tilsending av uønskede nakenbilder, ufrivillig spredning av nakenbilder og videoer.

Ut ifra svarene i vår undersøkelse var det kropp, utseende og tilsendte nakenbilder uten samtykke, som er de vanligste formene for seksuell trakassering på nett.

– Falsk trygghet

Snapchat er en av de sosiale mediene som kildene vi har vært i kontakt med, anser å være en av de største “trøbbelmakerne” når det kommer til seksuell bildeutveksling på nett. 

Vår undersøkelse viser at hele 57 prosent av de som opplever seksuell trakassering på nett, opplever dette gjennom Snapchat. Dette overrasker ikke seniorrådgiver Hans Marius Tessem i Slettmeg.no som nevner Snapchat som en av de plattformene de får flest saker fra. 

Direktøren fra Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, har også ett inntrykk av at Snapchat er det sosiale mediet der mest seksuelt innhold spres på nett.

– Appen har en lav brukerterskel, og det at bildene blir borte skaper en falsk trygghet, sier Thon.

I en åpenhetsrapport fra Snapchat Norge oppgir de at i løpet av det siste halvåret har det vært cirka 50 000 innholdsrapporteringer, hvor halvparten av rapporteringene har vært seksuelt eksplisitt innhold. Likevel viser at kun 1 av 5 saker som har blitt rapportert inn blir behandlet etter Snapchats retningslinjer.

Av de 10 000 sakene som har blitt behandlet, er det 75 prosent av sakene som handler om seksuelt eksplisitt innhold.

 
 

I en mail til Journalen skriver en pressekontakt fra Snapchat at de har en nulltoleranse på all form for trakassering. Ut over det, har de ikke ønsket å uttale seg i saken eller stille til intervju.

Snapchat forbyr kontoer som promoterer eller deler pornografisk innhold. De har utviklet appen Snapchat på en måte som skal forhindre brudd på retningslinjene deres, likevel er det tydelig at dette ikke er nok, ifølge Journalens andre kilder.

Hans Marius Tessem i Slettmeg.no mener at sendingen av nakenbilder har med bekreftelse, tillitsforhold og kjærlighetsforhold å gjøre. Noe som stikker mye dypere enn et teoretisk råd.

– En psykolog sa til meg at han hadde vært mye mer bekymret dersom alle sluttet å sende nakenbilder, for det hadde jo nesten vært slutten på menneskeheten, for da hadde vi ikke hatt de innebygde menneskelige driftene våre lenger.

Tessem mener rådet “slutt å sende nakenbilder” blir det samme som å be noen om å slutte å spise mat.

– Du blir jo så sulten til slutt at du kommer til å spise. 

Se hvordan guttene på den kristne ungdomsskolen spurte Katarina og de andre jentene i klassen om nakenbilder i bytte mot penger: 

– Forebygging over straff

Datatilsynets direktør Thon, vektlegger at seksuell trakassering på nett bør forebygges fremfor det å straffes, men at hovedfokuset likevel ligger på krenkelsen som oppstår idet noen for eksempel deler et nakenbilde uten samtykke.

Han understreker at den mest effektive metoden er å nå ut til unge, for å kunne få de til å tenke seg om én ekstra gang før de velger å seksuelt trakassere noen. I Datatilsynet har de derfor valgt å fokusere på forebygging fremfor straff av slike handlinger.

– Det er en stor krenkelse som de blir utsatt for, og man må̊ holde fast ved det at den som krenker – altså̊ den som tar bildet eller sender bildet videre – har alt ansvar for det som har skjedd. Det er ikke jenta – som det i de fleste tilfeller er – som har noe skyld i saken, sier Thon.

Han erfarer at trakasseringssaker på̊ nett aldri er ensidige.

– Det er et halvt sekund av en 16 år gammel gutt som ikke skal unnskyldes, men er det en handling som skal hefte han for resten av livet? Kanskje det gjør at han ikke får tatt utdannelse eller reist til USA. Jeg sier likevel at det fortsatt er hans ansvar, men det er ikke helt svart-hvitt.

I et spørsmål om hvor stor makt de sosiale mediene bærer på når det kommer til forebygging av seksuell trakassering på nett, forteller Thon at den ikke er tilstrekkelig i forhold til mengden som finnes av seksuelt innhold.

Algoritmer er det som står for store deler av filtreringen som skjer på nett, og Thon understreker at denne er langt fra plettfri.

– De forsøker vel å forhindre bilde-deling av for eksempel nakenbilder, men jeg er ikke helt sikker på hvor stor innsats de legger i det. De skjuler seg ofte bak at de bare er en tilrettelegger. De sier at de forsøker, men det får ikke tatt alt. Så får de ulike rare utslag av at de sensurer bilder av krigsofre som ikke har klær på seg. Ikke fordi de er krigsofre, men fordi de ikke har klær på seg. Mye av den filtreringen eller ryddingen i meldinger og bilder som de sosiale mediene bruker, er nesten bare algoritmer som kontrollerer, sier direktøren.

Vi har gitt Snapchat flere muligheter til samtidig imøtegåelse i vår sak, men de henviser oss kun til deres egne rapporter og appens egne retningslinjer.


Snapchat skiller seg ut i antall saker, ifølge Slettmeg.no. Foto: Idun Teeuwen.

Thon har inntrykk av at seksuelt innhold ikke vil forsvinne fra nettet med det første, men at det likevel er et mål som kan oppnås.

– Det er et reelt mål, men samtidig så er det fryktelig vanskelig å nå det målet.

– Skummelt å ringe politiet

Thon mener at politiet bør rede for alle saker som omhandler seksuell trakassering, da disse oftest bærer på en høy alvorlighetsgrad.

– Det er politiet som bør etterforske sakene, og det er fordi de har en helt annen kompetanse, sier han.

I en e-post til Journalen skriver Kripos hvordan de behandler saker med seksuell trakassering på nett, og spesifikt om ulovlig deling av nakenbilder.

“Kommer vi over det vi mener er ulovlig deling av nakenbilder, så vil vi opprette anmeldelse og sende til politidistriktet der fornærmede bor.”

De kunne også informere om at Regjeringen jobber med en ny lov om spredning av nakenbilder. 

Ifølge VG, ønsker Justis- og beredskapsministeren å lage en egen straffebestemmelse som forbyr uønsket deling av bilder og filmer.

Den foreslåtte straffen i lovforslaget er bot og fengsel inntil ett år, med to år for grov overtredelse. Det blir en strengere straff enn hva som er i dag. For deling av ett eller et fåtall seksualiserte bilder vil straffenivået i utgangspunktet være ubetinget fengsel i 60 til 90 dager.

Om forslaget blir vedtatt i Stortinget denne stortingsperioden, kan endringen innføres allerede fra 1. juli i år, skriver VG

Kontaktet politiet

Den tidligere nevnte Emilie endte til slutt opp med å kontakte politiet.

– Jeg følte meg litt hjelpeløs. Jeg synes jo det var skummelt å måtte ringe til politiet, men jeg tenkte at det her var siste utvei, sier hun.

De fortalte Emilie at hun måtte ta kontakt med en annen avdeling av politiet som behandler saker med ungdom involvert, noe som hun absolutt ikke ville.

– Det eneste jeg tenkte var at “nei, da kommer foreldrene mine sikkert til å finne ut av det, så da bare dropper jeg det”.

Emilie avsluttet intervjuet vårt med at hun skulle ønske at politiet var bedre på å følge opp saker som dette, selv om det bare gjelder én telefonsamtale.

Journalen kontaktet Oslo politidistrikt for å spørre om deres imøtekommelse med saker om seksuell trakassering.

– Det viktigste er at man blir tatt på alvor når man henvender seg. Alle skal bli mottatt på en bra måte, sier en representant fra politidistriktet. 

En tøff lærepenge

Emilie, i likhet med Katarina, tror at en av grunnene for dette “nakenbildefenomenet” har mye med selvfølelse og en trang for bekreftelse.

Etter Emilies møte med seksuell trakassering på nett, var det spesielt en lærepenge hun tok med seg videre.

– Ikke stol på absolutt alle. Tenk litt mer før du sender det bilde. Jeg vet jo nå at jeg ikke burde ha gjort det.

Ettersom hun valgte å ikke ta videre kontakt med politiet, endte hun opp med å blokkere de forskjellige brukerne som hadde lagt henne til på Facebook.

– Til slutt gjorde jeg egentlig ikke noe med det, men jeg blokkerte han overalt. Jeg måtte fortsatt holde utkikk i tilfelle han la ut noe, men jeg tror ikke han gjorde det.